Massiv stigning i volumen for virksomhedshandler i 1. halvår 2013

Volumen for europæiske virksomhedshandler inden for den finansielle sektor steg med hele 90 procent i 1. halvår af 2013 sammenlignet med 1. halvår 2012. Det viser en ny opgørelse fra PwC, der er revisions, skatte- og rådgivningsvirksomhed.

Der har været en stigende aktivitet inden for den finansielle sektor i de første 6 måneder af 2013. Virksomhedshandlerne steg til en værdi af 42,3 mia. euro i 1. halvår 2013 fra 22,2 mia. euro i 1. halvår 2012.

”Væksten i antallet af fusioner og overtagelser inden for den finansielle sektor i 1. halvår 2013 blev drevet af en række store handler. Otte store handler til en værdi af 1 mia. euro blev gennemført i perioden 1. halvår 2013,” forklarer Søren Kviesgaard, partner i PwC og ansvarlig for Financial Services.


Travlt halvår i Grækenland

Fem bank-rekapitaliseringer stod alene for 27,8 mia. euro af den samlede handelsværdi. I Grækenland overtog Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) styringen af fire af landets største banker, mens den Hollandske regering nationaliserede SNS Reaal.

”Vi ser selvsagt fortsat en del handler i det græske, hvor hele banksektoren er under omstrukturering. I lande som Grækenland, Spanien og Irland er staten den eneste reelle køber, der kan tilbyde en løsning for bankerne, og det afspejler sig også i tallene, når man ser på andelen af henholdsvis private og regeringsledet handler.”  


Fald i antallet af private handler

Billedet ser således noget anderledes ud, hvis de regeringsledet handler bliver trukket ud af opgørelsen. I 2013 ligger de regeringsledet handler på en samlet værdi af 28,2 mia. euro, hvilket svarer til 2/3 af den samlede værdi for perioden.

”Ved første øjekast tyder den kraftige stigning på, at vi endelig har fået gang i handelsaktiviteterne i Europa igen. Men når vi trækker de regeringsledet handler ud af regnestykket, tegner der sig et mere blandet billede. Faktisk er værdien af private handler faldet år efter år med undtagelse af et lille løft i 2. halvår 2012,” siger Søren Kviesgaard.  

Mens transaktioner inden for bankverdenen udgjorde størstedelen af handelsaktiviteterne, har der været opmuntrende tegn på et opsving inden for forsikringsbranchen og asset management deals.

For yderligere information kontakt Søren Kviesgaard på mobil 20806480.

Læs hele undersøgelsen her


Om PwC

PwC er verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshus. I Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 16 kontorer hver dag om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med mere end 168.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.