Flere og flere kvinder går åbent efter deres karrieremål

08/03/18

Der er stadig flere kvinder, der går åbent efter deres karrieremål, men de efterlyser større gennemsigtighed om karrieremuligheder hos arbejdsgiverne. Kvinderne selv kan samtidig blive bedre til at tale åbent om deres ambitioner, for det giver bonus, viser en ny undersøgelse, som PwC lancerer i forbindelse med kvindernes kampdag den 8. marts.

Flere end 3.600 kvinder i erhvervslivet i alderen 28 til 40 år har deltaget i PwC’s Survey ’Time to talk: what has to change for women’ om deres oplevelser med karriereudvikling og -muligheder. Hele 82 % af kvinderne er overbeviste om, at de kan få deres karriereambitioner opfyldt, og 73 % søger aktivt karrierefremmende muligheder.

Samtidig ønsker 58 % af kvinderne større gennemsigtighed hos arbejdsgiverne. Det vil sige, at der er en klar forståelse af forventningerne hos både arbejdsgiver og arbejdstager, herunder klarer retningslinjer for karrierefremmende muligheder og en åben dialog med medarbejdere om, hvor de står, og hvad der forventes af dem for at kunne avancere.

Kvinderne er ambitiøse, og de søger aktivt at nå deres karrieremål. Det er dog vigtigt, at ledere fokuserer på at skabe rammer, hvor kvinder – såvel som mænd – kan have en åben dialog om karrieremuligheder, og hvor der er klarhed om, hvad der skal til for at avancere,” fortæller Susanne Schelde-Mollerup Funder, HR direktør i PwC, og fortsætter:

Større gennemsigtighed gør det dog ikke alene, men må være en del af en samlet indsats, der kan råde bod på ’unconscious bias’, som traditionelt har haft indflydelse på kvinders karrieremuligheder på arbejdspladser rundt om i hele verden.

Kvinder skal tale åbent om deres ambitioner og forhandle

Kvinder har traditionelt ikke være gode til at promovere sig selv, på trods af at de skaber resultater, når de gør det. Survey’en viser således, at flere kvinder anerkender behovet for og effekten af at være en større fortaler for dem selv. 41 % af kvinderne i survey’en er blevet forfremmet de seneste to år, og 63 % af dem har selv forhandlet forfremmelsen på plads. En høj andel af de kvinder, der har fået et ’high visibility project’ har desuden selv forhandlet sig frem til muligheden.

Det er meget opmuntrende at se, at stadigt flere kvinder proaktivt og åbent går efter deres karrieremål. Virksomheder kan gøre en del for at støtte disse kvinder med at opnå fx en lederstillinger, herunder fastsætte ensartede og gennemsigtige kriterier for, hvordan medarbejdere vurderes, ligesom karriereprogrammer og mentorordninger kan være en afgørende håndsrækning til såvel kvinder som mænd,” fortæller Susanne Schelde-Mollerup Funder.

Fleksibilitet er afgørende

Næsten alle kvinder i undersøgelsen svarer, at det er vigtigt for dem at have fleksibilitet i jobbet (97 %), og at der er mulighed for at balancere arbejdsliv og privatliv (95 %). Samtidig er der 42 % af kvinderne, der er nervøse for, om det at stifte familie vil have indflydelse på deres karriere, og 48 % af nye mødre føler sig overset, hvad angår forfremmelse og mulighed for at indgå i særlige projekter, når de kommer tilbage på arbejde. Derudover føler 38 % af alle kvinder, at det kan have negative karrierekonsekvenser at benytte sig af fleksibilitetsprogrammer.

Det er et vigtigt skridt, når virksomheder fx indfører programmer for god jobstart efter barsel og lignende mentorordninger for nye mødre, der skal tilbage i job. Det er dog ikke nok at tilbyde fleksibilitet: Alt for mange benytter sig ikke af fleksibilitetsprogrammer, da de tror, det vil skade deres karriere. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiverne også aktivt opfordrer medarbejderne til at udnytte de programmer, der er i virksomheden,” siger Susanne Schelde-Mollerup Funder.

Hun henviser afslutningsvis til, at PwC ikke selv er i mål, men løbende arbejder med at synliggøre og tale åbent om virksomhedens programmer, hvor fleksibilitet, karriere- og kompetenceudvikling er i fokus.

Kontakt os

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC