Krisen har efterladt ejendomsmarkedet i et tomrum

08.02.2012 - Den økonomiske krise har efterladt ejendomsmarkedet i et tomrum, hvor nye vækstinvesteringer nedprioriteres til fordel for de mere konservative. Det konkluderer revisions- og rådgivningshuset PwC og Urban Land Institute (ULI) i rapporten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2012. Ifølge undersøgelsen vil lovgivernes reaktion på krisen og den generelle økonomiske udvikling afgøre, om ejendomsmarkedet vil opleve lysere tider i 2012.
 

Banker og lovgivning

Rapporten viser, at mulighederne for et opsving på ejendomsmarkedet i år afhænger af, hvordan de lovgivningsmæssige tiltag vil påvirke bankernes vilje til at yde erhvervslån. Markedet er meget følsomt overfor reguleringerne af banksektoren, hvilket betyder, at 2012 bliver et svært år for branchen.

I 2012 vil finansiering af ejendomme blive stærkt påvirket af de forholdsregler, som bankerne vil tage for at klare det lovgivningsmæssige og globale økonomiske pres. Mindre låntagning i fast ejendom vil betyde, at der ikke frigives kapital til nye ejendomslån, som ellers kunne sparke gang i væksten i branchen. Det øger presset på alternative finansieringskilder.

Jesper Wiinholt, PwC partner inden for fast ejendom, udtaler:

“Fremmedkapital vil fortsat være den kritiske faktor i 2012.  Der er generelt pessimisme hvad angår tilgængeligheden af fremmedkapital i år, og hvad vigtigere er, långiverne er dem, der ser mest dystert på forholdene. Blot 6 % af långiverne tror, at der vil være lige så megen fremmedkapital til rådighed, som der var i 2011, mens 42 % tror, at der vil være lidt mindre til rådighed, og 52 % tror, at der vil være væsentlig mindre. Samtidig vil prisen for fremmedkapital fortsætte med at stige i 2012, som følge af långivernes forhøjelser af marginer og bidrag.

Dette vil være en kæmpe udfordring og kan potentielt medføre flere konkurser, men skaber omvendt muligheder for andre. Særligt de investorer, som er mindre afhængige af fremmed-kapital kan drage nytte af de muligheder, der opstår som følge af den fortsatte kreditklemme.”
 

Vækstpotentialer i tomrummet

På trods af de dystre udsigter, viser rapporten fra PwC og ULI, som omfatter interviews med og mere end 600 førende ejendomsmæglervirksomheder i Europa, at der er vækstpotentialer på markedet.

Egenkapitalen vil være mere tilgængelig som finansieringskilde, hvilket kan være med til at holde hånden under markedet. Jesper Wiinholt uddyber:

“Den gode nyhed er, at de adspurgte er meget mere positive i forhold til tilgængeligheden af egenkapital. Svarene fra de institutionelle investorer er mest lovende: 65 % tror, at egenkapital vil være lidt mere tilgængelig, mens andre 10 % tror, at aktiekapital vil være betydeligt mere tilgængelig.

I Danmark ser vi flere internationale investorer vise interesse for køb af ejendomme. Deres interesse er imidlertid primært rettet mod gode ejendomme i København og Århus. Dette har medført, at priserne på disse ejendomme har været svagt stigende. De har dog ikke vist interesse for sekundære ejendomme uden for København og Århus. Det er derfor min opfattelse, at markedet for sekundære ejendomme ikke er blevet positivt påvirket af den større tilgængelighed af egenkapital. Der er derfor en reel risiko for et polariseret marked bestående af A- og B-ejendomme i Danmark.”  

I rapporten forudser PwC og ULI desuden, at investorerne i år ikke vil have strategisk fokus på hele lande, byer eller sektorer. Man vil derimod gå mere individuelt til værks, og vurdere hver enkelt handel for sig. ”I dag bliver intet anset for en ”must buy”-investering”, udtaler Jesper Wiinholt fra PwC.
 

Svenskerne er med på top fem

På listen over de fem mest eftertragtede byer i ejendomsbranchen er Stokholm kommet med i det fine selskab. Sverige anses generelt som et af Europas mere sikre lande, da vores naboer har vist gode takter under den økonomiske krise. Det gør nu, at også ejendomsinvestorer kigger mod nord.

Istanbul topper for andet år i træk top fem listen. Byens popularitet skyldes hovedsageligt et stærkt, økonomisk vækstpotentiale og en voksende ung befolkning, som kan drive væksten. Den samlede top fem liste ser sådan ud:

  • Istanbul
  • München
  • Warszawa
  • Berlin
  • Stokholm

Hvor nye vækstmarkeder som Istanbul og Warszawa stormer frem, svækkes troen på vækst i gamle økonomiske centre som London. Skarp konkurrence og et prisniveau, der er ved at kamme over, nævnes som hovedårsager til en nedadgående tillid til London.
 

Kontakt 
Jesper Wiinholt
Tlf. 3945 3311
Mail: jew@pwc.dk
 

Om the Urban Land Institute

Urban Land Institute (www.uli.org) er et almennyttigt uddannelses- og forskningsinstitut, som understøttes af sine medlemmer. Det er instituttets mission at levere lederskab inden for ansvarlig udnyttelse af jord og at skabe og opretholde blomstrende samfund i hele verden. Instituttet blev grundlagt i 1936 og har næsten 30.000 medlemmer, som repræsenterer alle aspekter af udnyttelse af jord og udviklingsdiscipliner.