Bestyrelsesevaluering skaber værdi i virksomhederne

Efter finanskrisen er bestyrelsens kompetencer kommet i fokus med bl.a. lovkrav til de finansielle virksomheder om at evaluere bestyrelsens kompetencer årligt, og den tendens kan meget hurtigt brede sig til andre brancher. Sådan lyder vurderingen fra PwC, der netop har udgivet en rapport om bestyrelsesevalueringer i samarbejde med BOARD NETWORK. Resultaterne bliver præsenteret for en række professionelle bestyrelsesmedlemmer og CEOs'er mandag den 9. september 2013.

Hos PwC, der rådgiver bestyrelser om blandt andet bestyrelsesevalueringer, ser man en klar tendens til, at stadig flere bestyrelser på tværs af brancher søger en professionel metode til at evaluere deres arbejde. Det skyldes blandt andet, at lovkravene til den finansielle sektor trækker tråde ind i andre brancher. I rapporten fremgår det, at halvdelen af bestyrelserne i dag laver bestyrelsesevaluering, hvilket svarer til en stigning på 66 procent fra 2012.  

Der er ingen tvivl om, at bestyrelsesevalueringer er kommet for at blive. Vi har allerede i dag lovkrav om evalueringer i den finansielle sektor, og meget tyder på, at andre sektorer kommer til at opleve lignende krav. Derfor opfordrer vi også virksomheder til at være på forkant med udviklingen,” udtaler Brian Christiansen, partner og ekspert i bestyrelsesarbejde i PwC.

Adm. direktør i BOARD NETWORK, Ditte Kirstein Brammer supplerer: “Brugen af evalueringer er i stor stigning, hvilket er glædeligt. Vi må ikke glemme, at bestyrelsen har ét overordnet mål; at øge værdiskabelsen for aktionærerne. Derfor bør alle tiltag, som populært sagt hjælper de dårlige til at blive gode, og de gode til at blive fremragende, naturligvis prioriteres. “ Hun fortsætter:

Vores analyse viser tydeligt, at brugen af eksterne konsulenter til at facilitere processen skaber det rum, hvor man kan tage en konstruktiv dialog om konfliktfyldte områder i bestyrelsen, men i modsætning til andre lande, er vi endnu bagefter på dette område i Danmark. Det kan man vælge at se som noget positivt; det er stadig gode muligheder for at forbedre os.
 

Evalueringer er vejen til en professionel bestyrelse

Den nye rapport fra PwC og BOARD NETWORK peger på, at man i de virksomheder, hvor man allerede i dag bruger bestyrelsesevalueringer, har et stærkt værktøj til at professionalisere bestyrelsen.

Vores rapport viser, at evalueringerne bruges som et nyttigt værktøj til at analysere, hvilke forbedringer der bør gennemføres i bestyrelsen, og hvordan de kan gennemføres. Det er en klar fordel, at man får hjælp fra uafhængige, eksterne facilitatorer, da nye øjne som bekendt ofte ser tingene lidt klarere og de er ikke selv en del af eventuelle ømme punkter,” forklarer Brian Christiansen.

De virksomheder, der har svaret på undersøgelsen fra PwC og BOARD NETWORK, bruger evalueringerne som katalysator for den interne, udviklende dialog imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Det er dialogen internt i bestyrelsen, som respondenterne vurderer som det mest værdifulde i evalueringsprocessen. Det er ikke overraskende, da det er dialogen, der driver udviklingen. Derfor anbefaler vi også, at man gennemfører evalueringen hvert år, så man sikrer en kontinuerlig udvikling,” lyder det fra Brian Christiansen.
 

Sæt fokus på de individuelle kompetencer

Rapporten tegner et billede af, at evalueringer i Danmark primært er fokuseret på det samlede bestyrelseskollektiv, mens specifikke udvalg kun evalueres i sparsomt omfang.

Vi har i de senere år oplevet et paradigmeskifte, hvor man er gået fra at evaluere på bestyrelsernes rammer over til en evaluering af nogle af de mere værdiskabende elementer i bestyrelsesarbejdet som eksempelvis dialogen,”  udtaler Brian Christiansen og uddyber:

Det er vigtigt, at man evaluerer på både bestyrelsen som kollektiv og medlemmernes individuelle kompetencer og bidrag. Det er vores erfaring, at det skaber høj værdi, når det foregår i den rette kontekst og med en klar sammenhæng til de strategiske initiativer.

For yderligere information kontakt partner i PwC Brian Christiansen på bca@pwc.dk, partner i BOARD NETWORK Ditte Kirstein Brammer på 40 12 33 12 eller mail dkb@boardnetwork.dk eller partner i BOARD NETWORK Jakob Stengel på 21 28 28 82 eller mail jsh@boardnetwork.dk.