Bedre udsigter for børsintroduktioner i 2012?

17-01-12: Europæiske børser kan få et opsving i 2012, trods det europæiske marked for børsintroduktioner (IPO) afsluttede med et dårligt 4. kvartal i 2011. Det viser nye tal fra PwC’s seneste IPO Watch Europe undersøgelse.

Med den seneste undersøgelse af markedet for børsintroduktioner - IPO Watch Europe - forventer PwC, at de europæiske børser har rimelige muligheder for at opleve et opsving i 2012. Dette opsving bliver dog nok først synligt i andet halvår af 2012. Der står en række virksomheder på spring, men de rette markedsbetingelser skal vise sig, før børsintroduktionerne finder sted.

Partner hos PwC i Danmark, Jens Otto Damgaard udtaler:

“Virksomheder, der overvejer en børsintroduktion i 2012, bør være parate, når muligheden byder sig. Det er usikkert, hvornår markedet igen vil vende. For at kunne udnytte de rigtige tidspunkter for en børsintroduktion er det dog vigtigt at sørge for at det forberedende arbejde er gjort og herefter vedligeholdes.”

Udsigterne for 2012 hænger sammen med, om der sker en stabilisering af det svingende marked, der har plaget 2011. Denne manglende stabilitet har gjort det svært at prisfastsætte børsintroduktionerne og tiltrække investorer, mens potentielle kandidater til en børsintroduktion har tøvet på grund af de ustabile markeder. Det danske marked for børsnoteringer har været hårdt ramt i 2011, og der er formodentligt nu en række børskandidater, hvis markedet vender.

Hård afslutning af 2011

Det forventede opsving i 2012 skal ses i lyset af, at det samlede europæiske marked for børsintroduktioner afsluttede et hårdt år med et vanskeligt 4. kvartal i 2011. PwC’s undersøgelse, IPO Watch Europe, viser, at i 4. kvartal 2011 no¬terede 78 børsintroduktioner sig for kun EUR 866 mio., hvilket er en nedgang i udbudsværdien på 81 % i forhold til 3. kvartal 2011 og 83 % i forhold til det foregående år.

London dominerede markedet i det svage 4. kvartal og noterede sig for EUR 800 mio., hvilket er 92 % af den samlede europæiske IPO-værdi. I 4. kvartal 2011 har virksomhederne på grund af de vanskelige markedsforhold været ubeslutsomme med hensyn til tidspunktet for børsintroduktionen. Den ustabile situation påvirker dermed fortsat et allerede skrøbeligt marked og gør eventuelle investorer usikre.

På trods af et trykket marked i 2. halvdel af 2011 fremskaffede europæiske børsintroduktioner dog EUR 26,5 mia. på årsbasis, hvilket er på niveau med 2010. Antallet af børsintroduktioner steg med 13 % til 430.

Partner hos PwC i UK, Mark Hughes udtaler:

“Markedet kom ikke, som håbet, i gang efter sommeren 2011 på grund af den fortsatte økonomiske usikkerhed i Europa og specielt i Eurozonen. Ser man på året som helhed er det fortsat London, som har været i front i det europæiske børs-landskab.”

Se de uddybende resultater her


Noter

Om IPO Watch Europe
IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye primære børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder og markedssegmenter (herunder børserne i Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og England). Bevægelser mellem markederne på samme børs og tillægstrancher ved aktieemission er ikke omfattet. Denne undersøgelse er gennemført i perioden 1. oktober til 31. december 2011 og registrerer nye børsnoteringer ud fra transaktionsdatoen. Alle markedsdata er indhentet fra selve børserne og er ikke efterprøvet af PwC.