Erhvervspanel ranker Vækstplan DK's initiativer

180 erhvervspersoner fra PwC's erhvervspanel Puls har vurderet effekten af Vækstplan DK i forhold til deres egen virksomhed. Her er deres Top3:

  1. Sænkelse af selskabsskatten (2,5)
  2. Reduktion af energiafgifter (2,3)
  3. Bedre finansieringsmuligheder (2,1)

Sænkelse af selskabsskatten er således den stærkeste motor i vækstplanen efterfulgt af reduktion af energiafgifter. Derudover er det særligt de bedre finansieringsmuligheder, som virksomhederne tager godt imod, hvilket også længe har været et varmt ønske fra dansk erhvervsliv.

Samlet vurderer erhvervsprofilerne effekten af planen til 2,4, hvilket understreger, at Vækstplan DK er et skridt i den rigtige retning: 

"Vækstplanens initiativer er bestemt et skridt i den rigtige retning, men ser vi på, at 67% af erhvervspanelets respondenter repræsenterer de små og mindre virksomheder i Danmark - altså SMV'erne - så mangler de nok at mærke en kærlig hånd, som specifikt rammer de vanskelige rammevilkår, som de oplever lige nu i deres dagligdag, hvor de jo tegner sig for totredjedel af de private arbejdspladser. Det tror jeg også er et udtryk for den middelkarakter, som erhvervspanelet samlet set giver Vækstplan DK," siger Jan M. Huusmann, der er partner og leder af PwC's Skatteforretning.

Resultatet bekræfter også det billede af erhvervslivets tro på vækst, som PwC's CEO Survey tegnede tidligere på året:

"Vores CEO Survey viste tydeligt, at krisen har bidt sig fast i de danske virksomheder, og at intet tyder på, at den slipper sit greb foreløbigt. Således peger den på, at blot 23 % af de danske erhvervsledere er optimistiske, når det kommer til vækst i egen virksomhed i 2013. Så når det kommer til vurderingen af vækstplanens effekt i egen virksomhed skal vi tage den generelt lave optimisme i erhvervslivet med i betragtningen. De små og mellemstore virksomheder kæmper med et meget svagt hjemmemarked og banker, som sidder tungt på pengekassen" tilføjer Jan M. Huusmann.


Erhvervspanelets egen ønskeliste

Der er flere andre tiltag, som står på respondenternes ønskeliste. Flest nævner:

  • En lavere personskat
  • En lavere eller differentieret moms
  • Yderligere stramninger af de offentlige besparelser


Om pulsmålingen

Respondenterne i PwC’s erhvervspanel Puls har givet deres umiddelbare vurdering af effekten af Vækstplan DK i forhold til deres egen virksomhed. For hvert område i Vækstplan DK er erhvervspanelet blevet bedt om at forholde sig til følgende fire områder, som er målsætningen for Regeringens udspil:

  • Forbedring af konkurrenceevne
  • Skabelse af arbejdspladser
  • Fastholdelse af arbejdspladser
  • Økonomisk vækst

De enkelte områder er hver især blevet vurderet på en skala fra 1-5, hvor 1 er "ingen betydning" og 5 er "stor betydning". Der er indhentet svar fra 180 virksomheder via online-survey i perioden fra den 27.02.13- 03.03.13. 67% af virksomhederne havde i sidste regnskabsår en omsætning ml. 0-250 mio., mens 33% i sidste regnskabsår havde en omsætning over 250 mio. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af 3200 erhvervspersoner. 4-6 gange om året svarer de på spørgsmål om aktuelle samfundsemner som fx ny lovgivning, reformtiltag etc.