EU-Kommissionen skyder forbi målet med revisionsreform

Den 30. nov. kom EU-Kommissionen med sit forslag til en reform af revisionsmarkedet. På trods af mange gode punkter i forslaget, forspilder EU-Kommissionen dog overordnet set sin chance for at lære af krisen, opfylde investorernes behov og bidrage til at forbedre kvaliteten af revisionen i EU, mener PwC.


30.11.11 – Der er ingen tvivl om, at man i kølvandet på den økonomiske krise bør overveje, hvorvidt der bør iværksættes yderligere reformer af revisors rolle. Men det vigtigste i enhver reform må være, om den bidrager til revisors objektivitet, uafhængighed og faglige skepsis samt forbedrer revisionens kvalitet for virksomheder og organisationer.


PwC går ind for reformer, som forbedrer revisionens kvalitet og fjerner kunstige barrierer for konkurrencen i Europa. Der er derfor mange aspekter i Kommissionens forslag, som PwC støtter, herunder øget gennemsigtighed som følge af mere informative revisionsrapporter, stærkere revisionskomiteer, bedre tovejsdialog mellem revisorer og lovgivere inden for finansielle ydelser, forbedringer i revisorers mobilitet inden for EU samt en gennemgang af begrænsningerne i forhold til ejerskab i revisionsfirmaer.


PwC støtter ligeledes de drøftelser, som er iværksat af både IAASB og PCAOB (de to vigtigste internationale organisationer for revisionsstandardiserings), til at finde måder, hvorpå revisors rapportering kan ændres, så den bedre opfylder investorernes behov.


Men Kommissionen foreslår mange andre tiltag, f.eks. firmaer, der udelukkende beskæftiger sig med revision, og obligatorisk rotation af revisionsfirmaer, som ikke vil have nogen positiv virkning. Dette vil forringe revisionens kvalitet og medføre øgede omkostninger – hvilket branchen har anført som en væsentlig bekymring i en tid med krise i hele Europa – og kan medføre en konkurrencemæssig ulempe for Europa.


Kommissionen har ikke leveret noget konkret bevis på, at disse forslag vil have nogen positiv effekt på revisionens kvalitet. Desuden giver hverken Kommissionens egen høringsproces eller nylige uafhængige undersøgelser noget bevis på, at der i Europa er udbredt tilslutning til forslaget om firmaer, der udelukkende beskæftiger sig med revision, og den obligatoriske rotation af revisionsfirma.


”Vi kan lære af den økonomiske krise, og vi støtter fuldt ud lovreformer baseret på beviser, som kan forbedre revisionens kvalitet og fjerne de konkurrencemæssige barrierer, samt sikre yderligere tillid til de økonomiske oplysninger, der rapporteres til markederne”, oplyser Mogens Nørgaard Mogensen, adm. dir. i PwC i Danmark.


Dette omfatter:
  • ‘EU-pas til revisorer’, som ville forbedre mobiliteten for kvalificerede fagfolk i EU
  • fjernelse af kunstige barrierer for mindre revisionsfirmaers indtræden, f.eks. juridiske klausuler, som kræver inddragelse af et større revisionsfirma
  • bedre dialog mellem lovgiverne og revisorerne, som samtidig vil forbedre værdien af revisionen og fokusere på andre problemer i forhold til uafhængighed og markedsstruktur.

”Vi skal sikre, at fokus i drøftelserne fortsat er på revisionens kvalitet og opbygning af tillid til de rapporterede økonomiske oplysninger samtidig med, at man forsøger at undgå umiddelbart fordelagtige forslag, som i praksis kan have nøjagtig den modsatte virkning på de virksomheder, som gør brug af revisionsfirmaer”, siger Mogens Nørgaard Mogensen.


”Mange virksomheder fungerer i et globalt miljø, og nogle af forslagene vil medføre væsentlige yderligere omkostninger, øge kompleksiteten af lovgivningen og true kvaliteten af revisionen – alt sammen i en periode med store økonomiske omvæltninger, hvor vækst er en helt afgørende faktor”, forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.


På nuværende tidspunkt er det endvidere vigtigt at understrege, at det i dag fremsatte lovforslag netop er et forslag. I sin nuværende form skal forslaget gennem mange processer endnu, før dele bliver til lovgivning. Intet vil sandsynligvis blive en realitet bør tidligst i begyndelsen af 2013. Der er god tid til at indgå i drøftelser og der er mange nøgleaktører, herunder PwC, som er modstandere af de væsentligste punkter i lovgivningsforslaget. Bl.a. Europaparlamentet har fremsat kritik. Vi håber ikke, at Kommissionens forslag i den nuværende form vil blive omsat i lovgivning.

Har du spørgsmål til PwC om EU-Kommissionens forslag, kontakt:

Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner/adm.dir.
Tlf.: 39 45 32 32
Mob.: 20 43 43 60
Mail: mnm@pwc.dk


Kim Füchsel, managing partner
Tlf.: 39 45 32 16
Mob.: 40 34 31 40
Mail: kif@pwc.dk