Vækst i indtjening hos PwC


Indtjeningen i PwC’s samlede forretning i Danmark steg med 4 % til 21,1 mio. kr. i det seneste regnskabsår. Dette sker på trods af et vigende marked, der har betydet et omsætningsfald på 7 % til 1.506 mio. kr. Ny årsrapport for 09/10 viser, at PwC er kommet igennem et svært år med en fortsat god forretning.

København, 4. okt. 2010: PwC offentliggør i dag sin årsrapport for regnskabsåret 2009/2010, der sluttede 30. juni. PwC’s omsætning er faldet med 112 mio. kr., hvilket skyldes, at den generelle økonomiske afmatning har påvirket mange kunder og har betydet en faldende efterspørgsel.
PwC har dog realiseret et resultat for året på kr. 21,1 mio. kr., hvilket er en vækst i forhold til sidste år, hvor resultatet var 20,3 mio. kr.

”Det udfordrende erhvervsklima har haft stor indflydelse på PwC’s forretning i de forgangne år, og vi er vidne til, at vi ikke kan fastholde en vækst, som forventet”, siger Carsten Gerner, adm. direktør i PwC i Danmark.
”Jeg synes dog, det er meget tilfredsstillende, at vi viser, at vi har godt greb om vores underliggende forretning og derfor kan vise et resultat, der er på linje med sidste år, endda højere”, siger Carsten Gerner.

Det er særligt markedet for konsulentydelser og køb/salg af virksomheder, der har været begrænset. Derimod har PwC’s skatterådgivning oplevet en stigende efterspørgsel. Revisionsforretningen har i 09/10 oplevet et mindre fald, hvilket dog afhjælpes af de seneste begivenheder, der vil slå igennem i det kommende år.

Opkøb og tilgang vil hurtigt ændre på tallene
Vinding af en række store kunder sent på året samt overtagelse af 20 % af Ernst & Young’s omsætning i Danmark, er nogle af de ting, som PwC forventer meget hurtigt vil have en effekt på den samlede forretning i det kommende år. Baseret på disse tiltag forventer PwC en omsætningsvækst på minimum 7 % i regnskabsåret 10/11.

Denne vækst vil være et nøgleelement i PwC’s nuværende strategi, der har omsætningsmålet 2,2 mia. kr. i 2016.

Ny profil afspejler PwC’s holdning
Den nye årsrapport er det første dokument, der er udviklet efter PwC’s nye globale brand-positionering, som fysisk lanceres i dag over hele verden. Dette betyder et ”varmere” PwC, der visuelt skal signalere ”hjertet” i virksomheden, nemlig medarbejdernes ønske om, at alle, der samarbejder med virksomheden oplever, at PwC hjælper dem til at skabe den værdi, de leder efter.

”Vi står på mange måder ved et vendepunkt i PwC lige nu”, siger Carsten Gerner.
”Vi er styrket på kundesiden, vi har fået tilført flere kontorer, og vi er begyndt at kommunikere de sande værdier, som vi leverer, hvilket både medarbejdere og kunder har efterspurgt i den senere tid. Det er nu, vi med fornyet styrke må udnytte de markedsmuligheder, som måtte vise sig fremadrettet, og basis for dette er vores kompetente og dedikerede medarbejdere”, forklarer Carsten.

Årsrapportering stadig forrest i branchen
PwC var den første virksomhed i sin branche, der udarbejdede en fuld gennemsigtighedsrapport. Og virksomheden var den første til at integrere gennemsigtighedsrapporten i selve årsrapporten. I år er gennemsigtighedsrapporten igen inkluderet direkte og PwC’s interessenter har således mulighed for at få fuld gennemsigtighed om selskabet på ét sted.

Som de eneste i branchen hidtil, informerer PwC desuden om direktør- og partneraflønninger, resultatet for hvert forretningsområde samt uafsluttede erstatningskrav, ligesom PwC fortsat er den eneste virksomhed i branchen, der aflægger regnskab efter IFRS (de internationale regnskabsstandarder), hvilket i sig selv betyder større gennemsigtighed.