Banker skal have stresstest højere op på dagsordenen

Stigende krav til bankerne bevirker, at de er nødt til at ansætte flere medarbejdere for at kunne forberede sig til skrappere, lovpligtige stresstests. Det viser en ny rapport fra PwC.

Banker har ikke nok ansatte, der er dedikeret til at ruste bankerne til de skrappere stresstests. Det viser rapporten, Passing the stresstest, der er baseret på en global undersøgelse af banker primært fra Europa, herunder Danmark.

Undersøgelsen viser, at stort set alle banker er sikre på, at de imødekommer nuværende krav, men at de undervurderer den mængde af ressourcer, der er nødvendige for at imødekomme efterspørgslen af de skrappere stresstests.

“Bankerne er nødt til at ændre den måde, de forbereder sig til stresstests. Erfaring viser, at de krævende, lovpligtige stresstests giver behov for store teams af medarbejdere med de nødvendige kompetencer, hvis man vil kunne levere varen,” udtaler Janus Mens, partner og ekspert i risikostyring i PwC.

Stresstest er blot ét af mange nye krav

Kravet om gennemsigtighed i bankerne har medført en del omfattende og komplekse rapporteringskrav. Foruden stresstest skal bankerne blandt andet rapportere ICAAP, FINREP, COREP, m.m. Det stiller krav om en langt mere automatiseret infrastruktur og et organisatorisk set up, der understøtter en samlet tilgang.

”Vi ser, at de førende institutter har integreret og optimeret alle processer omkring regulatorisk rapportering og modellering. Og de anvender resultaterne i forbindelse med tilpasning af produkter, optimering af risikovægtede aktiver, ICAAP, likviditet, ALM samt indberetning og rapportering,”  udtaler Janus Mens og fortsætter:

”Der er ingen tvivl om, at bankerne står over for en kompleks udfordring, både i forhold til at håndtere levering af stresstests og forbedre deres stresstest-proces. Det gør det ikke nemmere, at bankerne i forvejen er udsat for mange forandringer og nye lovkrav i disse år.”

Stresstests er også en fordel for bankerne

Stresstests er med til at bestemme bankernes kapitalniveauer, og det giver myndighederne en unik indsigt i banksektorens modstandskraft. Det giver dog også bankerne mulighed for at spotte nye risici, afdække svage punkter og træffe forebyggende foranstaltninger, påpeger rapporten.

”For bestyrelse og ledelse er det vigtigt at udfordre stresstesten, dels resultatet i sig selv, dels antagelserne bag testen. Er det en realistisk test, og er der behov for at justere forretningen?,”  spørger Janus Mens og fortsætter:

”Hvis bankerne forstår at bruge disse stresstests på den rigtige måde, åbner der sig en vifte af muligheder for at spotte forskellige risici, som man måske ellers ikke ville få øje på.”

Læs PwC survey on regulatory stress testing in banks her