Stor kinesisk interesse for børsintroduktioner over landegrænser

Revisions- skatte- og konsulenthuset PwC har netop offentliggjort en opgørelse over børsintroduktioner på tværs af landegrænser - ”Equity sans frontières”. Opgørelsen viser, at kinesiske selskaber har gennemført det største antal noteringer på tværs af landegrænser med 30 % af det samlede antal børsintroduktioner. De 347 introduktioner rejste i alt USD 29 mia. De kinesiske selskaber har dermed gennem de seneste 10 år vist en stadig større interesse for internationale børsnoteringer.


Kineserne er særligt interesserede i USA

Fra 2002-2011 var Kina den primære drivkraft for den store internationale orientering, der ses fra Asien og Stillehavsregionen mod resten af verden. Navnlig USA har vist sig interessant for kinesiske selskaber, der ønsker at etablerer sig med børsintroduktioner på tværs af landegrænser. 39 % af børsintroduktionerne ud af Kina gik til USA.

Jens Otto Otto Damgaard, der er partner og ekspert i børsnoteringer hos PwC, påpeger dog, at en opstramning af reglerne for notering har gjort, at aktiviteten de senere år er bremset op. Han udtaler:

Tilgangen af kinesiske selskaber til de amerikanske børser er bremset op de senere år. Det skyldes blandt andet, at amerikanerne har strammet op på reglerne for fx de såkaldte ”backdoor”-noteringer, hvor introduktionen er sket ved overtagelse af et allerede noteret US- selskab. De kinesiske myndigheder har dog nu tilladt amerikansk tilsyn med revisionen af kinesisk-registrerede selskaber med retning mod USA. På denne baggrund forventer vi fremover at se en stigning i antallet af kinesiske kandidater, der ønsker at gå på børsen i USA.


London er fortsat mest attraktiv

På trods af den stigende aktivitet mellem Kina og USA er det fortsat London, der er det mest attraktive mål for børsnoteringer på tværs af landegrænser. PwC’s opgørelse viser, at London fra 2002-2011 tiltrak 480 internationale børsnoteringer til en samlet værdi af USD 110 mia. Dermed står London alene for 38 % af det samlede antal børsnoteringer over landegrænser. Især russiske selskaber har anvendt London og står for en værdi på 39 af den samlede værdi på USD 110 mia.

Aktiviteten i London og EMEA-regionen generelt er dermed fortsat stor. Jens Otto Damgaard fra PwC udtaler:

”Selskaber fra EMEA-regionen, som består af Europa, Afrika og Mellemøsten, står ifølge vores undersøgelse for det højeste antal børsintroduktioner på tværs af landegrænser med i alt 421 introduktioner. 335 af disse introduktioner blev foretaget i andre lande inden for EMEA-regionen. Dermed spiller EMEA-regionen – og Europa i særdeleshed – fortsat en aktiv rolle i de internationale børsintroduktioner. Børserne på emerging markets og reguleringen af dem er fortsat ikke på samme niveau, som de ledende børser, herunder Londons børs, der på den korte og mellemlange bane fortsat må forventes at være blandt de mest attraktive mål for internationale børsnoteringer.”


Om undersøgelsen ”Equity sans frontières”

Equity sans frontières er et samarbejde mellem PwC og Baker & McKenzie. Rapporten er baseret på analyser af tendenser i nyere tids børsintroduktioner på tværs af landegrænser, en kvantitativ undersøgelse blandt 200 virksomhedsledere og investeringsbanker med erfaring inden for noteringer på tværs af landegrænser samt en kvalitativ undersøgelse blandt erhvervseksperter som PwC, Baker & McKenzie samt konsulentfirmaet Meridian West.

Denne rapports redegørelse for tendenserne inden for børsintroduktioner på tværs af landegrænser er baseret på PwCs analyse af data fra Dealogic og Bloomberg. For denne undersøgelse defineres børsintroduktioner på tværs af landegrænser som børsintroduktioner, hvor mere end 50 % af provenuet rejses på en anden børs end den nationale. Sekundære dobbeltnoteringer er ikke omfattet. Noteringer fra det kinesiske fastland til Hong Kong betragtes som nationale transaktioner. I tilfælde hvor der ikke fandtes oplysninger om fordeling af provenu, blev børsintroduktioner foretaget på nabobørser (f.eks. Australien og New Zealand, Canada og USA eller Belgien og Holland) klassificeret som nationale noteringer. Alle dobbeltintroduktioner henføres til den primære børs, dvs. hvor 50% af provenuet eller derover blev rejst. Dette har især betydning ved brasilianske og russiske børsintroduktioner. Identifikation af sektorer er sket i henhold til ICB-klassifikationerne.

Download hele rapporten


Kontakt

Jens Otto Damgaard, Partner og ekspert i børsintroduktioner
Direkte: +45 3945 3410
Mobil: +45 2141 6341
E-mail: jda@pwc.dk