Erhvervslivet stemmer ja til fælles EU-patentdomstol

Det bliver et klart og tydeligt ja til den fælles EU-patentdomstol, hvis man spørger erhvervslivet. Det bliver nemmere at søge patent, når man kun skal søge ét sted, og der bliver mere ensartede retningslinjer og processer på patentmarkedet. Og det kan være med til at skabe vækst, lyder konklusionen i en ny pulsmåling fra PwC.

Der hersker ikke så megen tvivl, hvis man spørger erhvervslivet. I en ny pulsmåling fra PwC, hvor over 300 medlemmer af erhvervspanelet Puls har deltaget, svarer 72 %, at de stemmer ja til en fælles europæisk EU-patentdomstol. Kun 15 % svarer nej, mens 13 % endnu ikke ved, hvad de stemmer.  

Pulsmålingen er foretaget i forbindelse med, at danskerne den 25. maj 2014 skal stemme om en fælles patentdomstol i EU, der også er en forudsætning for, at enhedspatentet vil gælde i Danmark.

”Vores pulsmåling viser, at erhvervslivet klart vurderer, at EU-patentdomstolen og enhedspatentet vil skabe mere enkle og entydige processer, som vil gøre det mere effektivt for danske virksomheder at beskytte og forsvare deres gode idéer i Europa,”  fortæller Jan M. Huusmann, der er partner og direktør i PwC.

Ja-sigerne peger på, at det først og fremmest bliver nemmere at søge patent, når man kun skal søge ét sted i Europa, at der bliver mere ensartede retningslinjer og processer på patentmarkedet, og at det bliver mere effektivt at søge patent.

Store fordele at hente for virksomhederne

Knap 40 % af alle i erhvervspanelet mener, at det vil være en stor fordel, når eller hvis virksomheden skal søge patent med ét europæisk patent. Ser man udelukkende på de virksomheder, der allerede bygger på patentbeskyttede ideer, mener hele 73 % af virksomhederne i pulsmålingen, at ét europæisk patent er en stor fordel.

”Målingen peger på, at der er mange fordele at hente for virksomhederne med ét europæisk patent. Danske virksomheder lever af at udvikle og eksportere idéer til hele verden, og når det bliver lettere og mere effektivt for virksomhederne at beskytte deres ideer, er det med til at skabe vækst og nye arbejdspladser,” siger Jan M. Huusmann.

Samtidig mener 45 % af alle i erhvervspanelet, at det vil sænke deres udgifter og mindske de administrative byrder og dermed styrke deres vækstmuligheder. Det gælder hele 65 % af paneldeltagerne, hvis virksomhed allerede bygger på patentbeskyttede ideer.

”Der er en klar tendens til, at de virksomheder, der allerede har prøvet kræfter med vores nuværende patentsystemer, i endnu højere grad end de øvrige virksomheder vurderer, at et fælles europæisk patent byder på forbedrede vækstmuligheder, der bl.a. bygger på færre udgifter og mindre administration for virksomhederne,”  påpeger Jan M. Huusmann.

Virksomhedernes retssikkerhed styrkes

47 % af virksomhederne vurderer, at deres virksomheds retssikkerhed vil blive styrket med den fælles europæiske domstol. Her svarer 67 % fra virksomheder med patentbeskyttede ideer det samme.

”I dag er der forskellige krav til bevisførelse i visse lande, og der er set eksempler på, at domstolene dømmer forskelligt og modsatrettet i forskellige lande. Med den fælles europæiske domstol vil alle sager blive ført efter samme regler og samme lovgivning, og det mener mange virksomheder vil være en styrke, når eller hvis de skal søge patent,”  slutter Jan M. Huusmann.  

Ja-sigernes top 3

  1. Det bliver nemmere at søge patent, når man kun skal søge et sted i Europa
  2. Der bliver mere ensartede retningslinjer og processer på patentmarkedet
  3. Det bliver mere effektivt at søge patent

Nej-sigernes top 3

  1. Danmark bør ikke afgive suverænitet til EU
  2. De nationale domstole bør varetage opgaven
  3. Der bliver ikke større gennemsigtighed på patentmarkedet