Forsikringsselskaber tror på fremtiden

Topdirektørerne i forsikringsselskaber har stor tillid til, at de kan øge deres omsætning i løbet af de næste 3 år. Det viser PwC’s årlige Global CEO Survey, hvor CEO’er i spidsen for forsikringsselskaber fra 39 lande har deltaget.

Fremtiden er lys. Sådan lyder konklusionen, når man spørger topdirektørerne fra forsikringsselskaber. Hele 92 % af forsikringsdirektørerne er overbeviste om, at de øger deres omsætning i løbet af de næste 3 år.

”Det er meget positivt, at så stor en andel af topdirektører inden for forsikringsbranchen tror på, at de kan øge deres omsætning inden for de næste 3 år. Det varsler godt for branchen,” udtaler Jette Lunding Sandqvist, ekspert i forsikringsbranchen og director i PwC.

Den globale økonomi er i bedring

Modsat sidste år tror næsten halvdelen af CEO’erne fra forsikringsselskaberne atter på den globale økonomis fremtid. Det er en tredobling, når man sammenligner med sidste år, hvor blot 15 % af topdirektørerne fra forsikringsselskaberne så positivt på den globale økonomis fremtid.

"Forsikringsselskabernes topdirektører er markant mere optimistiske omkring den globale økonomi, end de var på samme tid sidste år. Selv om den globale økonomi fortsat er svag, er det umiddelbare pres dog begyndt at lette, så topdirektørerne befinder sig ikke længere i en hverdag, hvor det handler om ren overlevelse. De satser nu for alvor på vækst,”  konkluderer Jette Lunding Sandqvist.

Forsikringsbranchen ansætter igen

Troen på fremtiden får CEO’erne fra forsikringsselskaberne til at planlægge nyansættelser i løbet af det kommende år, som kan være med til at understøtte den kommende vækst. Hele 59 % af topdirektørerne planlægger således at ansætte nye medarbejder i de kommende 12 måneder.

Frygten for øget regulering en barriere for vækst

Et stort flertal af CEO’erne fra forsikringsbranchen tror, at regulering af branchen kan blive en barriere for deres vækst. Det svarer hele 80 % i undersøgelsen.

”Det stigende regulering er krævende for branchen, og den kan i yderste flytte ledelsen fokus fra strategien og dermed muligheden for at indfri de muligheder, som virksomheden har for at skabe vækst,” vurderer Jette Lunding Sandqvist.

Samtidig mener 83 % af de adspurgte, at den hastige teknologiske udvikling vil forvandle deres virksomhed over de næste 5 år, og mere end 60 % ser den hastige teknologiske udvikling som en trussel mod deres virksomhed.

”Når så mange oplever den teknologiske udvikling som en trussel, hænger det tæt sammen med, at mindre end 40 % af de adspurgte har taget konkrete skridt til at sikre sig bl.a. de rette talenter, den rigtige teknologi og innovationskapacitet. Så her ligger virkelig en udfordring for branchen,”  slutter Jette Lunding Sandqvist.

Læs 17th Annual CEO Survey Insurance Report her