DHL-løbeskade er arbejdsgivers ansvar

Det store DHL-løb er i fuld gang, og mange medarbejdere er trukket i løbetrøje med firmalogo. Er uheldet ude, og medarbejderen forvrider sin ankel under motionsløbet, kan der være tale om en arbejdsskade, påpeger PwC, der er revision-, skatte- og rådgivningsvirksomhed.

30. august 2013 – August står for mange medarbejdere i DHL-løbets tegn, og depechen bliver i øjeblikket flittigt givet videre i det store motionsløb. Hos PwC, der bl.a. rådgiver om HR-jura, minder man om, at gråzonen mellem arbejde og fritid bliver stadig større, og at DHL-løbet kan betragtes som en del af det at gå på arbejde.

”Vi er efterhånden rigtig mange medarbejdere, der løber med til DHL, og mange virksomheder opfordrer deres medarbejdere til at deltage og betragter løbet som et firmaarrangement. Det betyder også, at arbejdsgiveren kan stå med ansvaret, hvis det går så galt, at medarbejderen får en løbeskade,” forklarer partner Betri Pihl Schultze fra PwC og refererer til en sag, som blev afgjort af Retten i Sønderborg sidste efterår.


Knæskade var arbejdsskade

Retten i Sønderborg vurderede sidste år, at en knæskade under et DHL-løb var en arbejdsskade, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. I den konkrete sag havde kvinden deltaget i løbet sammen med kolleger, og under løbet vrikkede hun om og beskadigede sit knæ og fod.

”Afgørelsen er fortsat meget relevant, da den viser, at gråzonen mellem arbejde og fritid bliver stadig større, og arbejdsgiver skal derfor være opmærksom på, at en skade under f.eks. DHL-løbet i visse tilfælde kan blive anerkendt som en arbejdsskade,” udtaler Betri Pihl Schultze.


Med virksomhedens logo på ryggen

Det er afgørende, i hvor høj grad arbejdsgiveren har involveret sig i et arrangement, når en eventuel arbejdsskade skal vurderes, konkluderer PwC på baggrund af dommen:

”I den konkrete sag lagde retten til grund, at skaden var sket under et firmaarrangement. Der blev bl.a. lagt vægt på, at motionsløbet havde haft en væsentlig bevågenhed fra arbejdsgivers side, og at man nøje havde tilrettelagt og finansieret medarbejderens deltagelse,” forklarer Betri Pihl Schultze. 

Arbejdsgiver havde desuden udleveret en jakke og T-shirt til deltagerne og havde opstillet et særligt telt og sørget for mad til deltagerne. Firmaets deltagelse i arrangementet var således en vigtig faktor for, at der var tale om en arbejdsskade.

”Arbejdsgiveren havde en klar interesse i arrangementet, og i at medarbejderne deltog i løbet, og derfor var der i denne sag tale om en arbejdsskade,” slutter Betri Pihl Schultze.