Børnepasning under lærerkonflikt kan udløse skattesmæk

26. marts 2013 – Nogle virksomheder overvejer at tilbyde gratis børnepasning til deres medarbejdere under den mulige lærer lock-out.

Dette tilbud kan dog udløse et skattesmæk til medarbejderne, lyder det fra skatteekspert John Cederskjold Kierans fra revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC.

I følge SKATs praksis er børnepasning en rent privat sag. Derfor vil arbejdsgiverbetalt pasning blive betragtet som et personalegode på linje med en belønningsmiddag, tre flasker vin eller en weekendtur til Berlin,” udtaler John Cederskjold Kierans.

Få dages konflikt fører til skattepligt

Der gælder samme bundgrænse på 1.000 kr. som for andre goder. Dog skal der ikke mange dages konflikt til, før værdien er nået så højt op, at både medarbejderne og virksomhederne har pligt til at fortælle SKAT om dette personalegode.

Værdien af personalegoden kan dog være svær at fastsætte, mener John Cederskjold Kierans fra PwC.

Skattepligten af børnepasningen kan give anledning til en del hovedbrud hos virksomhederne, for hvordan sætter man værdien af pasning af et barn? I princippet skal prisen sættes til markedsprisen, hvilket vil sige den pris, det ville koste medarbejderen at købe en pasningsydelse på det private marked uden nogen offentlige tilskud.  Da den slags ydelser ikke er så almindelige at købe i Danmark, kan prisen midlertidig blive svær at finde. En løsning på prisfastsættelsen kan her være at fordele omkostningerne ud på antallet af børn, som er blevet passet,” udtaler John Cederskjold Kierans fra PwC.

Nogle virksomheder har overvejet at lade deres medarbejdere bruge arbejdstid på at passe børn i korte tidsintervaller på skift. Det hjælper dog ikke på skatteproblematikken pointerer John Cederskjold Kierans.

Det skattepligtige gode er værdien af børnepasning og ikke nødvendigvis arbejdsgiverens faktiske omkostninger i forbindelse med pasningen.  Der venter derfor de forældrevenlige virksomheder en del administrative knæbøjninger af hensyn til SKAT,” siger John Cederskjold Kierans.