Virksomheder gør ikke nok for at beskytte persondata

20/04/18

Virksomheder kan gøre mere for at undgå sikkerhedsbrud på persondata og derigennem opbygge tillid fra kunder og forretningspartnere. Det er nødvendigt, at de investerer i den rette teknologi og ser de nye persondataregler som en strategisk mulighed for at opnå succes i et datadrevet samfund. Det viser PwC’s undersøgelse ”PwC’s 2018 Global State of Information Security® Survey”.

Ifølge PwC’s undersøgelse ’PwC’s 2018 Global State of Information Security® Survey’ (GSISS) med svar fra 9.500 forretnings- og teknologiledere fra 122 lande kan virksomheder i dag gøre mere for at beskytte de persondata, som de hver dag håndterer - både medarbejdernes og kundernes. Og i et nyt Tillidsbarometer fra PwC, hvor 1.500 danskerne har svaret på spørgsmål om tillid, understreges potentialet for såvel det offentlige som private i forhold til at sikre korrekt databehandling.

Under halvdelen af respondenterne (49 %) svarer i GSISS, at deres virksomhed begrænser indsamling, opbevaring og adgang til persondata til det minimum, det er nødvendigt for at opnå formålet med en given indsamling, og kun 51 % svarer, at de har en nøjagtig oversigt over, hvordan medarbejderes og kunders persondata håndteres, og hvor det opbevares. 

I det datadrevne samfund, vi har i dag, er privatliv, sikkerhed og tillid vigtigere end nogensinde før. Lige så mange fordele, som der er ved at indsamle og bruge data, lige så mange risici står virksomhederne også overfor. Det er derfor afgørende, at de tager højde for de mulige risici og investerer i mere avanceret beskyttelse af disse. Undersøgelsen viser nemlig, at det er et fåtal af virksomheder, som indarbejder cyber- og privatrisici i deres digitale transformation, og det kan få konsekvenser i form af sikkerhedsbrud,” siger Mads Nørgaard Madsen, partner og leder af i PwC. 

Kun 53 % af forretnings- og teknologiledere kræver, at medarbejdere gennemgår træning i privatpolitik, og samtidig er det kun 53 % af respondenterne, som sikrer, at en tredjepart som beskæftiger sig med persondata overholder reglerne. Virksomheder i Europa og Mellemøsten sakker bagud ift. virksomhederne i Asien, Nordamerika og Sydamerika, når det kommer til udviklingen og implementeringen af information omkring sikkerhedsstrategi.    

Investeringer skal skabe mere tillid

PwC forventer større investeringer og store forbedringer i godkendelsesteknologien, herunder biometri og kryptering, som i høj grad er med til at styrke tilliden til virksomhederne fra forbrugerne. 

Det er afgørende, at omverden får vished om, at virksomhederne arbejder med persondata på en forsvarlig måde. I forlængelse af det viser undersøgelsen også, at halvdelen af respondenterne kan se, at brugen af avanceret teknologi har forbedret tilliden til virksomhedens informationssikkerhed og evne til at beskytte persondata fra kunder og forretningspartnere. Og det er jo med til at styrke deres forretning,” forklarer Mads Nørgaard Madsen. 

Knap halvdelen (48 %) svarer, at den avancerede teknologi har reduceret bedrageri, og 41 % svarer, at det har forbedret kundeoplevelsen. Derudover forventer 46 % at investere yderligere i biometri og avanceret godkendelsesteknologi i løbet af 2018. 

Det er meget positivt, at nogle virksomheder allerede får udbytte af investeringerne i den rette teknologi. Mange er også godt i gang med gennemførsel af GDPR, som toplederne bør se som en strategisk mulighed for deres virksomheds succes i vores datadrevne samfund og ikke som en administrativ opgave,” slutter Mads Nørgaard Madsen. 

Stort potentiale for såvel det offentlige som det private til databehandling

I Tillidsbarometeret fra PwC understreges potentialet for såvel det offentlige som private i forhold til at sikre korrekt databehandling. Tillidsbarometeret er baseret på udsagn fra over 1.500 danskere, og målestokken er en skala fra 0 til 100, hvor 100 er fuld tillid. Danskernes tillid til hinanden er på indeks 71. Befolkningens tillid til private firmaers databehandling ligger på indeks 57, mens tilliden til det offentliges databehandling kun er marginalt højere på indeks 61.

Tillidsbarometeret viser, at der er et stort potentiale for såvel det offentlige som det private erhvervsliv i at have en dialog med danskerne om opbevaringen af deres data. Det kan uden tvivl øge tilliden til det private som det offentliges databehandling, hvis danskerne får vished for, at deres data fx kun opbevares så længe, som det er aftalt,” slutter Mads Nørgaard Madsen.  

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC