Danske små og mellemstore virksomheder i ulige skattekonkurrence med europæiske konkurrenter

08/01/19

Danske virksomheder er blandt de virksomheder i Europa, der betaler den højeste skat. Og på trods af teknologiske fremskridt er det hverken blevet hurtigere eller nemmere for virksomhederne at efterleve en stadig mere kompleks skattelovgivning. Det viser undersøgelsen ’Paying Taxes 2019’ fra PwC og World Bank Group.   

Den årlige undersøgelse af skattebetalingen i europæiske små og mellemstore virksomheder ’Paying Taxes 2019’ fastslår, at danske virksomheder afleverer 17,1 % af deres overskud til staten. Det placerer Danmark på en 25. plads ud af 32 europæiske lande (EU og EFTA), og Danmark er dermed at finde blandt den fjerdedel af lande i Europa, hvor skatteniveauet er markant højere end i de øvrige lande.

”Når danske virksomheder skal betale væsentligt mere i skat end deres europæiske konkurrenter, betyder det også, at de i mindre grad har mulighed for at bruge likvide midler til investeringer i virksomheden, der kan være med til at skabe vækst og job i Danmark,”
siger Klaus Okholm, skattepartner i PwC.

I Paying Taxes-undersøgelserne indgår virksomhedernes faktiske skattebetaling, hvorved virksomhedernes beskatningsgrundlag også inddrages. Hvis et land har en høj selskabsskatteprocent, men omvendt tilbyder gode fradragsmuligheder, reduceres den faktiske skattebetaling. Og omvendt vil afgifter, der pålægges virksomheden, øge den faktiske skattebetaling. 

Grafen viser resultatet af ”Paying Taxes 2019” vist for EU og EFTA-landene.

Ny teknologi kan hjælpe med at efterleve kompleks skattelovgivning

På trods af teknologiske fremskridt er der ifølge undersøgelsen ikke sket den store udvikling i forhold til at lette skattebyrden for små og mellemstore virksomheder inden for tre parametre: Den faktiske selskabsskattebetaling, tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger. Dette på trods af, at der er gennemført skattereformer i 113 lande.

I Danmark bruger virksomhederne i gennemsnit 132 timer om året på at efterleve skattelovgivning, hvilket er på niveau med tidligere år. Det er dog noget under det gennemsnitlige niveau i EU og EFTA på 161 timer om året i gennemsnit. Danmark indtager således en placering i den gode ende af midterfeltet svarende til en 14. plads ud af de 32 europæiske lande, og i forhold til antallet af skattebetalinger ligger Danmark i den mindre gode ende af midterfeltet på en 18. plads ud af 32.

”Det bliver stadigt mere komplekst for virksomhederne at forstå og efterleve skattereglerne, og nye teknologiske løsninger, der kan være med til at lette denne byrde, får derfor stadig større betydning. Selv om Danmark er relativt godt placeret, når man kigger på de administrative byrder i forbindelse med skatteindbetalinger, bør man hele tiden stræbe efter yderligere effektivisering. Det kræver også, at såvel skattemyndighederne som virksomhederne har adgang til talenter med den rette viden og kompetencer, som den nye teknologi kan være med til at understøtte,”
forklarer Klaus Okholm.

Om Paying Taxes 2019

Paying Taxes 2019 er lavet i et samarbejde mellem World Bank Group og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 190 lande for kalenderåret 2017 og er foretaget for 13. gang.

Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Undersøgelsen har i år særligt fokus på den teknologiske udvikling og de muligheder, det giver for både virksomheder og skattemyndigheder.

Den faktiske selskabsskattebetaling

Vi ser ofte sammenligninger af europæiske skatteniveauer baseret på de enkelte landes officielle skatteprocenter for virksomheders beskatning. Sådanne sammenligninger siger imidlertid intet om den ’faktiske’ skattebetaling, som et selskab udsættes for. De giver derfor ikke et sammenligneligt billede på skatteomkostningen for virksomheder i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Kontakt os

Klaus Okholm

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC