Talentmangel er en vækstdræber

Den manglende evne til at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere er  en af de største trusler mod den spirende vækst. Det viser revisions- og konsulentshuset PwC’s undersøgelse, Global CEO Survey, som bygger på svar fra knap 1.300 internationale topchefer. Én ud af fire topledere fortæller, at manglen på kvalificerede medarbejdere har afholdt dem fra at iværksætte markedsmuligheder.


Talentmangel giver søvnløse nætter

I undersøgelsen fra PwC peger de adspurgte topledere på talentmangel som en af deres væsentligste udfordringer i 2012. Administrerende direktør i PwC Danmark, Mogens Nørgaard Mogensen forklarer:

“Toplederne står over for en mangel på medarbejdere med de rette kvalifikationer, og det er noget, som holder dem vågne om natten. Manglende muligheder for at tiltrække og fastholde de rette folk kan nemlig mærkes på både ekspansions- og innovationsmulighederne. En tredjedel af de ledere, vi har talt med, mener, at talentmanglen hæmmer deres virksomheds innovationsevne.”

Det er dermed en paradoksal situation, vi står over for. Aldrig har der været så mange veluddannede mennesker som i dag, men samtidig kæmper virksomhederne med at tiltrække og fastholde de rette talenter. Det skyldes i høj grad, at der er tale om en kvalitativ frem for en kvantitativ mangel. Det er snarere manglen på den nøje udvalgte specialist end den gængse standardfunktion, der virker hæmmende for virksomhedernes vækst.
 

HR-funktionen rykker op i hierarkiet

Manglen på talenter har også konsekvenser på direktionsgangene,viser PwC’s undersøgelse. Hele 78 % af toplederne udtrykker, at de vil ændre deres HR-strategi i løbet af 2012.

Mogens Nørgaard Mogensen uddyber:

”Mange virksomheder er begyndt at se værdien i tidligt at tilrettelægge et udviklingsforløb for talenter i virksomheden. Det skaber en loyalitet og en specialisering, som ofte er en god investering på lang sigt. I PwC arbejder vi målrettet med udvælgelse af nøgletalenter, fordi vores erfaring siger os, at det letter talentjagten på sigt.”

Det øgede fokus på kvalificerede medarbejdere ses også ved, at 79 % af toplederne udtrykker, at de arbejder direkte sammen med HR-chefen. På den måde får HR-funktionen en meget væsentlig position.  En position, hvor informationer om investering i talent, produktivitet, eventuelle ”huller” i medarbejdernes kompetencer etc. er værdifulde på direktionsgangene.

 

Kontakt
Mogens Nørgaard Mogensen
Tlf.: 3945 3232
Mail: mnm@pwc.dk

Se også PwC´s minisite www.pwc.com/talentmanagement
 

Om undersøgelsen

PwC har gennemført 1.258 interviews med topledere i 60 lande i perioden mellem den 22. september og 12. december 2011. Heraf blev 440 interviews foretaget i Asien/Stillehavsområdet, 291 i Vesteuropa, 236 i Nordamerika, 150 i Latinamerika, 88 i Central- og Østeuropa og 53 i Mellemøsten og Afrika. Antallet af interviews var afhængig af bruttonationalproduktets størrelse i de pågældende områder.

Desuden gennemførte PwC mere dybdegående interviews med 38 topledere i slutningen af 2011.  

Interviewene fandt sted inden for en række forskellige brancher. Flere oplysninger fordelt på område og branche kan ses på www.pwc.com/ceosurvey.