Global stigning i virksomhedskriminalitet udgør en trussel for danske virksomheder

Virksomhedskriminalitet bliver stadig mere udbredt. Globalt har 37 % af alle virksomheder været udsat for virksomhedskriminalitet inden for de seneste 2 år. Det viser en helt ny rapport om virksomhedskriminalitet fra PwC, ”2014 Global Economic Crime Survey”.

I alt har 5.128 respondenter deltaget i undersøgelsen fra i alt 95 lande, herunder 118 virksomheder fra Danmark. Globalt har virksomheder oplevet en stigning i virksomhedskriminalitet 9 % i løbet af de seneste 2 år på i forhold til seneste undersøgelse om samme emne, som PwC foretog i 2011.
Virksomhedskriminalitet rammer fortsat virksomheder i alle størrelser uanset geografisk placering, og inden for stort set alle brancher. Det dækker bl.a. misbrug af aktiver, korruption, cybercrime, insider handel og regnskabsmæssig manipulation.

Der findes ikke nogen nem løsning, og selv om der gøres meget for at forhindre den, så forekommer virksomhedskriminalitet fortsat. Vores undersøgelse viser, at der ikke er nogen virksomheder eller organisationer, der kan vide sig sikre, når det gælder virksomhedskriminalitet, og især danske virksomheder med aktiviteter i udlandet bør være på vagt,” udtaler Sofus Emil Tengvad, director og ekspert i virksomhedskriminalitet i PwC. Han tilføjer:

Når virksomhedskriminalitet opdages, så skyldes det i høj grad virksomhedens egne interne kontrolforanstaltninger og generelle fokus på området. Det er glædeligt, og det kan derfor godt betale sig at arbejde med forebyggelse og kontrol, da alternativet ofte kan vise sig at være langt mere bekosteligt”.

Bestikkelse og korruption udgør en større trussel

Bestikkelse og korruption udgør en stadig større andel af de opdagede tilfælde inden for virksomhedskriminalitet og udgør nu globalt den tredje mest hyppige form for kriminalitet med 27 %, hvilket er en stigning på 13 % i forhold til seneste undersøgelse.

Det vurderes, at bestikkelse og korruption kan udgøre den største trussel for globale virksomheder. Det skyldes omfanget af interne forhold og processer, som berøres heraf, herunder salg, marketing, distribution, betalinger osv. Det forhold, at bestikkelse og korruption truer en virksomhed på så mange fronter, har også øget virksomhedsledernes fokus på området, hvilket fremgår af PwC’s globale CEO survey 2014, hvor virksomhedsledere verden over udtrykker stor bekymring.

Det hænger blandt andet sammen med, at sager om korruption og bestikkelse kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og negativ påvirkning på virksomhedernes omdømme, samtidig med at vidtrækkende lovgivning på området i form af US Foreign Corrupt Practicies Act og UK Bribery Act medfører skærpede sanktioner og bøder,” forklarer Sofus Emil Tengvad.

Cybercrime rykker op globalt

Ifølge undersøgelsen er det i alt 24 % af de ramte virksomheder, som har været offer for cybercrime, hvilket er en stigning på 4 % i forhold til 2011. Dermed indtager cybercrime globalt en fjerdeplads over de mest udbredte økonomiske kriminalitetsformer. I Danmark er det knap 36 % af de oplyste tilfælde, der har været cybercrime.

De kriminelle følger hele tiden med den teknologiske udvikling og udnytter, at vi i stadig stigende grad er afhængige af teknologi. Denne tendens er også tydelig i Danmark, hvor danske virksomheder ligger over det globale niveau, når man ser på andelen, der har været udsat for cybercrime,” fortæller Sofus Emil Tengvad.

Fokus på virksomhedskriminalitet i indkøbsfunktionen

For første gang har PwC bedt respondenterne om at forholde sig til virksomhedskriminalitet i forbindelse med indkøb. Globalt har hele 29 % oplevet det, og dermed indtager denne type virksomhedskriminalitet andenpladsen over de mest udbredte former, kun overgået af kategorien misbrug af aktiver. I Danmark er det op mod 15 % af de adspurgte, der har været udsat for denne type af kriminalitet.

Mine erfaringer viser, at indkøbsafdelingen er et af de mere udsatte områder for virksomhedskriminalitet typisk i form af returkommission, indkøb til private formål, betaling af fakturaer fra fiktive leverandører, overfakturering fra medarbejders nærtstående, gennemfakturering igennem selskaber ejet af medarbejdere mv. Risikoen kan dog generelt reduceres væsentligt ved at have orden i pennalhuset med fokus på gamle dyder som funktionsadskillelse, interne kontroller, kvalitet i kontrakt- og aftaleindgåelse, screening af leverandører mv.,” forklarer Sofus Emil Tengvad.