Vækstoptimisme nu på før-kriseniveau hos verdens topledere

48 % af verdens CEO’s udtaler nu stor optimisme for vækst i det kommende år.
Samtidig siger 84 %, at de har ændret strategi i det seneste år, heraf 1/3 i ”væsentlig grad”. Toplederne peger især på innovation og udvikling som vejen til vækst. Og fokus på medarbejderne er i høj kurs igen. Det viser PwC’s ’Global CEO Survey’, der just er præsenteret på årsmødet for World Economic Forum.


DAVOS, SCHWEIZ, 25. januar 2011 – Med den værste recession på 2 års afstand er optimismen blandt topledere om fremtidig vækst nu tilbage på toppen, forlyder det i PwC's 14. udgave af den årlige globale undersøgelse blandt topledere. I undersøgelsen, kaldet ”Global CEO Survey”, der med deltagelse af 1.201 topledere er den største af sin art i verden, siger 48 %, at de er “meget optimistiske" omkring udsigten til vækst i løbet af det kommende år. Dette er en væsentlig ændring i forhold til 31 % sidste år, og tallet nærmer sig således de 50 %, der blev opnået i 2008, før den økonomiske krise ramte.

Regionalt set er toplederne i Vesteuropa de mindst optimistiske (39 %). Dog er det her, at vi ser den største vækst i graden af optimisme, idet andelen af virksomheder, der ser meget positivt på vækst, er fordoblet siden sidste år (20 %). I Tyskland er der en undtagelse fra de lave procentsatser, idet næsten 80 % af toplederne her er ”meget optimistiske", hvilket er en dramatisk stigning i forhold til ca. 20 % sidste år.
 

Strategiændringer

Recessionens indflydelse på virksomhedernes strategi fremgår ligeledes tydeligt af undersøgelsesresultaterne. De fleste topledere (84 %) siger, at de har ændret virksomhedens strategi i løbet af de sidste 2 år, og ca. 1/3 anfører, at ændringen har været grundlæggende. De strategiske ændringer har primært været drevet af økonomisk usikkerhed, kundekrav samt markedsdynamikken i deres branche efter recessionen. De fleste topledere nævner, at de har planer om at ændre strategierne for styring af medarbejdere/talent (83 %), risiko (77 %), investeringer (76 %) og organisationsstruktur (74 %).

”Virksomhederne er kommet tilbage på sporet efter 2-3 års krisetid. Nu er der igen fokus på medarbejdere og fremdrift frem for overlevelse og beskæringer, og det er meget glædeligt at se,” siger Carsten Gerner, adm. dir. i PwC i Danmark.
”Vi har bestemt kunnet mærke en forskel i strategiarbejdet de sidste par år, hvilket CEO Survey også bekræfter. Fremadrettet bliver det spændende at følge de muligheder for vækst, som virksomhederne ser, selv på kort sigt. Mange er fast besluttede på at drage fordel af bedre økonomiske forhold på verdensplan og stigende kundeefterspørgsel”, siger Carsten Gerner.
 

Talent

Det positive momentum i topledernes optimisme afspejles i ansættelsesplanerne; mere end halvdelen (51 %) af verdens topledere anfører, at de forventer at skabe jobs det kommende år, hvilket er en stigning i forhold til 39 % i sidste års undersøgelse. Toplederne i Centraleuropa, Asien/Stillehavsområdet og Afrika er særligt optimistiske omkring ansættelser. Det er bemærkelsesværdigt, at blot 16 % af toplederne nævner, at de forventer at reducere medarbejderantallet i det kommende år, et fald i forhold til 25 % sidste år.

Innovation

Strategisk vil de bedste muligheder for vækst det kommende år ligge i udviklingen af nye produkter og ydelser og i at øge andelen på eksisterende markeder, begge dele nævnes af 29 % af toplederne, mens 17 % siger indtrængning på nye markeder. Fusioner og overtagelser samt joint ventures og samarbejdsaftaler følger derefter på listen over vækststrategier.

Flere nøglebetragninger:

  • Steder for vækst: Kina betragtes som det vigtigste land, når det gælder fremtidig vækst. Kina nævnes af 39 % af toplederne, efterfulgt af USA (21 %); Brasilien (19 %); og Indien (18 %)
  • Trusler: 3/4 af toplederne nævner usikker eller svingende økonomisk vækst som en potentiel trussel mod deres virksomhed, en stigning i forhold til 66 % sidste år. 56 % nævner tilgængeligheden af nøgletalent, efterfulgt af stigende skatter (55 %) og varige ændringer i forbrugeradfærd (48 %). Bekymringer omkring en potentiel mangel på kvalificerede medarbejdere nævnes især i Asien/Stillehavsområdet, Central- og Østeuropa, Mellemøsten og Afrika.
  • Regeringsprioriteter: Næsten halvdelen af toplederne mener, at regeringerne bør prioritere en forbedring af landets infrastruktur. Herefter kommer skabelse og understøttelse af en kvalificeret arbejdsstyrke (47 %) samt sikring af stabilitet i den finansielle sektor og adgang til kapital uden for høje omkostninger, begge med 45 %. Over 60 % af toplederne er enige om, at nedskæringer i de offentlige udgifter vil bremse landenes økonomiske vækst, og 53 % forventer, at virksomhedens skatter vil stige som følge af regeringens reaktion på stigende statsgæld.

Læs mere om CEO Survey 2011 her og find interviews, video m.m. 

Om CEO Survey 2011

Til brug for PwC’s 14. årlige Global CEO Survey blev 1.201 interviews gennemført i 69 lande over det sidste kvartal af 2010. Regionsmæssigt blev 420 interviews gennemført i Vesteuropa, 257 i Asia Pacific, 221 i Latinamerika, 148 i Nordamerika, 98 i Østeuropa og 57 i Mellemøsten og Afrika.