PwC sikrer skattefri DHL-stafet

De nye regler om indberetning har bragt et nyt fokus på, hvilke arbejdsgiverbetalte goder, der er skattepligtige og hvilke goder, der er skattefri. Skatterådet har nu behandlet en anmodning fra PwC om bindende svar vedrørende arbejdsgiverbetalt deltagelse i motionsløb som f.eks. DHL-stafetten.
 

København, 28. januar 2011 - I december traf Skatterådet en afgørelse, hvor de tilkendegav, at deltagelse i DHL-stafetten nok mest var af hensyn til reklame for virksomheden, og at der derfor var tale om et gode for medarbejderne, som var omfattet af de såkaldte "bagatelgrænseregler". Bagatelgrænsereglerne medfører skattepligt for medarbejderne, hvis de modtager arbejdsrelaterede goder for over 5.500 kr. pr. år. Virksomhedernes deltagelse i DHL kunne altså udløse en skatteregning til medarbejderne.

Bl.a. i kraft af, at PwC årligt selv deltager i DHL-stafetten, bad vi SKAT om et bindende svar vedrørende en række spørgsmål om skattepligten ved deltagelse i DHL. Spørgsmålene vedrørte ikke alene løbsgebyret, men også mad og drikke ved arrangementet, massage, teltleje og løbetrøjer. SKAT mente, at spørgsmålet var så principielt, at de har bedt Skatterådet besvare det.
 

DHL-stafetten er nu skattefri
Skatterådet har nu behandlet vores anmodning om bindende svar vedrørende arbejdsgiverbetalt deltagelse i motionsløb som f.eks. DHL-stafetten. I et nyt, bindende svar, har Skatterådet ændret sin vurdering, med hensyn til situationer, hvor der er tale om et firmaarrangement!
 

”Vi er meget tilfredse med afgørelsen, der hjælper med at afklare spørgsmål, som berører virkelig mange mennesker”, siger skatteekspert hos PwC, John Cederskjold Kierans.
”Man bør dog være opmærksom på, at afgørelsen ikke giver carte blanche til deltagelse i ethvert løb. Skatterådet fastslår samtidig, at skattefriheden er betinget af, at løbet er noget, de fleste kan deltage i.  Mere ekstreme løb, f.eks. en halv- eller helmarathon, ligger derfor udenfor skattefriheden. Det samme er tilfældet, hvis løbsdeltagelsen kun tilbydes enkelte medarbejdere, eller hvis løbsomkostningerne er usædvanligt høje”, forklarer John Cederskjold Kierans.

Skatterådets afgørelse angiver på mange forskellige punkter bidrag til afgrænsningen af, hvad der er skattefri personalepleje. PwC finder dog, at de konklusioner, som er mest interessante, er de følgende:

  • at firmabetalt deltagelse i DHL-stafetten og andre almindelige motionsløb, som tilbydes til medarbejderne som et firmaarrangement, er skattefri personalepleje på samme vis som en firmaskovtur, en sommerfest eller julefrokoster
  • at det ikke kun er løbsgebyret, men også andre forbundne udgifter som eksempelvis mad, drikke, massør, teltleje og ikke mindst løbetøj med firmalogo på, der er skattefri - fordi det er en del af det samlede arrangement. Eksempelvis har tvivl om skattepligten af firmabetalte løbetrøjer tidligere udløst store diskussioner hos mange virksomheder, men Skatterådet har nu accepteret, at det ikke kun er de allerbilligste bomuldsløbetrøjer, man kan tillade sig at beklæde medarbejderne med
  • at det ikke er al personalepleje, der skal foregå på selve arbejdspladsen. Nogle aktiviteter vil i sagens natur skulle foregå andre steder

For spørgsmål til denne meddelelse, kontakt:

  • Claus Fonnesbech, presseansvarlig: 3945 3577 / 2588 4107 / cfo@pwc.dk

Om DHL-stafetten
DHL-stafetten er verdens største motionsløb, der afholdes i både København, Aarhus, Odense og Aalborg. Sidste år deltog 197.000 mennesker i løbet. www.dhlstafetten.dk