Nye priser til PricewaterhouseCoopers

Videndeling og samarbejde på tværs af landegrænser er helt essentielt for, at PricewaterhouseCoopers (PwC) kan bevare sin status som verdens største revisions- og rådgivningsvirksomhed. En række nye priser og udnævnelser bevidner, at PwC fortsat ligger helt i front. Anerkendelsen afspejler også PwCs ambitioner i Danmark.

København, 10. marts 2009 - På trods af den globale økonomiske krise, er PwC på verdensplan inde i en rivende udvikling. Selskabet har en global strategi om at fastholde og udvikle sin position som verdens største revisions- og rådgivningsvirksomhed. Denne ambition påvirker PwC selskaberne i alle lande. Også i Danmark, hvor man senest har foretaget en revision af ledelsesmodellen for at indstille virksomheden på at blive mere markedsrettet.

”Vi skal udvikle og understøtte de aktiviteter, som vi som global virksomhed med fordel kan drive sammen i stedet for at opbygge dem i hvert enkelt land. På denne måde er der grobund for, at vi bedre kan servicere kunderne, kan minimere ricisi og bedre tiltrække de rigtige medarbejdere. Dertil kommer, at vi vil være meget tæt på en viden- og erfaringsbase, der er second-to-none på verdensplan, og som kan betyde hele forskellen i arbejdet med udfordringerne i erhvervslivet også i Danmark”, siger Carsten Gerner, adm. dir. i PwC i Danmark.

Virksomhedens strategi udmønter sig i konkrete modeller for højnelse af rådgivningen til kunderne og har ført til, at PwC i den seneste tid har vundet adskillige nye anerkendte priser:

Marts 2009:
PwC rangeres som nr. 1 inden for ”Global Business Advisory Services and Management Consulting”
Den ledende research-virksomhed “Kennedy Consulting Research & Advisory” har rangeret verdens førende konsulentselskaber. I rapporten Global Consulting Marketplace 2008-2011 indtager PwC en fornem 1. plads.
Rapporten dækker en analyse af det globale marked for rådgivnings- og konsulentydelser, der estimeres til ca $1.766 mia. i 2007.

December 2008:
PwC kommer i ”Hall of Fame” efter udnævnelse til den prestigefyldte ”2008 Global Knowledge Award”.
Erhvervsledere fra verdens førende globale økonomier valgte igen PwC som en af vinderne i undersøgelsen ”Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE)”. Panelet af Fortune 500 ledere gav PwC en 10. plads foran E&Y og i selskab med andre top-10 vindere som f.eks. Royal Dutch Shell, Toyota, Apple og Microsoft. Deloitte og KPMG var ikke blandt dette års vindere. Som en ud af 24 virksomheder, der har været finalist i samtlige fem tidligere undersøgelser, har PwC opnået en plads i 2008 Global MAKE ”Hall of Fame”. PwC, der har vundet MAKE-prisen 7 gange, fik især anerkendelse for evnen til at omsætte viden til værdi for kunderne.

November 2008: Nr. 1 Tax Advisor
Ifølge TNS Global Tax Monitor, en uafhængig undersøgelse, der omfatter 3.164 primære købere af skatterådgivning på verdensplan, er PwC verdens førende leverandør af skatterådgivning. Ud af alle ”Big 4” selskaber har PwC det stærkeste omdømme på verdensplan, hvad angår skatterådgivning.
PwC viste forspring i forhold til konkurrenterne inden for M&A skat, interne afregningspriser, finansieringsstruktur, skatteplanlægning og overholdelse af skattelovgivning for udstationerede medarbejdere, skatteplanlægning for internationale virksomheder, skattelovgivning på tværs af grænserne, skatteregnskabsvæsen, retstvister og undersøgelser samt skatteplanlægning for nationale virksomheder.

"Disse udnævnelser vidner om vores evne til at få det optimale ud af vores størrelse og deling af viden for at kunne levere en ekstraordinær oplevelse for kunderne. Og dette kan kunderne i Danmark også forvente”, siger Carsten Gerner, adm. dir. i PwC i Dannmark.
”Selv om markedet er hårdt, har PwC fortsat fokus på at investere og udvide sine videnressourcer, og dette har topprioritet for os. Derfor er de nye priser en stor anerkendelse af det arbejde, vores medarbejdere udfører hver dag på PwC’s markeder og internt i virksomheden,” siger Carsten Gerner.

Udover ovennævnte har PwC desuden modtaget anerkendelse som ledende inden for sit felt af forskellige branchemæssige forretningsorganisationer. Her følger de seneste vindinger:

Communications and Media Consulting Marketplace 2008-2011: Key Trends, Profiles and Forecasts, Kennedy Information, 2008

 • Det førende markedsanalysefirma Kennedy Information har udpeget PwC som en af de virksomheder, der danner fortrop på området for globale rådgivningsydelser til mediebranchen – en såkaldt ”Vanguard”-virksomhed. Denne anerkendelse gives kun til ganske få, førende virksomheder, som udviser lederskab med hensyn til dybden, bredden og gennemslagskraften af deres evner på rådgivningsområdet. Ud af ”Big 4” blev PwC udpeget af Kennedy Information som den stærkeste udbyder af rådgivningsydelser til det globale mediemarked.
 • The Black Book of Outsourcing, Brown-Wilson Group Inc., 2008
  • PwC er i den seneste udgave af Black Book of Outsourcing placeret blandt de 10 førende virksomheder, der leverer full-service rådgivning i forbindelse med outsourcing og offshore-aktiviteter, ligesom PwC er blandt de 10 førende virksomheder, der rådgiver om outsourcing af forretningsgange.
  Worldwide Business Consulting, IDC, Patrick Levy, december 2007
  • PwC er af analysehuset IDC blevet udpeget som den absolut førende udbyder af virksomhedsrådgivningsydelser på verdensplan.
  Merger, Acquisition and Divestiture Advisory Marketplace 2007-2010: Key Trends, Profiles and
  Forecasts, Kennedy Information, 2007
  • Kennedy Information har udpeget PwC som verdens største rådgivningsvirksomhed inden for virksomhedstransaktioner.