Verdens topchefer spår den globale økonomi dystre udsigter

Økonomisk usikkerhed lægger en dæmper på de globale toplederes udsigter for 2012. Sådan lyder konklusionen i PwC’s ”Global CEO Survey”, der netop er blevet præsenteret på World Economic Forum i Davos i Schweiz. Næsten halvdelen af de 1.258 adspurgte CEO’s forventer negativ vækst i verdensøkonomien i løbet af det kommende år. Men optimismen med hensyn til omsætningsvækst i virksomhederne er stadig større end i 2009.

DAVOS, SCHWEIZ – 24. januar 2012
– Kun 15 % af de globale topledere tror, at den globale økonomi vil blive bedre i 2012. Helt anderledes positiv er stemningen dog, når det kommer til troen på deres egen virksomheds vækstpotentiale, hvor hele 40 % er ”meget optimistiske”. Dette tyder på, at mange virksomhedsledere mener, at de har lært at navigere i det vanskelige økonomiske klima - selvom der i forhold til sidste år er færre i denne gruppe af ”meget optimistiske”.


CEO survey, økonomisk analyse


Vesteuropas optimisme halter efter

Når man zoomer ind på Vesteuropa, ser billedet særligt dystert ud. Den europæiske gældskrise har gjort, at blot en fjerdedel af Europas topledere er ”meget optimistiske” i forhold til en omsætningsvækst i 2012. Det er et markant fald fra de 40 % sidste år.

”Den europæiske gældskrise har uden tvivl sat sine spor hos Europas topledere. Med vigende hjemmemarkeder er troen på vækst hos de europæiske topledere også dalet. Ser man på vores eget hjemmemarked samt resten af Skandinavien er dog hele 94 % i nogen grad optimistiske med hensyn til væksten i de kommende tre år. Det er højere end noget andet land i Europa, udtaler PwC’s danske adm. direktør Mogens Nørgaard Mogensen.

Tilliden til vækst er også faldet i Asien og Stillehavsområdet. I Kina er antallet af CEOs, der er ”meget optimistiske” omkring vækst i 2012 faldet drastisk fra 72 % sidste år til 51 % i år, viser tallene fra PwC’s Global CEO Survey 2012.

Den gode nyhed er, at den lange nedgangsperiode har vænnet toplederne til det økonomiske klima, og har lært dem at drive deres virksomheder med større effektivitet. Dette ruster dem til fremtidige økonomiske udfordringer.

Mogens Nørgaard Mogensen uddyber: ”Mange af de topledere, PwC har talt med, fortæller, at de er blevet bedre til at håndtere ustabilitet på de globale markeder, ringe efterspørgsel i i-landene og usikkerhed på de nye markeder. Det giver en fremtidig tro på vækst i virksomhederne.”

Nye markeder skal drive væksten

Når de internationale topchefer bliver spurgt om, hvor væksten skal komme fra, er det på den korte bane fortsat de eksisterende markeder, der fylder mest. I den mere langsigtede strategi indgår udviklingsmarkederne dog som et centralt aktiv. Hele 59 % af topcheferne mener, at de nye voksende markeder er vigtigere for deres virksomheds fremtid end de udviklede økonomier. Blandt disse voksende markeder træder BRIK-landene frem som de mest betydningsfulde.

70 % af toplederne har planer om at ændre deres forretningsstrategi inden for det kommende år, især forårsaget af efterspørgsel fra kunderne og den økonomiske situation.

Helt så forandringsvillige er de skandinaviske CEOs dog ikke. Her er det kun 53 %, som mener, at strategiændringer er nødvendige, mens kun 3 % mener, at deres strategi skal forandres fundamentalt. Det er den laveste procentsats i verden. Dette gælder ikke deres talenstrategier.

Jagten på den rette medarbejder

Jagten på de dygtige medarbejdere er fortsat på topledernes agenda. Kun 30 % af de internationale topledere er ”meget optimistiske” om deres adgang til tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere i løbet af det kommende år. En tendens, som går på tværs af alle brancher.

Jagten på talenterne betyder også, at mere end halvdelen af toplederne har ansat flere i løbet af de seneste år og forventer, at denne stigning vil fortsætte i 2012.

53 % af toplederne anser manglen på kvalificeret arbejdskraft som en trussel mod vækst.
Derfor forventer tre fjerdedele af CEO’erne at ændre deres strategier som følge af talentmanglen. En tendens, som også viser sig i Skandinavien, hvor 71 % af toplederne forventer at ændre deres strategi for bedre at imødekomme talentmanglen.

”På trods af de økonomiske udfordringer er de globale topledere på udkig efter de rette nøglemedarbejdere,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen. Han fortsætter: ”Det er en udfordring, som blot vil vokse efterhånden som det globale demografiske mønster ændrer sig. I PwC har talentagendaen en høj strategisk prioritet. Vi arbejder fokuseret med at tiltrække, udvikle og fastholde vores talenter, og vi bliver bekræftet i, at vores afgørende karrierevej som statsautoriseret revisor fortsat er en attraktiv karriereplatform – også i krisetider”.

Undersøgelsesmetode:

Der blev i forbindelse med PwC's 15. årlige globale undersøgelse blandt topledere, 15th Annual Global CEO Survey, gennemført 1.258 interviews i 60 lande i det sidste kvartal af 2011. 291 interviews blev gennemført i Vesteuropa, 440 i Asien/Stillehavs¬området, 150 i Latinamerika, 236 i Nordamerika, 88 i Central- og Østeuropa og 53 i Mellemøsten og Afrika.

Den fulde undersøgelsesrapport med underliggende grafisk materiale kan downloades fra www.pwc.com/ceosurvey.

PwC's 15th Global CEO Survey blev lanceret på en pressekonference i Davos om aftenen i forbindelse med afholdelsen af World Economic Forum's årlige møde. For at downloade klip til videreudsendelse fra pressekonferencen samt øvrige filmklip og billeder, besøg http://press.pwc.com. For at se hele webcasten fra pressekonferencen, besøg http://www.pwc.com/davoswebcast.