Kina vinder kapløb om udenlandske investeringer

Kina vælges af et flertal af de globale topchefer som det mest attraktive land for udenlandske investeringer. Det viser den nye undersøgelse ”Choosing China”, som er udført af revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC i samarbejde med China Development Research Foundation. Over halvdelen af de adspurgte topchefer (56 %) vælger Kina som deres foretrukne investeringsland fremfor andre store økonomier såsom Brasilien, Rusland og USA. Det kinesiske potentiale er også stort for et bredt udsnit af danske virksomheder, vurderer PwC’s danske Kina ekspert, Jørgen Juul Andersen.

Kina vinder kapløb om udenlandske investeringer

Den kinesiske økonomi overhaler snart USA

Ifølge undersøgelsen fra PwC tiltrak Kina i 2012 USD 111,7 mia. i udenlandske investeringer. Netop evnen til at tiltrække udenlandske investeringer gør, at Jørgen Juul Andersen fra PwC vurderer, at Kinas økonomi vil overhale USA’s inden for en kort årrække.

Kina er udsat for intensiv konkurrence i nogle af de brancher, landet går efter. Men regeringen investerer i tiltag, der på længere sigt kan øge Kinas tiltrækningskraft som investeringsdestination. Derfor forventer vi, at Kina vil overhale USA som verdens største økonomi målt på købekraftsparitet inden for en kort årrække,” udtaler Jørgen Juul Andersen.

Tilliden til Kinas fremtid er desuden stor blandt topcheferne. 70 % af de adspurgte ledere, der har aktiviteter i Kina forventer at øge deres investeringer i landet inden for de kommende fem år.

Kina roses for politiske tiltag

Den politiske velvilje i Kina overfor udenlandske investeringer anses for at være stor blandt de globale topchefer. Ifølge 58 % af de adspurgte ledere i PwC’s undersøgelse tilbyder Kina de bedste investeringsmuligheder for virksomheder inden for forbrugerprodukter, industriprodukter og servicesektoren. Dog overgås Kina af Brasilien, når man spørger topchefer inden for teknologisektoren og den finansielle sektor.

Virksomhedslederne fremhævede desuden tre politiske tiltag, som i fremtiden vil gøre, at de vil styrke deres engagement i Kina:

  • Forøgelse af den indenlandske efterspørgsel (48 %)
  • Udvidelse af de økonomiske reformer vedrørende udenlandsk valuta og renter (43 %)
  • Fordobling af indkomsten pr. indbygger i 2020 (41 %)

Stort potentiale for danske virksomheder

Det er ikke kun de store globale virksomheder, der kan drage fordel af at investere i Kina. Det vurderer Jørgen Juul Andersen fra PwC. Han mener, at overgangen fra produktionsøkonomi til vidensøkonomi gør, at Kina også er attraktiv for et bredt udsnit af små og mellemstore danske virksomheder.

“Efterhånden som Kina ændrer sig til en mere vidensorienteret økonomi, bliver landet mere attraktivt for også mindre, specialiserede danske virksomheder. Der er for øjeblikket et uudnyttet potentiale for danske virksomheder, da specialiserede teknologiske virksomheder er underrepræsenteret i Kina,” udtaler Jørgen Juul Andersen.

Kampen om de kvalificerede medarbejdere i Kina er dog fortsat en udfordring, fortæller Jørgen Juul Andersen.

Kampen om de kvalificerede medarbejdere er meget omtalt og veldokumenteret. Men som nogle af de virksomhedsledere, vi har talt med, påpeger, ligger udfordringen for Kina i kapacitet, ikke kvalifikationer. Efterhånden som de lokale kinesiske virksomheder modnes og udvider – ofte på andre markeder – møder de udenlandske virksomheder i Kina derfor en større konkurrence om de bedste kinesiske kandidater. Det afspejles i høj medarbejderomsætning,” siger Jørgen Juul Andersen.

Korruption slår skår i Kinas vækst

På spørgsmålet om yderligere tiltag til forbedring af Kinas konkurrenceevne fremhæver 3 ud af 4 virksomhedsledere øget offentlig gennemsigtighed og korruptionsbekæmpelse.

Jørgen Juul Andersen uddyber: “Større gennemsigtighed og øget ansvarlighed ville gøre det væsentligt lettere for danske og udenlandske virksomheder at planlægge deres fremtid i Kina. Korruption og uigennemsigtighed er ifølge vores undersøgelse en af de største hæmsko for Kina lige nu.

Om ”Choosing China”

Undersøgelsen og den tilknyttede rapport er produceret af PwC i samarbejde med China Development Forum. Den primære undersøgelse omfatter synspunkter fra 227 virksomhedsledere fra PwC’s panel af globale virksomhedsledere indhentet i begyndelsen af 2013. Panelet består af et bredt udsnit af multinationale virksomheder af alle størrelser, fra alle sektorer og oprindelseslande (både de udviklede økonomier og udviklingsøkonomier). Undersøgelsen omfatter både virksomheder med og virksomheder uden aktiviteter i Kina for at give et afbalanceret syn på, hvilke markeder der fokuseres på, og hvilken rolle Kina spiller i planerne. Der blev ligeledes gennemført 11 dybdegående interviews med virksomhedsledere fra en række førende selskaber på globalt plan. Rapporten trækker desuden på nyere analyser fra internationale organisationer, brancheforeninger og rådgivningsvirksomheder for at sætte rapporten i et vidtfavnende og objektivt perspektiv.

Den fulde rapport Choosing China: Improving the investment environment for multinationals kan downloades i pdf-format på: www.pwccn.com/choosingchina