Hotelbranchen oplever vanskelige tider

Hotel- og restaurationsbranchen er to vigtige brancher i dansk økonomi. Men mange i hotelbranchen befinder sig i øjeblikket i en vanskelig finansiel situation, viser en ny brancheanalyse fra PwC.

”Der er ingen tvivl om, at såvel hotel- som restaurationsbranchen er vigtige erhverv for Danmark både for beskæftigelsen og dansk økonomi. Det er dog også en branche, hvor flere i særligt hotelbranchen har det svært i øjeblikket,” siger Flemming Eghoff, partner i PwC.

Der er dog spillere i branchen, der klarer sig godt, og som andre kan lade sig inspirere af. Analysen fra PwC peger bl.a. på, at de rette styringsværktøjer er afgørende i brancher med høj konkurrence:

”Vi kan se, at de virksomheder, der klarer sig godt i branchen, forstår at udarbejde løbende rapportering herunder har en høj detaljeringsgrad i månedsrapporter og få, men stærke styringsnøgletal. Kunsten ligger i at have en høj detaljeringsgrad uden at miste overblikket, og det gælder for såvel hoteller som restauranter, ” forklarer Flemming Eghoff.

Fremgang i overnatninger kan ikke ses på bundlinjen

Hotelbranchen har som helhed oplevet en positiv fremgang i antallet af overnatninger, der er steget med 4,3 %, og ser man alene på København er der en fremgang i antal af overnatninger på 6,1 %. I samme periode er kapaciteten imidlertid vokset med 7 procent.

”Analysen viser, at hotelbranchen også i 2012 har været under pres, og man er ikke lykkedes med at løfte fremgangen i antallet af overnatninger ned på bundlinjen. Det skyldes primært, at udbuddet er steget mere end efterspørgslen,” forklarer Flemming Eghoff.

Ca. hvert andet hotel har en soliditetsgrad på under 20 % – og størstedelen af disse har en negativ soliditetsgrad. Sammenholder man dette med virksomhedernes gennemsnitlige indtjening for ca. 50 % af hotellerne vedkommende er negativ, tegner der sig et billede af, at mange i branchen befinder sig i en kritisk finansiel situation.

”Det er vores vurdering, at vi fremadrettet vil se en øget konsolidering i branchen, hvor de velkonsoliderede hoteller overtager de hoteller, der har finansielle vanskeligheder,”  vurderer Flemming Eghoff.