Ejerledede virksomheder er krisens oversete helte

I den økonomiske krise er der en særlig type virksomhed, som i høj grad har formået at fastholde vækst. Det er den ejerledede virksomhed, der ofte lever i det skjulte, men som har en enorm stor samfundsmæssig betydning. Revisions- skatte og konsulentfirmaet PwC har talt med 2.000 internationale – og 50 danske – ejerledede virksomheder og konkluderer nu, hvad der kendetegner dem, og hvordan de har håndteret krisen.

København den 23. oktober 2012 – Ni ud af ti danske ejerledede virksomheder forventer at vækste stabilt eller aggressivt i løbet af de næste fem år. 74 % af de adspurgte mener, at de ejerledede virksomheder spiller en vigtig rolle i jobskabelsen i Danmark. Alligevel synes blot 20 % af de danske ejerledere, at staten anerkender, hvor vigtige de er for Danmarks økonomi, og kun 4 % mener, at politikerne gør, hvad de kan for at understøtte deres forretning. De ejerledede virksomheder er i høj grad krisens oversete helte.

De ejerledede virksomheder har et særligt DNA

I den ejerledede virksomhed er det samme person, der både ejer og leder virksomheden. I nogle tilfælde i anden, tredje eller fjerde familiegeneration. Det giver nogle særlige vilkår i ledelsen og driften af virksomheden.

Det, der ifølge vores undersøgelse ”PwC Family Business Survey 2012” kendetegner en ejerledet virksomhed er, at der er meget kort fra tanke til handling. Beslutningsprocessen er kort, og det mener 66 % af de danske ejerledere, vi har talt med, gør virksomheden mere dynamisk. Derudover tænker ejerlederen ofte meget langsigtet, da det i høj grad er hans eller familiens livsværk, det drejer sig om,” siger Poul Spencer Poulsen, partner og ejerlederekspert hos PwC.

I en omskiftelig tid tilfører de ejerledede virksomheder dermed stabilitet og balance til den danske økonomi, mener 72 % af de ejerledere, PwC har talt med.

Stor optimisme blandt danske ejerledere

I løbet af de kommende fem år forudser 90 % af de danske ejerledere, at de vil vækste enten stabilt eller aggressivt. Dermed er optimismen større i Danmark end globalt, hvor 81 % har samme vækstoptimisme.

Troen på vækst hænger tæt sammen med de opnåede resultater, mener Poul Spencer Poulsen fra PwC.

70 % af de danske ejerledere har det seneste år set en omsætningsstigning. Globalt set er det 65 % af ejerlederne, der har oplevet stigende omsætning, så de danske ejerledere klarer sig altså bedre end gennemsnittet. Ser man på andelen af ejerledere, der har haft faldende omsætning det seneste år, er tendensen endnu tydeligere. Her har blot 6 % af de danske ejerledere oplevet fald, mens næsten hver femte ejerleder globalt set har set omsætningen svinde ind.

Denne overlevelsesevne skyldes ifølge Poul Spencer Poulsen, at de danske ejerledere har været dygtige til at omstille sig til de nye markedsforhold. Han fortsætter:

Det er min vurdering, at de danske ejerledere i høj grad har effektiviseret sig ud af krisen. Vi ser masser af eksempler på ejerledede virksomheder i traditionelle brancher som produktion og industri, der har overlevet i Danmark. Det kan lade sig gøre ved helt systematisk at effektivisere sin forretning og holde sig skarp på, hvor ens forretningsområde er og ligeså vigtigt, hvor det ikke er,” siger Poul Spencer Poulsen.

Prispres og mangel på talenter kan bremse væksten

På listen over faktorer, der kan bremse væksten nævner de danske ejerledere primært fire ting. Det er:

  • Behov for konstant innovation (68 %)
  • Priskonkurrence (56 %)
  • Tiltrækning af de rette medarbejdere (42 %)
  • Den generelle økonomiske situation (42 %)

Listen viser, at det ikke er det globale økonomiske klima, der er den største stopklods for vækst blandt de danske ejerledere. Det er nærmere det konstante pres for innovation og lavere priser, der kan kompromittere væksten i virksomhederne. Generelt mener Poul Spencer Poulsen dog, at ejerlederne er rustet til at håndtere denne udfordring.

Det er ikke overraskende, at ejerlederne er opmærksomme på netop innovation og pris, for det skal de være i den globale konkurrence. Min erfaring siger mig dog, at det også er hér styrken hos de danske ejerledere ligger. Specielt innovation kræver dog de rigtige talenter, hvilket derfor bliver helt afgørende for ejerledernes succes,” siger Poul Spencer Poulsen.

Om PwC Family Business Survey 2012

PwC Family Business Survey 2012 indeholder svar fra familieejede virksomheder med en omsætning på mere end US$ 5 mio. i over 30 lande/regioner: Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Indien, Irland, Italien, Malta, Mexico, Mellemøsten (flere lande), Rumænien, Rusland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Schweiz, Taiwan, Tyrkiet, Storbritannien og USA. Interviews med topledere i 1.952 virksomheder fandt sted mellem den 7. juni og den 18. september 2012.