Et godt ejerskifte skaber vækst

Af Kirsten Kamp, partner i PwC

Væksten i dansk erhvervsliv afhænger blandt andet af de små og mellemstore virksomheder. Mange af dem er ejerledede og familieejede virksomheder, som i de kommende år står over for at skulle igennem et generationsskifte. Det er ofte den helt rigtige vej til innovation og vækst, men alt for mange virksomhedsejere har ikke en exit-strategi og kommer for sent i gang med et ejerskifte.

Ejerskifter nyder ofte godt af, at de på den ene side indeholder det etablerede og på den anden side det nye og innovative. En ny ejer med nye visioner kan ofte realisere et uindfriet potentiale i en ældre og ellers veldrevet virksomhed. Det skaber vækst og nye arbejdspladser.

Dansk Erhverv har i 2012 anslået, at 7.000 virksomheder om året i de næste 10 år skal finde nye ejere. Der er tale om både ejerskifte og generationsskifte i familieejede virksomheder.

Kom i gang i tide

Mange virksomheder har meget at vinde, hvis de i tide kommer i gang med et ejerskifte. Det kan have en afgørende betydning for, at ejeren får den rette pris for virksomheden, og at ejerskiftet gennemføres optimalt til glæde for både virksomhedens tidligere ejer, nye ejer, medarbejdere, kunder og leverandører.

Et ejerskifte kræver ofte en tidshorisont på mindst tre til fem år for at være skattemæssigt optimalt. Det er mange ikke opmærksomme på, og de får derfor ikke lagt den plan, som i god tid sætter ledelse og indehaver i stand til at agere i forhold til virksomhedens bedste.

Planlægning er vejen til succes

Det er vigtigt, at en virksomhed får afklaret en række spørgsmål i god tid inden et ejerskifte: Hvor er din formue placeret i dag? Hvem skal drive din virksomhed efter dig? Hvornår er det optimalt at gennemføre et ejerskifte? Hvad med finansiering af ejerskiftet?

Planlægning af ejerskiftet er grundlaget for succesfuld videreførelse af en virksomhed, enten i eller uden for familien. Mit råd er derfor: skab et overblik over din totaløkonomi og få et billede af, hvordan dit ejerskifte kan planlægges ud fra dine ønsker og behov. Så er du godt på vej mod et succesfuldt ejerskifte.