Danske topchefer: Krisen har bidt sig fast

Krisen har bidt sig fast i de danske virksomheder og intet tyder på, at den slipper sit greb foreløbigt. Det viser en ny undersøgelse foretaget af revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC. Undersøgelsen peger på, at blot 23 % af de danske topchefer er optimistiske når det kommer til vækst i egen virksomhed i 2013. Udflytning af arbejdspladser og omkostningsreduktion er fortsat to af de vigtigste redskaber for landets topchefer, viser undersøgelsen. Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner og adm. direktør i PwC mener, at udflytning kan være et nødvendigt tiltag for landets internationale virksomheder, selvom det koster arbejdspladser i Danmark.   

København, 25. januar 2013 – Undersøgelsen er en del af PwC’s årlige Global CEO Survey og indeholder svar fra 30 topchefer blandt danske top 500 virksomheder. I undersøgelsen udpeger toplederne de muligheder og udfordringer, som 2013 bringer. Overordnet set kan man konkludere, at krisen har bidt sig fast, og optimismen er afdæmpet i Danmark i forhold til de globale tal, mens de er på linje med forudsigelserne for europæiske topledere generelt. 23 % af de danske topchefer er optimistiske angående vækst i 2013. I Europa generelt ligger dette tal på 27 % og globalt på 36 %.


Omkostningerne skal ned

Når de danske topchefer skal udpege det vigtigste værktøj i bestræbelserne på at skabe bedre resultater, peger stort set samtlige ledere på omkostningsreduktion. 9 ud af 10 danske topchefer har reduceret omkostningerne i 2012, og det samme antal ledere forventer at gøre det i 2013. Det ligger markant over det globale gennemsnit, hvor blot 70 % af toplederne forventer at reducere omkostningerne i 2013.

Derudover er danske topchefer i langt højere grad tilhængere af udflytning af arbejdspladser end deres kollegaer i nabolandene. Hele 53 % af de danske ledere forventer at udflytte forretningsfunktioner i 2013. Det tal ligger i Sverige på bare 35 % og i Storbritannien på 39 %.

Danske topledere er store tilhængere af off shoring og outsourcing, hvilket hænger tæt sammen med deres fokus på omkostningerne i deres virksomhed. Lønomkostningerne i Danmark ligger på et niveau, der gør, at visse funktioner simpelthen er for omkostningstunge at placere i Danmark. Hos vores relationer ser vi derfor, at udflytning kan være en nødvendighed for at skabe vækst i virksomhederne,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen. Han fortsætter:

Den nøgterne konstatering er, at vi mister endnu flere danske arbejdspladser. Det er desværre  nødvendigt for  virksomhederne for at tilpasse sig de nye vilkår, som krisen har ført med sig og skabe resultater, som er holdbare på lang sigt i den internationale konkurrence. Så længe omkostningsniveauet er for højt for virksomhederne i det danske samfund vil udflytning af arbejdspladser være uomgængeligt for på langt sigt at skabe vækst. Derfor haster det med tiltag fra politisk hold for at få sænket omkostningsniveauet for virksomhederne i Danmark."


 Which, if any, of the following restructuring activities do you plan to initiate in the coming 12 months?

Danske virksomheder har tilpasset sig krisen

Krisebevidstheden ses også, når de danske ledere bliver bedt om at forholde sig til potentielle risici. De danske topchefer er mindre bekymrede for fremtiden end lederne i både Europa og USA. Risici såsom overregulering, øget konkurrence og manglende vækstfinansiering får ikke længere danske topchefer til at ryste på hånden. Det skyldes, at krisebevidstheden har indfundet sig på direktionsgangene og er blevet en del af hverdagen. Det fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Vores undersøgelse blandt de danske topchefer viser, at risici i høj grad er blevet en del af hverdagen for danske topledere. Faktisk er danske topchefer mindre bekymrede end deres kollegaer i både Europa og USA. Målt på stort set alle scenarierne i vores undersøgelse er usikkerheden mindre i Danmark. Det vidner om en  realisme i de danske virksomheder, men de er ikke ubekymrede, så deres bekymringer går blot på andre elementer som fx overregulering” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen.

Ifølge de danske topchefer har regeringen ikke gjort tilstrækkeligt for at forbedre rammevilkårene for danske virksomheder. Halvdelen af de adspurgte danske topledere mener ikke, at regeringen har formået at støtte innovationen i den private sektor. Denne vurdering giver blot 24 % af svenskerne deres regering. Samme tendens ses i vurderingen af regeringens evne til at begrænse reguleringsbyrden på erhvervslivet. Det mener blot 3 % af de danske topchefer er sket, mens 24 % af svenskerne giver deres regering topkarakterer hér.


Dansk tilbageholdenhed på de nye vækstmarkeder

Når danske topchefer skal udpege vækstmarkederne i 2013 er det Tyskland og USA, der indtager topplaceringerne. De er dog skarpt forfulgt af de to BRIK-lande Rusland og Kina, som knap hver femte danske topchef peger på som de vigtigste markeder i 2013.

Prioriteringen af vækstmarkeder såsom BRIK-landene er lidt mindre for danske topledere, end vi ser i både Europa og USA. For eksempel mener 41 % af de amerikanske topledere, at Kina er deres vigtigste marked i 2013 udover deres hjemmemarked, hvilket gør Kina til det klart vigtigste marked for amerikanerne uden for USA. Denne optimisme omkring Kina og de øvrige vækstmarkeder deles ikke i ligeså høj grad af danske topledere,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen.