Kommunalvalg 2013: Plads til større fokus på erhvervslivet

De danske kommunalpolitikere på valg har ikke tilstrækkeligt fokus på erhvervsklimaet i kommunerne. Det viser en ny pulsmåling fra PwC, hvor 200 virksomheder har taget temperaturen på kommunalpolitikernes fokus på faktorer, der kan være med til at skabe vækst og job.

PwC har op til kommunalvalget taget temperaturen på erhvervslivets forventninger til de kommende kommunalpolitikere. Pulsmålingen viser, at hverken de generelle rammevilkår for erhvervslivet, de kommunale skatter og afgifter eller samarbejdet mellem kommunerne og erhvervslivet står øverst på dagsordenen hos de kommunale politikere ifølge de adspurgte.

Hvis man spørger virksomhederne om de kommende kommunalpolitikeres fokus på erhvervslivet, er der bestemt plads til forbedringer. Virksomhederne vurderer i hvert fald, at fokus ikke i særlig grad er rettet imod de faktorer, som vi traditionelt betragter som vækst- og jobskabende, og som særligt har betydning for de små og mellemstore virksomheder,” udtaler Poul Spencer Poulsen, der er partner i PwC med særligt fokus på de ejerledede virksomheder.

I pulsmålingen har virksomhederne svaret på, i hvor høj grad kommunalpolitikerne har tilstrækkeligt fokus på en række erhvervspolitiske faktorer i kommunerne: Erhvervslivets rammevilkår generelt, kommunale skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af opgaver til det private erhvervsliv, håndtering af erhvervsaffald og erhvervsuddannelser og arbejdskraft.

Savner fokus på skatter og afgifter

Det er særligt de kommunale skatter og afgifter, som virksomhederne ifølge pulsmålingen vurderer, at kommunalpolitikerne på valg ikke har tiltrækkeligt fokus på.

Virksomhederne vurderer, at mange kommunalpolitikere med fordel kunne skærpe opmærksomheden på fx dækningsafgiften og grundskylden. Ifølge pulsmålingen er det i hvert fald ikke i særlig grad her fokus ligger, selvom det er et relevant parameter for især de små og mellemstore virksomheder,” udtaler Poul Spencer Poulsen og fortsætter:

Skattetrykket er med til at bestemme omkostningsniveauet for virksomhederne, og hvor dyrt det er for de ansatte at bo i kommunen og dermed virksomhedernes evne til at tiltrække nye medarbejdere til kommunen.

Hvad de mere generelle erhvervsvilkår angår, er det bl.a. sagsbehandlingstider og mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne, som scorer lavt på kommunalpolitikernes bevågenhed.

Virksomhederne efterlyser et større fokus her, for de har brug for et smidigt kommunalt system, så medarbejderne kan få tingene til at hænge sammen. Fx kan en hurtig og smidig byggesagsbehandling være afgørende for en virksomheds muligheder for at vækste og ansætte nye medarbejdere,” fortæller Poul Spencer Poulsen.

Kommunalpolitikerne satser på beskæftigelsesindsatsen

Opbakning til erhvervsuddannelser og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne er til gengæld de parametre, som i pulsmålingen vurderes til at have kommunalpolitikernes største opmærksomhed.

Erhvervsuddannelserne og beskæftigelsesindsatsen vurderes til at tiltrække størst opmærksomhed i forhold til de øvrige faktorer i undersøgelsen. De rette medarbejdere med de helt rigtige kompetencer er afgørende for, at virksomhederne kan skabe vækst. Det er derfor positivt, at der er en opfattelse af, at kommunalpolitikerne har fokus på emnet,” udtaler Poul Spencer Poulsen.

Samlet set er forventningerne til kommunernes indsats for at styrke erhvervslivet dog ikke særlig høj, lyder konklusionen fra PwC:

Det lave fokus på erhvervslivets rammevilkår skaber et svært udgangspunkt for at skabe nye arbejdspladser. Kommunerne kunne styrke de små og mellemstore virksomheder, hvis de kommende kommunalpolitikere i højere grad søgte at skabe arbejdspladser lokalt via fx udlicitering og offentligt-privat samarbejde,” slutter Poul Spencer Poulsen.

Om pulsmålingen

Respondenterne i PwC’s erhvervspanel Puls har i målingen tilkendegivet deres forventninger til de kommende kommunalpolitikeres indsats for erhvervsklimaet. Kommunen er nemlig den offentlige myndighed, som de små og mellemstore virksomheder oftest har kontakt med, og som dermed har stor betydning for, hvor attraktivt det er at drive virksomhed i området.

PwC har udpeget en række erhvervspolitiske faktorer i kommunerne, som har betydning for virksomhederne: 1) Erhvervslivets rammevilkår generelt, 2) kommunale skatter og afgifter, 3) konkurrenceudsættelse af opgaver til det private erhvervsliv, 4) håndtering af erhvervsaffald og 5) erhvervsuddannelser og arbejdskraft.

Virksomhederne har vurderet, om politikerne har tilstrækkeligt fokus på ovenstående faktorer på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "slet ikke enig", 2 er ”ikke enig”, 3 er ”enig” 4 er ”meget enig” og 5 er "i høj grad enig".

Der er indhentet svar fra cirka 200 virksomheder via online-survey i perioden fra den 25. oktober til og med den 7. juni 2013. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af 3200 erhvervspersoner. 4-6 gange om året svarer de på spørgsmål om aktuelle samfundsemner som fx ny lovgivning, reformtiltag, etc.