Feriekørsel i firmabilen: Gem kvitteringen og spar penge på benzin i udlandet

08/04/19

Påsken står for døren, og mange danskere udnytter helligdagene ved at tage på kør-selv ferie til udlandet. Er du en af dem, som har firmabil, kan der være penge at spare i skat, når du tanker bilen i udlandet og selv skal betale for det. Du kan nemlig få din arbejdsgiver til at nedskrive dit beskatningsgrundlag af firmabilen på lønsedlen tilsvarende det beløb, din benzinregning lyder på. Sådan lyder et skatteråd fra PwC.

Nogle virksomheder sætter ikke begrænsninger på medarbejderens private brug af bilen, mens andre ikke dækker udgifter til benzinkøb uden for Danmarks grænser, hvilket er lovligt, trods at medarbejderen har betalt skat for at bruge firmabilen privat. Der findes dog stadig en måde, hvorpå man som firmabillist i dette tilfælde kan spare penge på benzinen i udlandet:

"Har du firmabil, men skal selv have pungen op af lommen til benzinkøb i udlandet, kan du nemt få en skattebesparelse via din lønseddel. Man skal bare aflevere kvitteringerne til sin arbejdsgiver og få arbejdsgiveren til at behandle beløbene som egenbetaling, så arbejdsgiveren dermed kan nedsætte bilens skattepligtige værdi på lønsedlen," fortæller Per Ørtoft Jensen, skatteekspert og partner i PwC, og uddyber:

Det er et krav, at arbejdsgiveren udgiftsfører beløbene som udlæg efter regning og indtægtsfører benzinudgifterne som egenbetaling i firmabilsregnskabet, hvorved fremgangsmåden er omkostningsneutral for arbejdsgiveren. Beløbet på din benzinregning udbetales derfor ikke direkte til dig, men posteres som udlæg, således at beskatningsgrundlaget på bilen nedskrives på lønsedlen med et beløb svarende til benzinudgifterne.

"Det betyder, at hvis du for eksempel selv har betalt brændstofudgifter for 1.500 kr. og normalt beskattes af 6.000 kr. hver måned for fri bil, kan du få beskatningsgrundlaget nedskrevet til 4.500 kr. den pågældende måned, så du derved sparer ca. 600-840 kr., afhængig af om du betaler topskat eller ikke," forklarer Per Ørtoft Jensen.

Pas på med at få refunderet visse øvrige udgifter end benzin, olie, vask og sprinklervæske

Det er også værd at være opmærksom på, at det ikke er alle udgifter, som arbejdsgiveren må betale eller refundere, uden at medarbejderen bliver beskattet ud over den almindelige firmabilsbeskatning. Ferieturens udgifter til f.eks. parkering/parkeringsbøder, bro-/færgebilletter, biltog og motorvejsafgifter m.v. er således ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af firmabil:

"Betaler eller refunderer arbejdsgiver sådanne udgifter, venter der således ikke en skattebesparelse, men en skatteregning efter ferien," forklarer Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at der dog ikke sker beskatning, hvis arbejdsgiveren refunderer eventuelle reparations- og vedligeholdelsesudgifter, som måtte blive afholdt i ferien, idet sådanne udgifter har den tilstrækkelige driftsmæssige sammenhæng med brugen af bilen.

Ferietur på gule plader?

Skattereglerne giver dig mulighed for at købe såkaldte dagsbeviser, som gør det muligt at bruge en gulpladebil - som ellers normalt ikke må bruges til privat kørsel - til alle former for privat kørsel uden moms - eller skattemæssige konsekvenser for hverken arbejdsgiver eller medarbejder. Dette gælder også, selvom det drejer sig om en ferietur til udlandet. Der kan dog højst købes 20 dagsbeviser årligt pr. bil og pr. medarbejder til i de fleste tilfælde 225 kr. i døgnet.

"Hvis din arbejdsgiver tillader det, er det altså muligt at få næsten tre ugers bilferie med fri kilometer for 4.500 kr.," siger Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at man dog skal huske, at man bliver beskattet af dagsbevisets værdi, hvis arbejdsgiveren betaler for dagsbeviset.

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC