Forbrugerne styrer ræset i medie- og underholdningsbranchen

Virksomhederne i medie- og underholdningsbranchen kæmper med at finde deres roller i en verden, hvor forbrugerne nu i endnu højere grad sætter dagsordenen for hvad, hvor og hvordan de ønsker deres underholdning og medieforbrug. Markedet vokser kun dér, hvor forbrugernes adfærd er i centrum, og at lære at følge dem har aldrig været vigtigere, lyder det fra PricewaterhouseCoopers i årets store analyse af forholdene i branchen.

København, 15. juni 2010 - I løbet af de næste 5 år vil den digitale teknologi i stigende grad påvirke alle segmenter i medie- og underholdningsindustrien. Den usikre økonomiske baggrund har ikke lagt en dæmper på udviklingen, som er gået meget hurtigere end forventet for et år siden. Det er tydeligt, at det er forbrugeren, der sidder solidt placeret bag rattet og styrer ændringerne i branchen, ifølge ”Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014” fra PricewaterhouseCoopers (PwC). ”Teknologien er grundlaget for efterspørgselen, men det er udbredelsen af social interaktion mellem mennesker og kravene fra forbrugerne om adgang til medier og underholdning i forbindelse med rejser og transport, der driver værket”, siger John G. Sørensen, der er partner og medieekspert hos PwC i Danmark.

PwCs analyse tager pulsen på økonomien og erhvervsudviklingen i medie- og underholdningsbranchen i hele verden. En gennemløbende trend er den fortsatte migrering til digitale formater og platforme. Digitale formater udgjorde 24 % af forbruget i 2009 (21 % i 2008) og vil i de næste fem år vokse med 12,1 % årligt. Tallet for non-digital er til sammenligning 2,6 %. Dette betyder at det digitale forbrug vil udgøre 33 % i 2014. ”Folk vil på nettet og kræver adgang til alle programmer og medier på ethvert tidspunkt også når de er mobile eller har fri”, forklarer John G. Sørensen.

”Dette betyder, at udbyderne skal lægge sig i selen for at kunne tilfredsstille forbrugerne. Årets analyse viser, at forbrugerne tager imod nye medietiltag med åbne arme og med en forbløffende hastighed. Men dette afstedkommer også et modkrav til branchen. Det er bydende nødvendigt, at virksomhederne erobrer forbrugernes hjerter, opmærksomhed og penge,” siger John G. Sørensen hos PwC.

Internet- og tv-reklame hitter

Internet- og tvreklame bliver de hurtigst voksende reklamesegmenter inden for den næste 5 år med hhv. 11,4 % og 5,7 %. Internetreklame vil overstige avisreklame i 2012 og bliver derved den anden største reklamekategori. PwCs analyse dækker desuden segmenterne: Internet adgang, tv-udbud, musik, film, videospil, radio, magasiner, aviser, bogudgivelse og business-to-business.

Samspil med forbrugerne

Ifølge PwC vil der opstå tre temaer som følge af ændringer i forbrugernes adfærd:

Den stigende indflydelse af mobilitet og udstyr: Med fremskridtet inden for teknologi og produkter vil vi være vidne til, at et stadigt mere multifunktionelt og indbyrdes kompatibelt mobilt udstyr udvikles. Forbrugerne kræver i stadig større grad “allestedsnærværelse” med elektronisk indhold, der flyder mellem forskellige enheder, styret af et ønske om bekvemmelighed.

Internettets voksende dominans vedrørende forbrug af elektronisk indhold: Brugen af internettet er en af tidens store samlende oplevelser for forbrugere overalt – og deres forventninger til internet-relateret interaktivitet og adgang til elektronisk indhold vil blive ved med at stige inden for alle former for forbrug af medier i alle segmenter.

Stigende engagement i og villighed til at betale for elektronisk indhold, som følge af forbedret forbrugsoplevelse og bekvemmelighed: Medieudbud vil kræve en større grad af forbrugerengagement og bedre kvalitet for at blive bemærket – og betalt for. Forbrugerne er mere villige til at betale for elektronisk indhold, når anvendelsen heraf er forbundet med bekvemmelighed og fleksibilitet, individuel tilpasning og/eller en differentieret oplevelse, der ikke kan skabes andre steder.

”Hidtil har der stort set kun været success med at opnå betaling for digitalt indhold på to områder, nemlig inden for sport og pornografi”, forklarer John G. Sørensen, partner og medieekspert hos PwC.

”I takt med at branchens andre indholdsleverandører finder ud af at gøre deres vare til en ”need-to-have”, vil vi se en meget større villighed hos forbrugeren til at betale for indholdet. Især hvis der er mobil adgang. Og når dette sker, så kommer revolutionen i branchen”, konkluderer John G. Sørensen.

Årets prognose i globale tal

Efter et år med tilbagegang i 2009 vil det globale medie- og underholdningsmarked som helhed stige med 5% sammenlagt årligt for hele prognoseperioden frem til 2014 og nå op på USD 1.700 mia. fra USD 1.300 mia. i 2009. Den hurtigst voksende region i hele prog-noseperioden er Latinamerika med en sammenlagt årlig vækstrate på 8,8% de næste 5 år til USD 77 mia. i 2014. Asien/Stillehavsområdet ligger lige efter med en sammenlagt årlig vækstrate på 6,4% til og med 2014 til USD 475 mia. Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) kommer dernæst med 4,6% til USD 581 mia. i 2014. Det største, men langsomst voksende marked er Nordamerika med en sammenlagt årlig vækstrate på 3,9%, der løfter markedet fra USD 460 mia. i 2009 til USD 558 mia. i 2014.

PricewaterhouseCoopers’ Global Entertainment & Media Outlook 2009-2014, 11. årlige udgave, indeholder dybtgående analyser og forudsigelser for 13 større industrisegmenter i fire af verdens regioner: Nordamerika (USA, Canada), EMEA (Europa, Mellemøsten, Afrika), Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika.