Internet-reklamer tager førertrøjen i den digitale vækst

Væksten inden for medie- og underholdningsindustrien drives i stadig højere grad af digitaliseringen. Og i takt med at væksten bliver digital, fører internet-reklamer an i den digitale revolution. Det er derfor afgørende for virksomhederne, at de anvender en digital tankegang, hvis de ønsker at kapre fremtidens forbruger. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport om underholdnings- og mediebranchen fra PwC.

I følge PwC’s Global Entertainment and Media Outlook 2014-2018 forventes den samlede udgift til digital underholdning og digitale medier årligt at vækste 12 % og vil i 2018 udgøre 65 % af den globale vækst inden for digitale medier og underholdning.

Det er annoncering, der driver væksten. I 2018 forventes 33 % af den samlede reklameomsætning således at være digital sammenlignet med 17 % af forbrugeromsætningen via digitale medier. Men det handler ikke kun om teknologianvendelse, når man skal nå den digitale forbruger:   

”For virksomhederne gælder det om at bruge en digital tankegang, når de ønsker at basere deres forretning på nettet. Det handler om, at man har en digital strategi fra starten, når man fx udbyder et nyt produkt, så digitalisering på den måde bliver en del af virksomhedsstrategien,” forklarer partner i PwC Leif Ulbæk Jensen, der er medie- og underholdningsekspert.

Opskriften på succes i den digitale virkelighed bygger især på at opnå forbrugertillid, at opbygge en tiltro til at man kan agere hurtigt og fleksibelt og kunne levere relevant og aktuelt indhold.

“Det handler om at komme endnu tættere på kunden, som i dag bestemmer hvor, hvornår og hvordan man vil underholdes eller følge nyhedsstrømmen. Og på mange måder er magten skiftet fra redaktøren til kunden,” siger Leif Ulbæk Jensen. Han fortsætter:

”Vi kan se, at denne tankegang er blevet modnet og opbygget i mange underholdnings- og medievirksomheder. Men branchen er nødt til at nærme sig forbrugeren yderligere og udvikle mere fleksible forretningsmodeller som forbrugeren også vil betale en rimelig pris for,” udtaler Leif Ulbæk Jensen og peger på, at f.eks. telebranchen i Danmark har forstået at kombinere den digitale udvikling med et stærkt fokus på nye medieplatforme og services, og ud over prisen i høj grad konkurrerer om forbrugerne på denne måde.

Annoncer på internettet haler ind på TV-reklamer

Undersøgelsen viser også, at udbredelsen af det mobile internet globalt vil nå op på 55 % i 2018, hvilket yderligere vil øge den digitale annonceringsandel fra 14 % af den samlede reklameomsætning i 2009 til 33 % i 2018. Da annoncering via internettet vokser med en vækstrate på 11 % (sammenlignet med en vækstrate på 4 % for den samlede annoncering), nærmer branchen sig et vendepunkt:

”Vores analyse viser, at brugen af internetreklamer næsten overhaler tv-reklamer i 2018. I 2009 anvendte man dobbelt så mange tv-reklamer som internetreklamer, men i 2018 vil annoncering via internettet ligge lige efter tv-reklamer. Særligt inden for reklamer via det mobile internet forventer man betydelig vækst på op til 22 %,” fortæller Leif Ulbæk Jensen.  

Globalt vil omsætningen fra internet-tv-reklamer for de traditionelle tv-selskaber stige fra 3,7 milliarder amerikanske dollars i 2013 til 9,7 milliarder amerikanske dollars i 2018 og mere end fordoble sin andel af den samlede tv-reklamering fra 2 % i 2013 til 4,5 % i 2018. I Danmark forventer man samme udvikling. Her vil omsætningen fra internet-tv-reklamer stige fra 40 mio. kroner i 2013 til 120 mio. kr. i 2018.

Traditionelle tv-stationer dominerer stadig markedet og tilpasser sig mulighederne for internetvideo/streamningtjenester og skaber derved en væsentlig ny indtægtsstrøm for dem selv, trods internetkonkurrenterne. I Danmark stiger de traditionelle tv-stationers tv-reklameindtægter fra 2 mia. kr. i 2013 til 2,3 mia. kr. i 2018.    

Behov for fleksible forretningsmodeller

Forbruget på digitale medier vil kun udgøre 17 % af det totale privatforbrug i 2018 sammenlignet med det samlede reklameforbrug på 33 %.

"Men stigningen i brugere med “24/7-adgang” og antallet af mikrotransaktioner indikerer, at måden, man kan nå den digitale forbruger på, er at opbygge en fleksibel forretningsmodel, som tilbyder flere valgmuligheder og giver bedre oplevelser, siger Leif Ulbæk Jensen og peger på “over-the-top” (OTT)/streaming samt digital musikstreaming, som er to af de hurtigst voksende delsegmenter. De står til at stige med en vækstrate på henholdsvis 28 % og 13 %.  

Du kan få adgang til hele undersøgelsen her

Om undersøgelsen

Undersøgelsen dækker 55 lande og følgende 13 brancher: Tv-abonnement og -licens, tv-reklamer, internetadgang, internetannoncering, radio, reklamer i det offentlige rum, videospil, film, aviser, forbrugermagasiner, business-to-business, bøger og musik. Undersøgelsen indeholder tal for medie- og underholdningsbranchens indtjening fra 2009-2013 samt forudsigelser om vækstudviklingen i branchen fra 2014-2018.