PwC eksperter i Magasinet Penge på DR

DR: Økonomi i kirken

Magasinet Penge på DR1 satte fokus på folkekirken og dens økonomiske forhold, i udsendelsen den 27. april 2011. I magasinet medvirkede et hold af PwC's eksperter, der ud fra PwC’s devise ”enhver forretning kan forbedres” så på mulighederne for en optimering af økonomien i kirken, med det formål at vi i Danmark kan få mere kirke for pengene.

Baggrund for PwC’s medvirken

PwC medvirkede under forudsætningen for, at vi kunne anlægge en klassisk driftsøkonomisk linje og fokusere på forhold, der ikke udstiller eller kompromitterer de kirkelige handlinger eller kirkens rolle som bærer af en kulturel arv.
På baggrund af dette har vi analyseret kirkens totaløkonomi på knap 7 mia. Heraf udgør lønninger til præster, provster og biskopper 1,3 mia, mens op mod 5,5 mia disponeres lokalt.  Med afsæt i tallets størrelse og det faktum, at budgettet er meget decentraliseret, faktisk fordelt ud på mere end 2.100 sogne og menighedsråd, opsatte vi en række hypoteser om mulige besparelser på tre hovedområder: øget fællesadministration, forbedret indkøb og bedre planlægning/koordinering af kirkegårdsdrift.

Udgangspunkt i eksempel: Falster

Med støtte i materiale, som Kirkeministeriet har udarbejdet, fandt vi eksempler på relevante løsninger og nye ideer på disse tre områder. Vi interviewede en biskop samt et mindre antal provster. Vi fik desuden adgang til regnskabsmateriale for alle sogne under Falster provsti og brugte disse til at opgøre et grundlag for beregning af et estimeret besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet fremkom ved en kombination af kirkens egne erfaringer fra sporadiske tiltag og ved vores egne erfaringer med fællesadministration, indkøb og ressourcestyring fra andre dele af såvel den offentlige som den private sektor.

Resultatet

Resultatet, der udmønter sig i en omkostningsbase og et besparelsespotentiale, blev gennemgået og drøftet med provst Jens Lohse fra Falster provsti, som accepterede beregningerne. I fællesskab omregnede vi disse til et forsigtigt skøn på landsplan, og nåede på denne facon frem til et væsentligt årligt potentiale på 210 millioner kr., som vi fremlagde i programmet.

Et unikt indblik i PwC

Udsendelsen giver et indblik i konsulenternes arbejde med en typisk optimeringsopgave, selvom ”kunden” i dette tilfælde er lidt atypisk. Det spændende analysearbejde i jagt efter relevante og dokumentérbare besparelser og/eller optimeringer, præsentationen af idéer og potentiale, samt det tætte samarbejde med en ny og spændende organisation – er hverdagen for konsulenterne hos PwC.

DR fulgte konsulent-teamet fra arbejdsrummet i PwC, mens papirerne flød og tasterne glødede, til mødet med Falster provsti on location i konfirmandstuen i præstegården på Falster, og helt ud til den nærliggende Maglebrænde kirke og kirkegård. PwC's team bestod af senior manager Christian Harbo Madsen, seniorkonsulent Louise Topp og leder af public-sektoren hos PwC, Christian Klibo.  

Læs mere om PwC’s løsninger til den offentlige sektor.