Har du husket at få alt med på din årsopgørelse for 2017?

09/03/18

Skal du have penge tilbage i skat, eller kan du se frem til en ekstraregning? Det kan danskerne nu få svar på, da SKAT netop har åbnet for årsopgørelsen, og der er mulighed for at tjekke, om skatteoplysningerne for 2017 er korrekte, herunder ikke mindst dine fradrag. PwC har samlet en række gode råd.

Har du en almindelig selvangivelse, ligger din årsopgørelse nu klar i din skattemappe på SKATs hjemmeside.

”Mange danskere overser vigtige fradrag, og man kan ikke regne med, at årsopgørelsen indeholder alle ens fradrag, da man selv skal indberette visse fradrag. SKAT kan også have fået forkerte oplysninger, så derfor er det en god ide bl.a. at gennemgå private renter, kørselsfradrag relateret til dit arbejde og arbejdsrejser, m.v.,” forklarer Per Ørtoft Jensen, skatteekspert og partner i PwC.

Her er de væsentligste fradrag, som det er værd at holde øje med:

1. Håndværkerfradrag

Du kan trække op til 12.000 kr. fra på selvangivelsen for arbejdsløn til visse såkaldt grønne håndværksydelser vedrørende dit hjem eller fritidsbolig, fx isolering af tag, gulv og ydermure, udskiftning af ruder, visse reparationsydelser mv. på energiforsyningsanlæg. Endvidere er der fradrag for visse omkostninger i forbindelse med tilslutning til bredbånd. Du kan se den fulde liste over godkendte ydelser på SKAT’s hjemmeside. Fradraget på 12.000 kr. gælder for hver person; dvs. et ægtepar eller samleverpar kan fratrække i alt 24.000 kr., men det skal fordeles med max. 12.000 kr. på hver person.

 

2. Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag er ikke nødvendigvis fortrykt på årsopgørelsen. Befordringsfradraget er 1,93 kr. pr. km i 2017, dog kun 0,97 kr. pr. km for kørsel udover 120 km dagligt. Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke kilometerne efter ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads.

 

3. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt for forretningsrejse mv.

Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Man skal være på rejse til et midlertidigt arbejdssted. Derudover skal afstanden fra den sædvanlige bopæl til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten hjemme.

 

4. Husk fradrag på privat gæld

Har du lånt penge privat, har du fradrag for renterne. Du kan også få fradrag for stiftelsesprovision, hvis løbetiden er under to år. Der er særlige regler, hvis provisionen er mere end 2,5 pct. af lånebeløbet.

 

5. Tjek pensionsindbetalinger

Sørg for, at indskud på ratepension ikke overstiger fradragsgrænsen på 53.500 kr. Er grænsen overskredet, bør du bede bank eller pensionsselskab om at få overført til f.x en fradragsberettiget livrenteordning.

 

6. Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis du indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til SKAT. Du har fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 15.600 kr. i alt i 2017.

 

7. Har du lagt dit lån om i 2017?

Har du omlagt realkreditlån, skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til SKAT. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år; f.eks. i forbindelse med omlægning, byggekredit mv.

 

8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v.

Ved køb af fast ejendom, beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen. Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT.

 

9. Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

 

10. Har du restskat/overskydende skat for 2017?

Dag-til-dag renten på restskat for 2017, er på 1,7 %. Det svarer til ca. 2,5% p.a. før skat, så har man nogle penge stående på bankbogen eller renten på kreditten er lavere end de ca. 2,5% før skat, kan det betale sig at betale restskatten så hurtig som muligt.

 

11. Gennemgå tab på aktier og aktiegevinster

Husk at kontrollere, om SKAT har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du en gang i fremtiden sælger disse. Du bør gennemgå SKATs automatiske beregninger af gevinst/tab på aktier mv., idet beregningerne ikke nødvendigvis tager korrekt højde for f.eks. fusioner, fondsaktier og aktiesplit mv.

 

12. Har du investeringer i udlandet?

Du skal selv selvangive dine indkomster fra ­udlandet, fx renteindtægter fra udenlandske bankkonti, ­aktieudbytter fra aktier i udenlandsk depot og ­kursgevinster i forbindelse med salg, idet udenlandske banker foretager ikke indberetning til Skat. Tabsfradrag vedr. aktier mv. er betinget af, at du årligt indberetter dine køb til SKAT.

 

13. Deleøkonomien skal også (delvist) beskattes

Har du udlejet din bolig via Airbnb, er en andel er skattefri, mens resten er skattepligtig: Den skattefri grænse for ejerbolig er 1,33 % af den offentlige ejendomsvurdering, dog mindst 24.000 kr. om året. For lejebolig og andelsbolig er bundfradraget to tredjedele af den årlige husleje eller boligafgift. Bytter man bolig med andre, skal man betale skat af værdien af den bolig, som man har byttet sig til.

Indkomst fra udlejning af bil, både helt privat og via f.eks. GoMore og lignende tjenester, er skattepligtigt. Betaling modtaget i forbindelse med samkørsel er ikke skattepligtig, hvis den modtagne betaling ikke overstiger medpassagernes andel af de samlede omkostninger, der er forbundet med kørslen.

Hvad med forskudsregistreringen 2018?

Det er altid en god ide, nu når man har fat i skattetallene, at se på om 2018 forskudsregistreringen ser korrekt ud; ellers er det en god idé at få den justeret, så man ikke får en uventet skatteregning, når året er gået. Det kan også være, at man måske betaler for meget i skat, f.eks. hvis man ikke har fået alle sine fradrag med på forskudsopgørelsen.
 

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC