De danske topledere blandt de mest optimistiske i verden

Til trods for en verden med geopolitisk uro ses en rekordhøj stigning i de globale CEO’ers forventninger til verdensøkonomien. Og de danske topledere er blandt de mest optimistiske i verden. Det viser PwC’s årlige CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved World Economic Forum i Davos. 

PwC’s 21st CEO Survey, hvor knap 1.300, herunder 58 danske, CEO’er fra hele verden har deltaget, viser, at andelen af de globale topledere, der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er steget fra 29 % i 2017 til hele 57 % i 2018. Det er en rekordhøj stigning og et rekordhøjt niveau, siden PwC i 2012 begyndte at måle på topledernes forventninger til vækst. Det er samtidig første gang, at et flertal af de globale topledere forventer vækst i verdensøkonomien.

Udviklingen afspejler, at 2017 højst sandsynlig ender med at blive det bedste år i verdensøkonomien siden 2010, og at mange af de økonomiske indikatorer tegner et positivt billede. Vi oplever højere råvarepriser, der er atter moderat vækst i Rusland og Brasilien, Kina og USA klarer sig godt, og Eurozonen er på rette kurs på trods af Brexit, og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2018,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

De danske topledere er endnu mere optimistiske end de globale topledere, og de er samtidig at finde blandt de mest optimistiske i Vesteuropa sammen med Grækenland og Holland. Blandt de danske topledere forventer 65 % vækst i verdensøkonomien i 2018, hvilket er en rekordhøj andel. Til sammenligning forventede 32 % vækst i 2017.

De danske toplederes høje optimisme afspejler, at dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. Samtidig oplever nogle af Danmarks vigtigste eksportmarkeder vækst, og det giver et stærkt afsæt for, at de danske virksomheder fortsat kan gribe vækstmulighederne i den globale økonomi,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Toplederne forventer vækst i egen virksomhed

De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder er steget til 88 % fra 85 % sidste år, og vi ser, at andelen af dem, der i ’høj grad’ forventer vækst, er steget (fra 38 % i 2017 til 42 % i 2018). Denne udvikling tyder på, at optimismen i forhold til udviklingen i verdensøkonomien smitter positivt af på topledernes forventninger til vækst i egen virksomhed på den korte bane.

På trods af geopolitisk uro, der også udfordrer erhvervslivet i disse år, så er både de danske og globale topledere meget optimistiske, når det gælder forventningerne til væksten i egen virksomhed inden for de kommende 12 måneder,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Andelen af danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, ligger også på et højt niveau og er steget fra 92 % sidste år til 93 % i år. Den beskedne stigning skal dog ses i lyset af en stigning på hele 6 procentpoint fra 86 % i 2016, og for andet år i træk fastholdes en stigning i andelen af dem, der blandt de danske topledere ’i høj grad’ forventer vækst (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %).

Vi kan se, at de danske topledere har positive vækstforventninger, og det skyldes ikke mindst, at de har formået at ruste deres egen virksomhed til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer, som kan skabe vækst, nu hvor det ser ud til, at opsvinget endegyldigt har bidt sig fast, og at vi efter 10 år er sluppet helt fri af krisen,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

CEO’erne er også optimistiske på længere sigt

Set over tre år og altså på den lidt længere bane er forventningerne til vækst i egen virksomhed på niveau med sidste år blandt de globale topledere med 91 % i år mod 92 % sidste år. Det samme billede tegner sig hos de danske topledere, hvor forventningerne er steget fra 93 % i 2017 til 94 % i 2018.

Samtidig ser vi en mere markant stigning i andelen af danske topledere, som har svaret, at de ’i høj grad’ tror på vækst i egen virksomhed set over tre år (fra 37 % i 2017 til 45 % i 2018), mens der er en lille tilbagegang blandt de globale topledere, der er meget optimistiske, når de skal se tre år frem (fra 51 % i 2017 til 45 % i 2018).

Det er glædeligt at se, at andelen af de danske topledere, der ’i høj grad’ tror på vækst i egen virksomhed de kommende tre år, er steget til samme niveau som deres globale kolleger,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

USA øger sit forspring som foretrukne vækstmarked

De globale topledere peger for fjerde år i træk på USA som det vigtigste vækstmarked, og Kina og Tyskland er endnu engang at finde som det næst- og tredjevigtigste vækstmarked. Mens USA i år oplever en stigning i andelen af topledere, der peger på landet som vækstmarked (valgt af 46 % i 2018 mod 43 % i 2017), ligger andelen af topledere, der peger på Kina som vækstmarked, på niveau med sidste år (valgt af 33 % i såvel 2017 og 2018).

Siden 2015, hvor USA overhalede Kina som det mest attraktive vækstmarked for toplederne, har USA år efter år øget sit forspring som topledernes foretrukne vækstmarked. Denne udvikling skyldes bl.a., at USA står stærkt, men den nuværende lave dollarkurs og den for nyligt vedtagne skattereform, der vil gøre det skattemæssigt dyrere at eksportere til USA, kan dog på sigt presse denne position,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Tyskland styrker desuden sin tredjeplads (valgt af 20 % i 2018 mod 17 % i 2017), og Storbritannien fastholder sin fjerdeplads på trods af Brexit, mens Mexico, efter to år i top 10, ligger som nummer 13 på listen i år. I stedet rykker Canada ind i top 10 fra en 15. plads til en 9. plads, ligesom Hong Kong overtager Australiens 10. plads. Dermed står Nordamerika og Asien styrket i forhold til sidste år.

Toplederne bekymrer sig mere om de samfundsmæssige udfordringer end de erhvervsmæssige

Den ’geopolitiske usikkerhed’ er i år de globale CEO’ers største bekymring (2018: 85 %, 2017: 74 %) blandt de samfundsmæssige trusler for deres virksomhed. Dermed springer ’geopolitisk usikkerhed’ fra at være den tredjestørste bekymring sidste år til den største bekymring i år. Den næststørste bekymring er ’overregulering’ (2018: 83 %, 2017: 80 %), hvilket er på linje med sidste år, mens den tredjestørste bekymring er ’den stigende skattebyrde’ (2018: 78 %, 2017: 68 %), som er steget fra en femteplads sidste år. Samtidig springer bekymringen for ’terror’ fra en 10. plads (valgt af 54 % i 2017) til en fjerdeplads i år (valgt af 77 % i 2018), hvilket er det største spring i år.

De globale topledere er i stigende grad bekymret for de geopolitiske spændinger, som vi fortsat oplever flere steder i verden, og vi ser en tendens i undersøgelsen til, at der er større bekymring for de brede samfundsmæssige udfordringer end de forretningsmæssige. Alligevel bevarer toplederne et positivt syn på mulighederne for at skabe økonomisk vækst,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Hvad angår de forretningsmæssige bekymringer, er ’cyber security risk’ steget mest (valgt af 80 % i 2018) i forhold til sidste år (valgt af 61 % i 2017). Dermed er ’cyber security risk’ sammen med ’adgang til talent’ (2018: 80 %, 2017: 77 %) nu CEO’ernes største forretningsmæssige bekymringer. Dernæst er toplederne bekymret for ’den hastige teknologiske udvikling’ (2018: 76 %, 2017: 70 %).

Topledernes stigende bekymring for cyber security risk er ikke ubegrundet, da vi i løbet af 2017 har set en bølge af meget vidtrækkende angreb. Der er heller ingen tvivl om, at kampen om talenterne er skærpet, i takt med at den hastige teknologiske udvikling stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

CEO’ens agenda

Ser vi nærmere på de globale toplederes planer for de kommende 12 måneder i forhold til at drive vækst og profitabilitet, er det ligesom sidste år særligt ’organisk vækst’ (2018: 79 %, 2017: 79 %), ’omkostningseffektivisering’ (2018: 62 %, 2017: 62 %) og ’nye strategiske alliancer eller joint ventures’ (2018: 49 %, 2017: 48 %), som ligger højt på CEO’ens agenda.

Vækstplanerne skal indfries samtidig med, at hovedparten af de globale topledere ifølge CEO Survey oplever, at verden bevæger sig i retning af et system med mange forskellige værdier, lovsystemer, stigende skattekonkurrence og en stigende grad af nationalisme, hvor lande i større grad synes at fremme sig selv på bekostning af omverdenen,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Ifølge CEO Survey 2018 er toplederne desuden meget delte, når de skal vurdere, om globaliseringen kommer flertallet eller fåtallet til gode. Således mener 46 %, at globaliseringen vil komme fåtallet til gode, mens 48 % mener, at flertallet vil få gavn af globaliseringen. Denne tendens hænger tæt sammen med de globale toplederes ønske om et system, hvor man i stigende grad inddrager andre forhold end de traditionelle, finansielle mål som BNP. Det kan fx være mål, der ser nærmere på livskvalitet, sundhed og miljø i de enkelte lande eller regioner.

Vi har fortsat brug for at kunne måle den finansielle udvikling, men det kan ikke længere stå alene i en stadigt mere global økonomi. Der er derfor behov for at indføre mål, der også afspejler bredere samfundsmæssige aspekter,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Undersøgelsesmetode:

I PwC’s 21st CEO Survey blev der gennemført 1.293 interviews i 85 lande i løbet af det sidste kvartal af 2017. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg
Marketing- og kommunikationschef, PwC Denmark
Tlf: 3945 3579
E-mail

Følg PwC