Vil du undgå restskat i 2018?

I morgen ligger din forskudsopgørelse klar i TastSelv hos Skat, og hvis du vil undgå at betale restskat i 2018, er det en god ide at tjekke, om alle indberetninger stemmer. Det gælder ikke mindst, hvis din løn har ændret sig, eller hvis du har købt eller solgt fast ejendom eller omlagt dit boliglån, påpeger PwC, der har samlet 10 gode råd om forskudsopgørelsen.

Fra tirsdag d. 14. november har du i TastSelv på www.skat.dk mulighed for at indberette, hvad du forventer at tjene i det kommende år, samt hvilke fradrag du er berettiget til. I forskudsopgørelsen kan du sikre dig, at du ikke kommer til at betale for lidt i skat i løbet af indkomståret 2018. Dermed kan du undgå at få et skattesmæk for 2018.

”Hvis du vil undgå at betale restskat for 2018, skal dine oplysninger være indberettet korrekt, da Skat bruger de oplysninger, som du giver via din forskudsopgørelse, til at beregne din trækprocent og dit månedsfradrag. Du skal især være opmærksom på at rette din forskudsopgørelse, hvis din løn har ændret sig væsentligt, eller hvis du har købt eller solgt fast ejendom eller omlagt dit boliglån, så din ejendomsværdiskat og renteudgifter mv. har ændret sig,” fortæller Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC.

Betaler du topskat

Blandt de danskere, som tjener over ca. 543.400 kroner om året i 2018, er det særligt de skatteydere, der rammer topskatten med en lønstigning, som skal huske at ændre i deres forskudsopgørelse. Ellers kan de risikere en ekstraregning fra Skat i 2019, når den endelige skat for indkomståret 2018 opgøres og afregnes.

”Når man kommer op over topskattegrænsen på ca. 543.400 kr. om året i 2018 eller ca. 45.300 kr. pr. måned før fradrag af ATP og 8% arbejdsmarkedsbidrag, vil skatteprocenten stige, da man skal betale yderligere 15 % i skat af indkomst over denne grænse. Hvis ikke man får ændret dette i forskudsopgørelsen, bliver ens trækprocent for lav, og så risikerer man at få et skattesmæk, når året er gået,” påpeger Per Ørtoft Jensen.

Hold øje med regeringens nye skatteudspil

Der er dog mulighed for, at den årlige topskattegrænse bliver ca. 12.000 kr. højere. Det sker, hvis regeringen finder flertal for skatteudspillet fra august 2017, hvor det i øvrigt også foreslås at optrappe loftet for beskæftigelsesfradrag i 2018-2022 og med fuld udfasning i 2023. Det vil de facto være en topskattelettelse for de højestlønnede. Samtidig foreslås det at indføre et særligt jobfradrag for de lavestlønnede og et nyt ekstra fradrag for pensionsindbetalinger i et vist interval.

”Der bliver nok at holde øje med, hvis man vil forsøge at beregne sin skat, hvilket efterhånden er blevet ganske kompliceret for almindelige mennesker. Det bedste, man kan gøre for at sikre sig en korrekt skattebetaling i løbet af året, uanset hvor mange af regeringens forslag der bliver vedtaget, er faktisk løbende at sørge for, at ens forskudsopgørelse er så korrekt som muligt,” fortæller Per Ørtoft Jensen og fortsætter:

”Det gælder også selv om en ændring af forskudsopgørelsen – inden for visse beløbsintervaller – ikke altid vil medføre en ændring i trækprocenten, men det er så nemt at gøre det i TastSelv, at det sagtens kan betale sig at bruge lidt tid på at gøre det.”

Han understreger, at der ud over ændringer i indkomsten og eventuelle lovændringer også kan være andre forhold, der betyder, at der kan være god grund til at ændre i forskudsopgørelsen:

”Der er sikkert mange danskere, der har omlagt lån til en anden rentesats eller taget tillægslån, og som måske i den forbindelse har fået en anden bidragssats på hele lånet. Andre har måske købt fast ejendom for første gang og dermed fået renteudgifter, som de ikke har haft tidligere. Og det betyder, at man skal tjekke, om de fradrag, der er forskudsregistreret, også er de fradrag, der gælder fremadrettet,” slutter Per Ørtoft Jensen.

10 gode råd fra PwC

  1. Tjek om din lønindkomst er indberettet korrekt. 
  2. Tjek for øvrige indtægter, hvor der ikke løbende afregnes A-skat. Det kan være visse personalegoder og fx honorarer.
  3. Tjek dine rentebeløb under både udgifter og indtægter. 
  4. Større ændringer i dit liv får typisk betydning for din skat: Er du blevet gift - eller skilt? 
  5. Er du på barsel og måske dermed med lavere indkomst/dagpenge en del af året?
  6. Er du gået på pension eller deltid eller blevet iværksætter?
  7. Er du blevet lejer frem for ejer; eller omvendt? Eller har du købt fast ejendom, herunder sommerhus i Danmark eller i udlandet? 
  8. Er der forventning om væsentlige ændringer i dine investeringsindkomster mv.?
  9. Tjek dit eventuelle befordringsfradrag, hvis du har fået nyt job, er på barsel/dagpenge eller lignende, og særligt hvis du har langt til arbejde.
  10. Har du haft indtægter fra deleøkonomi? Fx via udlejning/bytte af bolig, udlejning af bil eller andre ting, salg/bytte af tjenester og lignende.

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 9788
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC