Afrika op i gear

Logistikvirksomheder begynder at vende blikket mod resten af Afrika med henblik på investeringsmuligheder. Tidligere har det været Sydafrika, der toppede listen som det afrikanske land syd for Sahara, der har den bedst udviklede transport- og logistiksektor, og det placerer landet på niveau med nogle af verdens industrialiserede lande.

Sydafrika anses for det afrikanske land, der har opnået de bedste resultater, hvad angår handelsfremmende logistik, ligesom landet er blandt de bedste med hensyn til transport-infrastrukturen og øvrige rammebetingelser. Det viser PwC's nye rapport Africa gearing up: Future prospects in Africa for the transportation & logistics industry.

"Afrika har opnået en fremtrædende rolle som investeringsland i de senere år, og samtidig har også transport og logistik fået en øget betydning. Både når det drejer sig om at transportere ressourcer fra kontinentet eller bringe varer og ydelser frem til Afrikas hastigt voksende økonomier, så afhænger Afrikas fremtidige vækst og udvikling af bedre rammebetingelser for handel, mere åbne grænser og kvaliteten af infrastrukturen og effektiviteten i transportnetværket," udtaler Bo Schou-Jacobsen.

Vækstsektorerne er drivkraften

Der er en hastigt voksende efterspørgsel efter de enorme mængder af råvarer, som det afrikanske kontinent kan byde på.

”Afrika har rigelige mængder af olie, gas og mineraler, ligesom der er betydelige muligheder for en udvidelse af landbrugsaktiviteterne. For logistikvirksomhederne er udsigterne inden for detail- og fremstillingssektoren også rigtig gode efter en periode med vedvarende vækst i mange afrikanske lande, primært som følge af den voksende middelklasse, der udspringer omkring de voksende byområder,"  udtaler Bo Schou-Jacobsen.

Afrikas transport- og logistikinfrastruktur

Som helhed halter Afrikas infrastruktur væsentligt bag efter resten af verden, ifølge rapporten. Der er dog betydelige forskelle mellem regionerne. Selv om Sydafrika stadig har en stærk infrastruktur, er Sydafrika det land ud af de ti lande, der er omfattet af undersøgelsen, som forventer den laveste årlige vækst – kun 3 % – i perioden 2012 til 2017, viser en statistik fra Den Internationale Valutafond (IMF). Nigeria og Kenya forventer til gengæld den største vækst, nemlig henholdsvis 6,8 % og 6,2 %.

"Mens ingen af de afrikanske lande i analysen kommer i nærheden af USA og Kina, ligger Sydafrikas samlede transportinfrastruktur næsten på linje med Indiens og er bedre end Indonesiens, som af mange betragtes som et af de næste lande, der vil gøre sig bemærket," udtaler Bo Schou-Jacobsen.

Strategikere kan ikke ignorere Afrika

Sydafrika er ligeledes det afrikanske land, som udviser de bedste resultater, hvad angår logistik, viser 2013 Logistics Performance Index.

"Strategikere inden for logistikområdet kan ikke tillade sig at ignorere fremtidens afrikanske marked. Den globale transport- og logistiksektor kan komme til at spille en afgørende rolle i Afrikas bestræbelser på at geare op – med en opbygning af infrastrukturen, etablering af forsyningskæder og distributionsnetværk samt styrkelse af bevægeligheden – hvilket i sidste ende vil hjælpe til at skabe job for befolkningen," vurderer Bo Schou-Jacobsen.

Lav samhandel mellem de afrikanske lande

Handlen mellem de afrikanske lande ligger på et ret lavt niveau sammenlignet med andre kontinenter på grund af den dårlige infrastruktur og på grund af, at de fleste af landene stadig er ressourcebaserede. I øjeblikket sker kun cirka 11 % af Afrikas handel med andre afrikanske handelspartnere. Til sammenligning sker over halvdelen af handlen i Asien mellem lande i regionen. Infrastrukturen udgør således en handelshindring.

"Hvert enkelt land i Afrika har sin egen værdi at byde på. I nogle lande er der et stort behov for forbedringer af transportnetværket via veje, jernbaner, lufthavne og havne. Transport- og logistikinfrastrukturen har potentiale til at lukke op for Afrikas økonomiske vækstværdi, ligesom den kan give virksomhederne gode muligheder for vækst og jobskabelse," forklarer Bo Schour-Jacobsen.

Intet quick boost i Afrika

Intelligent investering i Afrika betyder, at investorerne er nødt til at forstå de vigtigste regioner og lokale markeder.

"Afrika er nok ikke kontinentet man investerer i, hvis man leder efter et ”quick boost” af sin omsætning. Hvis man som investor er villig til at investere langsigtet i samarbejde med lokale regeringer, kan de langsigtede afkastmuligheder være store, men det er nødvendigt med en solid, langsigtet strategi. Kontinentet har behov for en bedre transportinfrastruktur, bedre forbindelser på tværs af landegrænserne samt et forbedret forretningsmiljø for at opnå sit potentiale," slutter Bo Schou-Jacobsen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført af PwC i samarbejde med Sydafrikas førende økonomikonsulenter Econometrix. Rapporten fokuserer på 10 af Afrikas førende udviklingsnationer: Algeriet, Angola, Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Egypten, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Sydafrika og Tanzania. Disse lande er valgt på grund af deres økonomiske betydning, deres stærke vækst i de senere år og deres potentiale som transport- og logistikmæssig port til kontinentet.

Formålet med rapporten er at give investorer og andre interessenter et indblik i de vigtigste økonomiske regioner i Afrika. Undersøgelsen omfattede interviews med virksomhedsledere fra afrikanske, europæiske og asiatiske selskaber med aktiviteter i Afrika. 

Læs hele undersøgelsen her