De sociale medier er en god forretning

Der er forretningsmuligheder i facebook, twitter og alle de andre sociale medier. Det mener de danske HR-chefer ifølge en ny undersøgelse fra PwC og DANDERS & MORE om virksomhedernes brug af sociale medier. Men de sociale medier kan være et tveægget sværd, for hver 5. virksomhed har samtidig oplevet, at en medarbejder har optrådt illoyalt over for virksomheden.  

Ifølge den nye undersøgelse om virksomhedernes brug af sociale medier, bruger hele 78 % af de adspurgte HR-chefer de sociale medier i forretningsøjemed.

”Udviklingen er gået stærkt de seneste år, og den skepsis, mange måske oplevede i de sociale mediers spæde start, er for længst gjort til skamme. Ingen er længere i tvivl om, at der er gode forretningsmæssige muligheder at hente via de sociale medier,” udtaler partner Betri Pihl Schultze fra PwC.

De sociale medier giver virksomhederne større mulighed for at have en direkte kontakt med såvel kunder, kritikere, tilhængere, leverandører, partnere og konkurrenter end nogensinde før.

”Langt de fleste virksomheder udnytter i dag de muligheder, som de sociale medier byder på, både når det gælder markedsføring af nye produkter, stillingsopslag, meningsdannelse og meget andet,”  supplerer advokat Majken Korsgård Petersen, partner i DANDERS & MORE.

Stor tillid til medarbejderne

Der er samtidig stor tillid til medarbejdernes brug af de sociale medier ifølge undersøgelsen. Kun 7 % af de adspurgte har valgt at blokere for brugen af de sociale medier, hvor ca. en 1/3 begrunder det med misbrug fra medarbejderens side. 7 % holder øje med medarbejderens brug af de sociale medier.

”Et stort flertal af HR-cheferne mener, at medarbejderne er en vigtig medspiller, når budskabet skal slå igennem på de sociale medier. Og hvor medarbejdere tidligere gik en tur forbi kaffemaskinen for en pause, er det måske nærmere et af de sociale medier, som besøges i dag. Det viser virksomhederne forståelse for, da medarbejderne kan være en stærk ambassadør for virksomheden på de sociale medier, ” fortæller Betri Pihl Schultze.  

Illoyal adfærd trives

Alligevel er der relativt mange HR-chefer, der har oplevet, at medarbejderne har optrådt illoyalt over for virksomheden på de sociale medier. Det gælder hele 22 % af de adspurgte.

”Der er overraskende mange, der oplever, at medarbejderne optræder illoyalt over for sin arbejdsgiver på fx facebook. Det skyldes nok, at nogle medarbejdere stadig ikke helt har knækket koden for, hvad der er i orden at tale med sin familie om hen over middagsbordet, i forhold til hvad der egner sig som en opdatering eller kommentar på de sociale medier,”  lyder vurderingen fra Majken Korsgård Petersen.

Bortvist på grund af en opdatering på facebook

Bramfrie udtalelser om virksomheden på de sociale medier kan få alvorlige konsekvenser for ansættelsesforholdet. Ifølge undersøgelsen har 18 % af HR-toplederne ladet brugen af sociale medier få ansættelsesretlige konsekvenser.  Og af dem har ca. hver 3. måttet ty til bortvisninger og opsigelser som følge af, at en medarbejder har stillet sin arbejdsplads i et dårligt lys på de sociale medier.

”Det kommer sikkert som en overraskelse for nogen, men virksomhederne er altså i deres gode ret til at reagere, hvis medarbejderen optræder illoyalt på de sociale medier, og fx taler dårligt om sin arbejdsplads, sine kollegaer eller chefen. I de fleste tilfælde slipper medarbejderen med en påtale, men i sidste ende kan det føre til en opsigelse eller bortvisning,”  siger Majken Korsgård Petersen.

Lav klar personalepolitik

Virksomhederne kan dog også stadig blive dygtigere til at fortælle deres medarbejdere, hvad det er for en opførsel, man forventer af sine medarbejdere, når de færdes på de sociale medier. Ifølge undersøgelsen er det under halvdelen, der har udarbejdet en personalepolitik for medarbejdernes private brug af sociale medier.

”Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder stadig er søgende i forhold til, hvordan de skal håndtere medarbejdernes brug af de sociale medier. Min anbefaling er, at virksomheden har en klar politik på området, så medarbejderne ikke er i tvivl om, hvilken adfærd der forventes af dem, når de færdes på de sociale medier,”  slutter Betri Pihl Schultze.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som online interview i perioden januar til februar 2014. Over 100 HR-chefer har deltaget i undersøgelsen. Læs hele undersøgelsen her.