Bekymring blandt bankfolk er på sit højeste

Den europæiske gældskrise og det generelle økonomiske verdenskort giver søvnløse nætter i banksektoren. Aldrig har branchen været mere urolig for fremtiden end netop nu. Det viser undersøgelsen ”Banking Banana Skins 2012”, som Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) har lavet i samarbejde med revisions- og rådgivningshuset PwC. De danske banker er dog ved at gardere sig mod ustabiliteten.

Ondt i økonomien

I undersøgelsen har man bedt 700 bankfolk, tilsynsførende og iagttagere om at udpege de største risici for branchen. Her topper de globale økonomiske udfordringer og kreditrisici listen. Politisk regulering af sektoren, som var sidste års største hovedpine, er i år dumpet ned på en femte plads.

Samlet set giver bankfolkene udtryk for, at nervøsiteten i branchen er på sit højeste i de 13 år, undersøgelsen er blevet foretaget. Erik Stener Jørgensen, bankekspert og leder af PwC’s afdeling for revision af finansielle virksomheder, peger på gældskrisen som årsag til nervøsiteten.

”Hovedårsagen til nervøsiteten i branchen er den gældskrise, vi ser i eurozonen. Situationen har konsekvenser langt ud over Europas grænser. Det viser vores undersøgelse. Selv bankfolk i lande som Kina og Australien vægter gældskrisen højt på deres risikoliste,” forklarer Erik Stener Jørgensen.

Danmark garderer sig

Den danske banksektor er ved at tilpasse sig forholdene i branchen. Indskydergarantien bliver forbedret og der kommer bedre muligheder for opkøb af nødlidende banker som en del af Bankpakke 4. Alt sammen tegn på en realisme i branchen, mener Erik Stener Jørgensen.

Han udtaler: ”Den danske banksektor har generelt erkendt, at branchen ikke kommer tilbage til ”business as usual”. Der eksisterer nogle nye markedsvilkår, som man må forholde sig til – både som branche men også som den enkelte bankvirksomhed. Derfor ser vi også i undersøgelsen, at omkostningsreduktion fortsat er et værktøj, som bankerne forventer at gøre brug af.”

Det er Erik Stener Jørgensen’s vurdering, at udfordringerne for den danske banksektor på ingen måde er overstået. ”Der er stadig en klar risiko for at Eurozonen - og dermed også Danmark - står overfor en langvarig periode præget af lav eller ingen økonomisk vækst samt vedvarende og uløste strukturelle problemer i det økonomiske system. Det vil fortsat udfordre indtjeningsevnen i banksektoren,” forklarer Erik Stener Jørgensen.

Når dette kombineres med de øgede krav til banksektorens kapital- og solvensopbygning i overensstemmelse med de nye lovkrav, forventer Erik Stener Jørgensen, at den allerede igangsatte konsolideringstendens i den danske banksektor vil fortsætte.

PwCs "Banking Banana Skins 2012" kan læses og downloades her

Om ”Banking Banana Skins”

CSFIs Banana Skins-serie giver et øjebliksbillede af risikolandskabet i den finansielle sektor. Ud over bankserien foretager CSFI også risikoundersøgelser inden for forsikring og mikrofinansiering.

Om CSFI

CSFI er en uafhængig almennyttig tænketank med base i London, som foretager undersøgelser af fremtiden for finansiel virksomhed. Tænketanken har en tilknyttet tænketank i New York, New York CSFI. CSFI har udarbejdet Banana Skins-undersøgelser siden 1995.