Nye og omfattende EU-regler inden for revision stækker væksten i dansk erhvervsliv

EU-parlamentet har netop vedtaget nye og omfattende regler på revisionsområdet. De nye EU-regler medfører en vidtgående ændring af forholdet mellem virksomheder og deres revisionsfirma. For at imødekomme de øgede omkostninger, som herved væltes over på dansk erhvervsliv, opfordrer PwC til at implementere en national lovgivning på området, der er så lempelig som EU-reglerne giver mulighed for.

De nye EU-regler resulterer i en ganske vidtgående ændring af forholdet mellem virksomheden og dens revisionsfirma, og det vil både medføre øgede omkostninger og øget administration for den enkelte virksomhed: ”I en tid, hvor mange virksomheder stadig kæmper med efterdønningerne af finanskrisen, er der bestemt ikke brug for yderligere pres fra lovgivers side. Alligevel pålægger EU med de nye regler virksomhederne øgede omkostninger og yderligere administrative byrder og bøvl. Det er med til at presse – et i forvejen meget presset europæisk og dansk erhvervsliv” siger adm. direktør og Senior Partner i PwC Mogens Nørgaard Mogensen.

Mere besværligt for den enkelte virksomhed

Med de nye regler stilles der bl.a. krav om, at de allerstørste virksomheder ikke må få rådgivning bl.a. på skatteområdet fra deres revisor i samme omfang som nu, hvilket vil gøre det mere besværligt for den enkelte virksomhed: ”Det siger sig selv, at det bliver mere besværligt for virksomhederne, når de er tvunget til at entrere med flere leverandører. Revisor opnår gennem sit arbejde en vidtgående indsigt i virksomhedens økonomiske forhold, og det er derfor både effektivt og værdifuldt for virksomhederne, at deres revisor kan rådgive dem om fx skat, da revisor hurtigt kan skære ind til kernen i de ofte komplekse problemstillinger og pege på løsninger.” understreger Mogens Nørgaard Mogensen.

Grib muligheden for at lempe nationalt

Samtidig er der ikke nogen dokumentation for, at reglerne skulle føre til den bedre kvalitet af revisionen, som fortalerne for loven hævder. Derfor opfordrer PwC de danske lovgivere til at benytte de muligheder der er i EU reglerne for at mindske svækkelsen af den danske konkurrencekraft, når EU-reglerne skal implementeres: ”Vi bør i Danmark gribe muligheden for at lovgive så lempeligt som muligt nationalt. Det sidste vi har brug for er en rigid implementering eller skærpede danske fortolkninger, der vil være en hæmsko for udviklingen og væksten i dansk erhvervsliv. Med reglerne kommer man her til at ramme virksomhederne og deres konkurrenceevne unødigt hårdt uden at kvaliteten bliver bedre. Det er en skidt cocktail,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen.