Banker viser det mest nervøse udsyn i 10 år

København, 7. maj, 2008: Den seneste "Banking Banana Skins 2008" undersøgelse, der er gennemført af engelske CFSI (Centre for the Study of Financial Innovation) i samarbejde med PwC viser et markant skift i risikoprofilen i bankverdenen, der ikke er set før. Undersøgelsen er baseret på 300 interviews med store banker i 38 lande. Undersøgelsen rangordner 30 risici. Denne undersøgelse viser det højeste indeks over risici i de sidste 10 år, og er således det mest nervøse udsyn branchen har givet nogensinde.

Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor kreditkrisen er topaktuel. Og det er ikke kun for den finansielle sektor. Kredit krisen debatteres dagligt i denne tid og dette er den første undersøgelse som påviser effekten af krisen set med bankernes, observatørernes og regulators øjne. Undersøgelsen er gennemført før Bern Stearn’s krak.

Kun 24% af bankerne mener at de er godt rustet til at håndtere de nuværende udfordringer mod 64% sidste år. Helt nye risici vedr. "likviditet" og "credit spreads" er sprunget ind i top 3 over bankernes risici i løbet af bare 1 år. Således er de sidste 2 års højdespringer, nemlig risikoen for "for meget regulering" fortrængt til en 8. plads.

Likviditetsmangel er den største frygt
Den væsentligste risiko er mangel på likviditet, hvilket er en helt ny risiko for bankerne, der ikke er set før. PwC vurderer, at det er opstået ud fra manglende tillid bankerne i mel-lem.
"Mangel på tillid er opstået ud fra et manglende fokus på styring af risici," siger Vibeke Bak Solok, finansiel ekspert i PwC i Danmark.
"Dette har medført at bankerne lige nu skal håndtere frygten for tab frem for konkrete tab. Den manglende tillid har endvidere medført at det aktive marked er bortfaldet, hvorfor værdiansættelse af mange typer af aktiver er blevet markant vanskeligere. Når bankerne er hæmmet pga. manglende mulighed for ’funding’, og ikke længere er i stand til at værdiansætte og sælge aktiver mister de deres evne til at styre selvstændigt i markedet," siger hun

Overraskelse
Hvad har overrasket i dette års undersøgelse, er at de såkaldte "credit spreads", der ligesom "likviditet", er en risiko som er kommet direkte ind på listen over risici. Kredit spreads - der er forskellene i prisen for lån til forskellige klasser af låntagere - har skabt mulighed for bankerne for at handle med kreditklasser. Denne praksis hos bankerne, d.v.s. at pakke handler med det ene formål at videresælge dem og ofte til mindre sofistikeret banker, antages at være en central årsag til kollapsen i de finansielle markeder.
"Det forventes fra mange deltagere, at bankerne må opfinde en ny forretningsmodel, da denne "originate and distribute" model ikke længere virker", siger Vibeke Bak Solok.
"Samtidig har bankerne ofte haft svært ved at værdiansætte disse kredit produkter, og for mange banker vidste ikke nok om hvilke risici de havde på egne bøger".

Tilbageblik - hvad gik galt?
Bankernes avancerede modeller og de kvantitative studier som er foretaget i forbindelse med implementeringen af EU-direktiverne omkring nye regler for kapitaldækning (Capital Requirement Directive, som implementerer de såkaldte "Basel II"-regler) forekommer at have været utilstrækkelige. Det mener leder af "Financial Services" hos PwC, Henrik Axelsen.
Reglerne er analyseret under antagelse af fuld likviditet i det finansielle system, siger Henrik Axelsen. Dette har kreditkrisen jo vist at der ikke er, og dermed er en væsentlig antagelse for reguleringen af EU’s indre marked for finansielle ydelser bristet. Det leder én til at tænke på, hvad der ellers mangler at blive taget højde for. Det viser sig jo gang på gang med modellering at 1000-års scenarierne har det med at indtræde ret ofte. Og det er problematisk at man modellerer 1000-års scenarier med højst 100 års historik. Det svarer til at Vilhelm Erobreren skulle forudse risikoen for, at Kong Harold måtte have interkontinentale ballistiske missiler i sit arsenal ved Battle of Hastings, kommenterer Henrik Axel-sen.