Tocifret vækst hos PwC

PwC vokser i år med 11 %, hvilket er mere end forventet. Årsrapporten vidner om et regnskabsår, der har budt på en solid vækst, på trods af et presset marked. PwC præsterer en række væsentlige indfrielser på den lagte strategi og siger samtidig velkommen til Mogens Nørgaard Mogensen som ny administrerende direktør.

København, 3. okt. 2011: – PwC offentliggør i dag sin årsrapport for regnskabsåret 2010/2011. Omsætningen er steget med 169 mio. kr. og udgør således en vækst på 11 % i forhold til året før. Det er væsentlig mere end den forventede vækst på 7 %. Tilkøb af Ernst & Young’s kontorer i Hillerød den 1. juli 2010 samt Odense, Aalborg og Sønderborg den 1. september 2010 har bidraget til resultatet. Dertil har kerneydelser på revision herunder nye revisionskunder, samt rådgivningsydelser inden for især kapitalrekonstruktion, skat, transfer pricing samt virksomhedstransaktioner dannet basis for væksten. Overordnet tegner der sig således en positiv udvikling, selvom PwC har oplevet en skærpet priskonkurrence på alle markeder.

”Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at vi har en solid vækst på trods af et meget presset erhvervsklima”, siger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør i PwC i Danmark. ”Vi har i det forgangne år arbejdet hårdt på at indfri en række af de delmål, vi har sat os i forfølgelsen af vores vækstambition og strategi om at være det førende revisions –og rådgivningsfirma i Danmark. Vi har styrket vores markedsposition, og vi har fået en bredere tilstedeværelse i hele Danmark”, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Resultater – og fremtiden

PwC realiserede et resultat for året på DKK 5,5 mio. mod DKK 21,1 mio. sidste år. I lyset af det udfordrende erhvervsklima og effekterne på PwC’s forretning er det tilfredsstillende at notere, at vi igen har styrket og tilpasset organisationen og er kommet fornuftigt gennem 2010/11. Dette vurderes også på baggrund af bonus og overskudsandele til partnere, som skal ses i sammenhæng med resultatet for at få et dækkende billede af PwC’s samlede resultat.

”PwC har haft et godt år og er tilbage med en tocifret vækst, men vi kan samtidig konstatere, at indtjeningen er presset. Markedet bliver ikke nemmere herfra, og vi imødeser hårdt arbejde i den umiddelbare fremtid for at sikre, at vi holder kursen i vores strategi,” påpeger Mogens Nørgaard Mogensen.

Pwc forventer, at væksten i det kommende år vil være på et lavere niveau end i år grundet de vanskelige markedsvilkår.

Medarbejdere

Med købet af Ernst & Young’s kontorer samt sammenlægningen med Grant Thornton sætter PwC et større fodaftryk på markedet i Danmark. PwC fortsætter desuden med at ansætte et stort antal medarbejdere, som skal sikre den fortsatte vækst. Således er medarbejderantallet i det forgangne år steget til ca. 1.700 fra godt 1.400 sidste år.

”Effektiviseringer er én ting, men uden vores dedikerede og kompetente medarbejdere og partnere er PwC’s succes ikke mulig., Det er lykkedes os at fastholde og tiltrække engagerede medarbejdere med stærke kompetencer, hvilket i vores branche er helt afgørende,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Årsrapportanalyse sætter standarder for PwC’s egen årsrapport

PwC lancerede i august resultaterne af undersøgelsen ”Værdien af årsrapporten”, som er den mest omfattende undersøgelse på dette område og rummer ca. 700 respondentsvar fra de største danske virksomheder og professionelle regnskabsbrugere. Konklusionerne pegede på hvilke områder, som er de vigtigste for modtagerne af virksomhedernes årsrapporter.

”Vi har spurgt vores kunder, medarbejdere og andre vigtige relationer, hvad de helst vil læse om i årsrapporten. Svaret var ”strategi og medarbejdere”. Derfor giver vores årsrapport i år et særligt indblik i netop disse områder,”  siger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. dir. i PwC.

Ny adm. dir. til PwC

Mogens Nørgaard Mogensen har pr. 1. okt. tiltrådt stillingen som adm. dir. for PwC. Han tager stafetten op efter statsaut. revisor Carsten Gerner, som nu har siddet i stillingen i de foregående otte år. Mogens Nørgaard Mogensen har i de seneste år været en del af koncernledelsen i PwC samt markedsleder for de store kunder i PwC.      

"I fremtiden skal vi fortsat sikre, at PwC er en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder og et attraktivt og udviklende sted at gøre karriere. Der skal ikke være nogen tvivl om, at når man vælger PwC, så får man en værdifuld relation. Det kræver af os, at vi gør os umage hver eneste dag i alle relationer", siger Mogens Nørgaard Mogensen.

PwC globalt

Globalt vokser PwC i år med 10 % og præsenterer således en omsætning på 29,2 mia. $, hvilket placerer PwC som verdens største og førende revisions- og rådgivningsselskab.