Årsrapporten overgår al virksomhedskommunikation

01.09.11 - Nye tal viser at årsrapporten har en uovertruffen værdi for virksomhedernes kommunikation og troværdighed overfor omverdenen. Virksomhederne er dog ikke helt enige med brugerne om, hvad der har betydning i årsrapporten. Ny stor analyse udarbejdet af PwC og CBS.

Nu påvises værdien af virksomhedernes årsrapporter. Betydningen af virksomhedernes årsrapporter er ellers til stadig diskussion. Hvorvidt informationen, der afgives i årsrapporterne, er forældet eller relevant, hersker der mange meninger om. Og en tidssvarende undersøgelse af emnet eksisterer ikke. Men nu lancerer PwC og CBS en ny stor analyse af værdien af virksomhedernes årsrapporter. Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende af sin art i Danmark med svar fra næsten 700 virksomheder og regnskabsbrugere.

Momentum for årsrapporten

Analysen viser, at årsrapporten ubetinget er den vigtigste kilde til information om virksomhederne, af alle tilgængelige kilder. 82 % af regnskabsbrugere i børsnoterede virksomheder mener at de benytter årsrapporten i høj eller meget høj grad mens det samme gælder for 99 % af regnskabsbrugerne fra de ikke-børsnoterede virksomheder. Årsrapporten vægtes således højere end årsregnskabsmeddelelsen, kvartalsregnskaber, virksomhedens hjemmeside og alle andre informationskilder.

”Hvis der har hersket tvivl nogle steder om værdien af årsrapporten, så må den tvivl hermed være manet i jorden,” mener Henrik Steffensen, leder af Accounting Services og partner i PwC. ”Det er nu påvist, at årsrapporten er den ubetingede hjørnesten i virksomhedens finansielle rapportering, og det gælder alle bestanddele af årsrapporten, dog nogle mere end andre. Derfor har virksomhederne nu et stærkt incitament til at gøre mere ud af rapporteringen. Ved at bruge årsrapporten aktivt over for virksomhedens interessenter, samt øge kendskabet til, hvad netop disse lægger vægt på,” siger Henrik Steffensen fra PwC.

Al magt til noterne

Myten om at ingen læser noterne i regnskabet - kun 17 % af de børsnoterede selskaber tror noterne bliver benyttet - gøres endeligt til skamme. Hele 72 % af brugerne oplyser, at de i høj grad anvender noteoplysningerne. Til sammenligning siger 69 %, at de benytter ledelsesberetningen i høj eller meget høj grad. For de ikke-børsnoterede virksomheder siger hele 91 % at noteoplysningerne benyttes og 80 % at ledelsesberetningen benyttes.

”Der peges på et betydeligt behov for noteoplysninger blandt regnskabsbrugerne, og behovet retter sig især mod den del af noteoplysningerne, der handler om særlige poster, virksomhedssammenslutninger, kritiske skøn og eventualforpligtelser,” siger Thomas Plenborg, professor ved Institut for regnskab og revision ved CBS.

CSR vægtes lavt

Til gengæld kommer oplysninger om virksomhedens sociale ansvarlighed (CSR) samt holdningen til sund virksomhedsledelse (corporate governance) til kort. Disse oplysninger vægtes lavest, set i forhold til årsrapportens andre dele.
”Dette står i kontrast til de mange ressourcer, som virksomhederne bruger på disse områder,” siger Thomas Plenborg fra CBS.

Ifølge PwC kan en mulig årsag til dette være, at disse oplysninger ofte offentliggøres udenfor årsrapporten, f.eks. i en såkaldt UN Global Compact COP-rapport. Det kan også skyldes, at mange virksomheder endnu ser det som en stor udfordring at rapportere om CSR, så der fremgår en tydelig sammenhæng mellem aktiviteterne og bundlinien.

Undersøgelsen kortlægger desuden holdningerne til de internationale regnskabsregler (IFRS), de digitale regnskabsformater (XBRL) og meget mere.

Om årsrapportanalysen

I alt 667 respondenter har deltaget, fordelt på investorer, analytikere, banker, børsnoterede virksomheder og virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse C. Regnskabsbrugerne er spurgt om deres brug af årsrapporten - herunder særligt dele af ledelsesberetningen og noter. Virksomhederne er spurgt om deres vurdering af årsrapporten, herunder særligt værdien af samt ressourceanvendelsen ved ledelsesberetning og noter. Undersøgelsen er gennemført som en e-survey i april-juni 2011. Årsrapportanalysen forventes at blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Pris for de bedste årsrapporter

Fokus på årsrapporten er vel ikke skarpere end hos de toneangivende virksomheder i OMX C20. Årsrapporterne herfra er typisk det ypperste, der præsteres i Danmark. PwC uddeler fra i år priserne for bedste elementer i årsrapporterne, sammen med en professionel og uafhængig dommerkomité.