Samarbejdet mellem topledelsen og it-direktøren kan aflæses på bundlinjen

Revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC netop offentliggjort rapporten Digital IQ Survey, som undersøger sammenhængen mellem virksomheders resultater og brugen af it. Undersøgelsen peger på, at de virksomheder, hvor topledelsen har et stærkt samarbejde med it-direktøren, har fire gange større sandsynlighed for at være ”top performers”.

Undersøgelsen fra PwC stiller skarpt på, hvordan de bedste virksomheder – de såkaldte ”top performers” – adskiller sig fra de øvrige virksomheder på it-siden. I undersøgelsen defineres en ”top performer” som en virksomhed, der har om en omsætningsvækst på over 5 % samt ligger i den bedste fjerdedel målt på omsætning, lønsomhed og innovation.

Disse ”top performers” adskiller sig på it-siden ved at knytte it-investeringerne op på virksomhedens strategi for at forbedre hastighed, fleksibilitet og konkurrencefordel.  Det er disse virksomheder, som benytter informationsteknologien som et redskab til at ændre og skabe nye forretningsmodeller. Et tæt samarbejde mellem topledelsen og it-direktøren øger sandsynligheden for at blive én af disse ”top performers”.
 

”Det handler ikke kun om størrelsen på budgettet”

Ifølge ekspert i it management fra PwC, Jesper Vedsø, handler det succesfulde match mellem it og strategi om mere end bare størrelsen på it-budgettet.

De virksomheder, som ifølge vores undersøgelse klarer sig bedst, er dem, der meget målrettet bruger it til at skabe og udvikle forretningen. Og det handler ikke kun om størrelsen på budgettet. For eksempel viser vores undersøgelse, at ”top performers” bruger mobile platforme, er længere fremme i udnyttelsen af mobile og sociale teknologier samt anerkender forskellige it-behov blandt andet mellem generationer af medarbejdere. Det er disse tiltag, der kan aflæses på bundlinjen,” udtaler Jesper Vedsø.
 

Strategi og it er to sider af samme sag

Undersøgelsen fra PwC peger på, at strategi og it ofte er to sider af samme sag. Og ifølge undersøgelsen er det de virksomheder, som forstår disse sammenhænge, der også lykkes med både deres forretningsmæssige strategi og deres it-projekter.

Top performerne fra vores undersøgelse tænker anderledes i forhold til deres it-strategi, muligheder og risici. I disse virksomheder har it-chefen og den forretningsmæssige ledelse en fælles opfattelse af virksomhedens strategi og forstår hvilke omkostninger, der skal til for at implementere denne strategi,” udtaler Jesper Vedsø.

I undersøgelsen fremhæves disse syv karaktertræk ved top performers – karaktertræk, der kan aflæses på bundlinjen.

  • Har én enkelt flerårig køreplan for virksomhedens strategi, og en detaljeret proces, der knytter virksomhedsstrategien op på it-køreplanen
  • Er mere aggressive i forhold til it-investeringer til understøttelse af strategiske virksomhedsinitiativer, fx nye geografiske markeder, udvikling af nye produkter og ydelser, fusioner og overtagelser, joint ventures og strategiske alliancer
  • Har mere aggressive investeringer i nye teknologier herunder: mobile, sociale, Big data og Cloud
  • Har med større sandsynlighed alt på en mobil platform
  • Er mere aggressive i forhold til udnyttelse af mobile og sociale teknologier for medarbejdere og kunder
  • Har ofte mere eksplicitte metoder til organisering, styring—og måling—af innovation
  • Anerkender forskelle i it-behov, fx mellem forskellige generationer af medarbejdere

Om undersøgelsen

PwC’s 5. årlige Digital IQ Survey blev gennemført i 2. halvår 2012 af PwC’s International Survey Unit (ISU). Digital IQ var for første gang en global undersøgelse med 1.108 svarpersoner i 12 lande. Svarene blev samlet med henblik på rapportering i Nord- og Sydamerika (USA og Brasilien), Europa (Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Holland og Sverige) og Asien/Stillehavsområdet (Australien, Japan, Kina og Indien). Svarpersonerne var ligeligt fordelt mellem it- og forretningsledere, og mere end ¾ af dem arbejder i virksomheder med en omsætning på over USD 1 mia.

Hent hele rapporten Digital IQ Survey her