Det bliver dobbelt så dyrt at have restskat

Hvis du har restskatter for 2013, som først betales efter nytår, kan du godt forvente at skulle grave dybere i lommerne end tidligere – også selv om renterne lige nu er historisk lave, påpeger PwC, der er revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed.

SKAT har netop offentliggjort de satser, der skal anvendes ved betaling af renter for skatteydere, som har restskat for 2013.

For de, som betaler restskat i perioden fra 1. januar til 30. juni 2014 vil dag-til-dag-renten være 6,2 % p.a.  For de skatteydere, som først får betalt restskatten efter 1. juli 2014, påløber en rente på mindst 8,2 %.

Disse renter er der ikke rentefradrag for, så reelt svarer rentesatserne til, at man betaler 9,25 % og 12,23 % på ”lånet” til en anden långiver.

Til sammenligning var renterne henholdsvis 2,7 % og 4,7 % ved restskatter for 2012, og stigningen går heller ikke ubemærket hen hos dem, der til dagligt beskæftiger sig med skat. At niveauet er blevet så højt, virker overraskende:

Skatteministeriet fik sidste år vedtaget et lovforslag, hvor beregningsmetoden for, hvordan rentesatsen blev fastlagt, blev ændret,” fortæller John Cederskjold Kierans, skatteekspert i PwC og fortsætter:

Det fremgik dog af Skatteministeriets begrundelser, at den ændrede systematik ikke i sig selv skulle medføre nogen væsentlige ændringer af rentesatsen.

Det er altså ikke SKAT, der af egen drift blot har skruet renterne op, men derimod en lovændring, som udløser den spektakulære stigning.

De fleste ville dog nok mene, at en fordobling af rentesatsen er væsentligt, men i sidste ende er det følgen af Folketingets beslutning,”siger John Cederskjold Kierans."

Som almindelig skatteyder er der derfor reelt kun én ting at gøre.

Find ud af, om din skat er rigtig, inden slutningen af 2013.  Har du fået mere i løn, bonus eller personalegoder? Eller har dine fradrag i virkeligheden ikke været så store?”, siger John Cederskjold Kierans fra PwC og afslutter:

Hvis dine skattebetalinger i løbet af året har været for lave, kan du indbetale forskellen inden nytår.  Så undgår du at bidrage til at fylde statskassen op med ærgerlige renter.

Baggrund

SKAT har netop offentliggjort de nyeste satser for renter på restskatter for 2013 (eksternt link)
Lovændringen (af opkrævningslovens § 7)skete i lov 1354 af 21/12 2012
I lovforslaget L67 2012/2013, angives det bl.a. i bemærkningerne, afsnit 4.1: ”Ved næste opgørelsestidspunkter ultimo juni 2013 for kapitalafkastsatsen og medio december 2013 for de øvrige satser er der ikke grundlag for at forvente nogen afvigelser mellem den gældende og den foreslåede opgørelsesmetode. Ændringen forventes på denne baggrund ikke at have væsentlige provenumæssige konsekvenser ved ikrafttrædelsen, eller set over en årrække