Bankerne truet af overdreven lovgivning og ny teknologi

De store mængder af ny lovgivning, som er indført på bankområdet siden den globale finanskrise, kan risikere at skade banksektoren og forsinke det globale økonomiske opsving. Det viser en ny undersøgelse, Banking Banana Skins, fra revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC og tænketanken CSFI.

Undersøgelsen, der udkommer hvert andet år, placerer regler og lovgivning samt politisk indgriben øverst på listen over 28 mulige risici for bankerne. De teknologiske risici er desuden årets højdespringer. Undersøgelsen er baseret på svar fra mere end 650 banker, tilsynsmyndigheder og bankanalytikere i 59 lande.

Der er udbredt bekymring for overdreven lovgivning og politisk indgriben. Undersøgelsen viser dog også, at bekymringerne for bankernes fremtidsudsigter er for nedadgående for første gang i syv år. Det tyder på, at forretningsklimaet for bankerne endelig ser ud til at vende.  

“Selv om undersøgelsen indeholder opmuntrende tegn, skal de store bekymringer for overdreven lovgivning tages meget alvorligt. Det ville være ironisk, hvis nye bankregler gik hen og ødelagde opsvinget,” udtaler Søren Kviesgaard, ekspert i banksektoren og partner i PwC.

Ny tillid til fremtiden

Undersøgelsen viser, at de bekymringer, der blev givet udtryk for i tidligere undersøgelser, vedrørende fx tilgængelig kapital, likviditet og kreditrisiko, er begyndt at tage af. Og tilliden til de makroøkonomiske fremtidsudsigter er styrket.

”Lempede krav fra centralbankernes side er i vid udstrækning afgørende for de globale økonomiske fremtidsudsigter,” forklarer Søren Kviesgaard og fortsætter:

”Men selv om tilliden til de makroøkonomiske fremtidsudsigter er blevet styrket, afslører undersøgelsen, at der stadig er stor bekymring for stabiliteten i eurozonen. Der er samtidig en stigende uro omkring vækstmarkederne, især Kina, hvor det er tydeligt, at bankvæsenet er under pres.”

Teknologien er en stigende trussel for bankerne

Den teknologiske risiko er en højdespringer i årets undersøgelse og er sprunget fra en 18. plads i sidste undersøgelse til en fjerdeplads. Det skyldes især den stigende bekymring for cyberkriminalitet.

”Dette er et problem, der højst sandsynligt kun bliver større. Det koster bankerne dyrt, både økonomisk og omdømmemæssigt.  Bekymringer vedrørende teknologiske risici drejer sig også om de administrative systemer, som er ved at være for gamle, men som har lav prioritet, hvad angår investeringer,” forklarer Søren Kviesgaard.

En opdeling af svarene på de forskellige grupper viser, at alle større typer af svarpersoner (banker, iagttagere og risikostyringschefer) er stærkt bekymrede over den overdrevne lovgivning og den politiske indgriben samt den globale økonomis tilstand. Til gengæld er folk uden for banksektoren mere bekymrede for institutionelle risici i bankerne, såsom kvaliteten af ledelsen, hvorimod bankerne ikke rangerer disse risici så højt.

En fordeling af svarene på geografiske områder viser, at bekymringen for lovgivning og politisk indgriben er størst i Europa og Nordamerika. I Asien og Stillehavsområdet er der størst bekymring omkring makroøkonomien samt risikoen for voldsomme ændringer i rentesatserne.

Banking Banana Skins 2014

(placering fra 2012 i parentes)

 1. Regler og lovgivning (6)
 2. Politisk indgriben (5)
 3. Makroøkonomisk miljø (1)
 4. Teknologisk risiko (18)
 5. Rentabilitet (7)
 6. Prisfastsættelse af risiko (11)
 7. Kreditrisiko (2)
 8. God virksomhedsledelse (9)
 9. Kriminalitet (24)
 10. Kapital til rådighed (4)
 11. Risikostyringens kvalitet (10)
 12. Rentesatser (17)
 13. Administrative funktioner (13)
 14. Forandringsledelse (15)
 15. Likviditet (3)
 16. Salgs- og forretningsmetoder (20)
 17. Vækstmarkeder (22)
 18. Afledte forhold (8)
 19. Sociale medier (-)
 20. Den parallelle banksektor ("shadow banking") (-)
 21. Bonusordninger for ledelsen (14)
 22. Valuta (19)
 23. Menneskelige ressourcer (28)
 24. Afhængighed af tredjepart (29)
 25. Social bæredygtighed (25)
 26. Aktiemarkeder (21)
 27. Handelsvarer (26)
 28. Fortsættelse af virksomheden (12)

Om Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI)

CSFI er en uafhængig almennyttig tænketank med base i London, som foretager undersøgelser af fremtiden for finansiel virksomhed. Tænketanken har en tilknyttet tænketank i New York, New York CSFI. CSFI har med jævne mellemrum udarbejdet Banana Skins-undersøgelser siden 1995. www.csfi.org.uk