PwC: Ny begrebsramme om integreret rapportering styrker tilliden til virksomheder

International Integrated Reporting Council (IIRC) – en global sammenslutning af investorer, virksomheder, lovgivere, standard-sættere og folk fra revisionsbranchen – har lavet en ny begrebsramme, som har til formål at styrke virksomhedernes integrerede rapportering. Revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC mener, at den nye begrebsramme er et vigtigt skridt på vejen mod styrket tillid til erhvervslivet.

Hensigten med begrebsrammen er at opfordre virksomheder til at rapportere mere sammenhængende om deres organisation samt den værdi de skaber. Integreret rapportering skal dermed samle finansielle oplysninger, ikke-finansielle oplysninger samt beskrive forretningsmodel, strategiske prioriteter, forventninger til markedet etc. Formålet er at skabe større gennemsigtighed og dermed tillid omkring virksomheden.

Risikoen ved ikke at kommunikere åbent om f.eks. ansvarlighed, strategi og de forretningsmæssige risici er, at tilliden til virksomheden daler i offentligheden og blandt investorer. Ekspert i integreret rapportering og manager i PwC, Pernille Risgaard forklarer:

“I et miljø, hvor offentligheden, investorer, lovgivere, politikere og økonomiske kommentatorer hele tiden udfordrer virksomhederne, kan tilliden være på spil. Hvis en virksomhed undlader at levere et sammenhængende billede eller kun delvist præsenterer sine resultater og udsigter, kan det på sigt underminere tilliden til forretningen.”


PwC: Manglende åbenhed kan svække forretningen

Meget tyder på, at utilstrækkelig rapportering kan have uheldige konsekvenser for virksomheder. Et eksperiment, som PwC har udført sammen med en lille gruppe investorer, har vist, hvordan deres vurdering bliver påvirket af virksomhedens rapportering. 80 % af investorerne valgte at sælge ud af investeringer, når de ikke fik nogen kvantificerede, ikke-finansielle oplysninger. Derimod valgte de fleste at købe, når de fik flere integrerede oplysninger.

Det er dog langt fra alle virksomheder, der rapporterer integreret om resultater, forretningsmodellen og markedsudvikling etc. En analyse fra PwC viser, at blot lidt over halvdelen af de europæiske virksomheder henviser til deres forretningsmodel i rapporteringen. Den fremtidige markedsudvikling kommenteres dog af 85 % af virksomhederne. Dog er det kun én ud af fire, som kæder det sammen med, hvilken betydning det har for virksomhedens strategiske valg. Det betyder, at regnskabslæserne selv må drage deres egne slutninger med hensyn til, om virksomheden reagerer effektivt på de muligheder og risici, den står over for.

”I sidste ende handler det om virksomhedens adgang til kapital og ressourcer. De virksomheder, der er bedst til at give oplysninger, som understøtter deres beslutninger, er sandsynligvis også i højere grad i stand til at tiltrække den nødvendige kapital og ressourcer,” siger Pernille Risgaard.


Om IIRC’s nye begrebsramme

IIRC ønsker at indhente kommentarer fra en lang række markedsdeltagere til det udsendte udkast til International Integrated Reporting Framework. Der er åbnet for høringssvar frem til medio juli 2013.

Begrebsrammen er i forbindelse med udviklingen blevet testet ved hjælp af et pilotprogram, som på grundlag af tilbagemeldinger fra mere end 85 virksomheder og 50 investorer verden over giver yderligere bevis for, at integreret rapportering indebærer fordele for såvel virksomheden som dens interessenter, herunder investorerne. En undersøgelse af de virksomheder, der deltog i pilotprogrammet, viser, at integreret rapportering efter deres mening giver et klarere billede af forretningsmodellen (95 %), nedbryder interne barrierer (93 %) og øger bestyrelsens fokus på, hvad der nøjagtigt skal være virksomhedens KPI’er (95 %).