Medicinalbranchen i fremgang

Der har været godt gang i ordrebøgerne i det forgangne regnskabsår hos medicinalvirksomhederne, der samtidig forstår at øge indtjeningen. Det viser PwC’s Virksomhedsanalyse med spot på bl.a. medicinalbranchen.

Det er sjette år i træk, at PwC gennemfører analysen, hvor der er set nærmere på 819 virksomheder fra 19 forskellige brancher, herunder 36 virksomheder fra medicinalbranchen.

De fine takter, som medicinalbranchen har vist de senere år, fortsætter med såvel en stigende omsætningsvækst som stigning i indtjeningen i det seneste regnskabsår. Dermed adskiller branchen sig fra de danske virksomheder samlet set, hvor en stigende omsætning ikke slår igennem på virksomhedernes evne til at tjene penge.

”Godt over halvdelen, nemlig 58 % af medicinalvirksomhederne, har oplevet en jævn eller stigende overskudsgrad i seneste regnskabsår. Det er på niveau med året før og fortæller historien om en branche, der klarer sig godt,” udtaler Torben Jensen, ekspert i medicinalbranchen og partner fra PwC.

En solstrålehistorie

Når man ser på, hvor mange virksomheder der har haft underskud i det forgangne regnskabsår, svinger resultaterne fra branche til branche. Medicinalbranchen udmærker sig ikke alene ved at tjene penge modsat mange andre brancher; branchens indtjeningsevne er opadgående med 2 procentpoint.  

”Medicinalbranchen er lidt af en solstrålehistorie, da den har formået at øge sin indtjening. Ser man overordnet på tallene, er der en omsætningsvækst på ca. 11 % og en overskudsgrad på cirka 24 %,” fortæller Torben Jensen fra PwC.

Få virksomheder med underskud

På tværs af brancher er andelen af virksomheder med underskud stagneret og ligger omtrent på niveau med sidste år, men på et markant lavere niveau end i 2009 og 2010.

”I medicinalbranchen er det kun 4 ud af de 36 virksomheder i branchen, som oplever underskud i det forgangne regnskabsår. Så der er ingen tvivl om, at medicinalbranchen i høj grad har opskriften på, hvordan man tjener penge,” vurderer Torben Jensen fra PwC.

Der er fortsat fokus på at reducere arbejdskapitalen, og 11 ud af 19 brancher er lykkedes med dette. Arbejdskapitalprocenten er i gennemsnit på 14,3 %, dog stadig med stor variation mellem de enkelte brancher. Også her skiller medicinalbranchen sig positivt ud.

”Arbejdskapitalprocenten er konstant forbedret gennem de seneste fire år. Det tyder på, at virksomhederne har haft fokus på at optimere pengebindingen. Reduktion af arbejdskapital er da også et godt sted at skaffe fri likviditet i en situation, hvor bankerne holder igen med udlån,” udtaler Torben Jensen.

Om Virksomhedsanalysen

PwC’s Virksomhedsanalyse bygger på tal fra 819 danske virksomheder, som i regnskabsåret 2012 havde en omsætning på over 150 mio. DKK. Informationerne er hentet fra de årsrapporter, som virksomhederne har indsendt til Erhvervsstyrelsen. Tomme holdingselskaber, banker og finansielle virksomheder er valgt fra, så undersøgelsen er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service.

Læs hele virksomhedsanalysen her