Frygt for recession er fremherskende blandt adm. direktører globalt

For 11. gang tegner PwCs globale "CEO Survey" et billede af de adm. direktørers udfordringer i verden af i dag. Frygt for recession og adgangen til talent er blandt de største bekymringer.

DAVOS, Schweiz - 22. januar 2008 - PricewaterhouseCoopers har for 11. år i træk udført en omfattende undersøgelse blandt adm. direktører i hele verden. "Global CEO Survey", der offentliggøres i forbindelse med World Economic Forums årlige møde i Davos, Schweiz, baserer sig i år på 1.150 interviews med adm. direktører i 50 lande i løbet af det sidste kvartal af 2007, herunder også Danmark.

Tilliden til mulighederne for erhvervslivet faldt for første gang siden undersøgelsen i 2003, og frygten for global recession viste sig at være den største trussel. Sammenholdt med sidste år er den mulige økonomiske nedgang den eneste risikofaktor, som de adm. direktører bekymrer sig mere og mere om. Alle andre trusler mod vækst - herunder energiforsyning, globale klimaændringer og terrorisme, er i årets undersøgelse nedprioriteret.

Fald i optimisme
Det generelle fald i erhvervslivets optimisme var mest udtalt i Nordamerika, hvor kun 35% af direktørerne sagde, at de er "meget optimistiske" med hensyn til vækst, mod 53% sidste år. Optimismen blandt direktører i Vesteuropa faldt til 44%, et fald på 8% point. I modsætning hertil er optimismen hos direktørerne i de voldsomt stigende økonomier i Asien og Stillehavet, Latinamerika og Central- og Østeuropa steget til ca. 55% i disse områder. Denne voksende optimisme er særlig stærk i Kina og Indien - hvor henholdsvis 73% og 90% af direktørerne var "meget optimistiske" med hensyn til udsigten til vækst i det kommende år.

Dette års resultat viste for første gang siden undersøgelsen blev indført for 11 år siden, at direktørerne nævnte mulig økonomisk nedgang som en væsentlig trussel mod vækstmulighederne i deres virksomheder. Hidtil har direktørerne konsekvent anset overregulering for den største risiko for deres virksomhed. Terrorisme og truslen om en pandemi, som tidligere var årsag til væsentlig bekymring, blev kun nævnt af henholdsvis 31% og 28% af de adspurgte.

"Kreditstramningen og opbremsningen i de vestlige økonomier har skabt en klar splittelse i optimismen hos direktører i hele verden," udtalte Samuel A. DiPiazza, Global CEO for PricewaterhouseCoopers. "Muligheden for, at en nedgang kan forværres og blive til en recession, virker truende på direktører i etablerede økonomier som USA og Vesteuropa. I de nye økonomier er optimismen blandt direktører stadig stærk, måske fordi de ikke har oplevet andet end hurtig ekspansion i det sidste årti eller mere."

Yderligere hovedpunkter fra undersøgelsen:

Truslen om klimaændringer kræver handling fra regeringer
Trods en meget synlig debat om global opvarmning blev klimaændringer kun anført som en bekymring af 34% af direktørerne på verdensplan (40% sidste år), mens resten sagde, at de ikke følte, at dette var en trussel mod deres virksomhed. Kun 37% udtalte, at deres organisation investerede væsentlige ressourcer i forhold til de risici og muligheder, som følger af klimaændringer.

Truslen om overregulering falder
I modsætning til tidligere år, hvor lovgivningsforhold så som Sarbanes-Oxley var dominerende blandt direktørerne, faldt truslen om overregulering i år, selvom den stadig er blandt de tre største bekymringer hos direktørerne. Overregulering blev nævnt af 59% af de adspurgte, et fald fra 73% i sidste undersøgelse.

Eksisterende markeder og nye produkter er nøglen til kortsigtet vækst
Bekymring for den globale økonomi påvirkede også direktørernes ekspansionsplaner for de næste 12 måneder. Flere direktører ser nu de væsentligste muligheder for kortsigtet vækst i bedre indtrængning på eksisterende markeder og i udvikling af nye produkter frem for fusioner og virksomhedsovertagelser eller geografisk ekspansion.

Globale fusioner og virksomhedsovertagelser ser ud til at stige i 2008
På globalt plan udtalte 24% af direktørerne, at deres virksomhed havde gennemført mindst en grænseoverskridende fusion eller virksomhedsovertagelser inden for de sidste 12 måneder, mens 31% planlægger at gøre den inden for de kommende 12 måneder. De mest populære destinationer for fusioner og virksomhedsovertagelser er Asien, Vesteuropa, Østeuropa og Nordamerika. De største forhindringer for fusioner og virksomhedsovertagelser er kulturelle forhold og økonomiske overvejelser. Men politisk indgriben eller modstand og mulig tilbageslag mod en udenlandsk tilstedeværelse på de lokale markeder er en stigende barriere for grænseoverskridende fusioner og virksomhedsovertagelser.

Kampen om talenterne raser fortsat
Kampen om talenter er stadig den største bekymring blandt direktørerne. Generelt udtalte mere end to tredjedele af direktørerne -- 85% i Nordamerika -- at de bedst brugte tiden på at tage sig af personalespørgsmål. Direktørerne udtalte, at den samlede tekniske og erhvervsmæssige erfaring, global arbejdserfaring og lederevner er de vanskeligste områder for virksomheder at rekruttere personale i.
"Det er stadig et væsentligt problem for direktører i hele verden at sikre, at deres virksomheder har det rette personale", udtalte Sam DiPiazza. "Uanset alle de mange andre problemer, de står over for, forstår direktørerne helt klart, at det at have medarbejdere med den rette balance mellem kommercielle, tekniske og ledelsesmæssige færdigheder er nøglen til en virksomheds succes."


# # #

Undersøgelsesmetode
Til PricewaterhouseCoopers’ 11. Annual Global CEO Survey blev der gennemført 1.150 interviews med adm. direktører i 50 lande i løbet af det sidste kvartal i 2007. Hovedparten af interviewene blev gennemført pr. telefon. I Japan gennemførtes en undersøgelse pr. post. I Kina og Kenya blev der gennemført interviews ansigt til ansigt. Undersøgelsen blev koordineret af PricewaterhouseCoopers International Survey Unit, Belfast, Nordirland, i samarbejde med projektledere og en global rådgivningskomité bestående af partnere fra PricewaterhouseCoopers Opdelt på regioner blev der gennemført 454 interviews i Vesteuropa (Østrig, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien), 277 i Asien og Stillehavsområdet (Australien, Kina, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam), 136 i Latinamerika (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela) , 130 i Nordamerika (USA, Canada,), 86 in Central- og Østeuropa (Tjekkiet, Estland, Ungarn, Polen, Rusland, Ukraine) og 37 i Mellemøsten og Afrika (Saudi Arabien, Sydafrika, Kenya).


©2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.