Kampen om de bedste talenter er skærpet

Gabet mellem udbud og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft vokser, og det hæmmer virksomhedernes kamp om at rekruttere de dygtigste medarbejdere. 6 ud af 10 topledere er bekymret for, om de kan finde de rette medarbejdere, viser rapport fra PwC.

Flere virksomheder har planer om at ansætte et stort antal nye medarbejdere i løbet af de kommende 12 måneder. Det sker i takt med, at virksomhedernes muligheder for vækst forbedres. Hele 6 ud fra 10 (63 %) af de globale topledere er dog bange for, at de ikke vil være i stand til at finde nye medarbejdere med de rette kompetencer til at udfylde stillingerne. I Danmark gælder det 59 % af toplederne. Det viser en global undersøgelse foretaget af PwC blandt mere end 1.300 topledere i 68 lande.

“Gabet mellem den nuværende arbejdsstyrkes færdigheder og de færdigheder, som virksomhederne efterspørger for at realisere deres vækstplaner, vokser. På trods af erhvervslivets øgede tillid, som betyder flere job, kæmper virksomhederne for at finde de rette folk til at udfylde disse stillinger,” udtaler Jesper Runge, partner i PwC og ekspert i HR.

Fordelt på lande er det virksomheder i Mellemøsten (71 %), Sydøstasien (54 %) og Kina (53 %), der har planer om at foretage flest nettoansættelser i løbet af de kommende 12 måneder, mens det fordelt på brancher er inden for business services (51 %), forsikring (49 %) og teknologi (46 %), at der forventes flest nettoansættelser. I Danmark forventer 54 % af de danske topledere at øge antallet af medarbejdere.

Brug for at rekruttere fra egne rækker

Konkurrencen om de bedste medarbejdere vil blive intens i den kommende tid, samtidig med at kamppladsen har fået en anden karakter, påpeger Jesper Runge:  

”Virksomhedslederne søger efter folk med færdigheder, der spænder langt bredere end nogensinde før. De tider er slut, hvor medarbejdere arbejdede med de samme opgaver igennem hele livet; nu er der stor efterspørgsel efter medarbejdere, der er i stand til at omstille sig og anvende deres færdigheder, når som helst og hvor som helst der er behov for det.” Han fortsætter:

“I mange virksomheder dominerer den holdning, at nye færdigheder er lig med nye folk. De mest succesrige virksomheder forstår imidlertid at kombinere rekruttering af nye medarbejdere med udvikling af deres nuværende medarbejdere, så de kan være en del af virksomhedens ændrede planer.”

Ret blikket mod nye markeder

Det voksende gab mellem udbud og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft samt stigende lønomkostninger på vækstmarkederne tvinger virksomhederne til at vende blikket mod nye markeder for at finde de rette medarbejdere.

”Mange multinationale selskaber har allerede drænet udbuddet af akademikere og faguddannede unge fra lande som Kina og Indien, og der er tegn på, at arbejdstagere i disse områder begynder at favorisere ansættelse hos arbejdsgivere i deres eget land frem for hos deres vestlige rivaler. Virksomhederne udvider nu deres søgning efter nye talenter til fx Indonesien, Vietnam og Filippinerne,” forklarer Jesper Runge.

Virksomhederne skyder skylden på politikerne

Undersøgelsen viser, at virksomhedslederne har et ønske om, at regeringen vil gøre mere for at hjælpe med at udfylde gabet mellem udbud og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. To ud af fem topledere siger, at det at skabe en kvalificeret arbejdsstyrke bør være ét af regeringens tre vigtigste fokusområder, og over halvdelen (52 %) mener, at love og regler virker hæmmende på muligheden for at tiltrække de bedste folk. Kun én ud af fem mener, at deres regering har været effektiv til at forbedre arbejdsstyrkens færdigheder i deres område.

I modsætning hertil siger et overvældende flertal af virksomhedslederne (93 %), at de er nødt til at ændre strategi for at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere; dog har tre ud af fem endnu ikke foretaget sig noget i den henseende.

“Virksomhedslederne placerer meget af skylden for manglen på kvalificerede medarbejdere hos regeringen og lovgiverne, men de bør acceptere, at de er nødt til at revidere deres måde at tænke på, når de søger efter nye medarbejdere og vurderer deres nuværende medarbejdere. Toplederne bør benytte sig af HR-dataanalyser til at forudsige, hvilke færdigheder de vil få behov for, og i forbindelse med deres planlægning tage hensyn til de ændrede forhold vedrørende udbud og efterspørgsel,” lyder vurderingen fra Jesper Runge.

Læs hele rapporten her.