Samarbejde kan styrke erhvervslivet i Norden

De nordiske hovedstæder er attraktive erhvervsbyer med et endnu større potentiale. Men det er nødvendigt at samarbejde regionalt i Norden for at udnytte dette potentiale og dermed klare sig i den globale konkurrence om handel, investeringer og turisme. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra revisions- og konsulentfirmaet PwC, der har undersøgt forretningspotentialet i de nordiske hovedstæder. Rapporten bliver offentliggjort på en Vækstforum-konference den 20. september.
 

Nordisk sammarbejde i den globale konkurrence

Rapporten hedder ”Northern Lights” og er en del af PwC’s globale rapport ”Cities of Opportunity”, der rangerer alverdens byer på en række sociale og økonomiske parametre. I den nordiske rapport måler PwC de nordiske hovedstæder op imod hinanden for at fastslå byernes styrkeforskelle.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er dog, at regionalt samarbejde er nødvendigt i Norden, hvis vi skal kunne klare os i den internationale konkurrence. Christian Klibo, partner og leder af PwC’s Public Services afdeling, uddyber:

“Rapporten viser, at der er klare styrkeforskelle mellem de nordiske hovedstæder. Oslo er for eksempel førende inden for logistik, mens vi i København har en klar fordel af, at det er let at drive virksomhed her. Disse styrkeforskelle kan – og skal – vi selvfølgelig benytte i vores interne konkurrence. Men set i det store perspektiv kan disse styrkeforskelle også komplementere hinanden. Gennem samarbejde kan vi dermed få en nordisk region, som tilsammen har, hvad der skal til for at konkurrere med de helt store millionbyer.”
 

København er ”Business Capital of Scandinavia”

Erhvervsklimaet i København er et af de bedste i Norden. Ifølge rapporten fra PwC er København nemlig førende på disse fire parametre:

  • Demografi og livskvalitet
  • Let at drive virksomhed
  • Omkostningsniveau
  • Adgangsmuligheder til byen

”Rapporten viser, at København på mange måder er Business Capital of Scandinavia. Med Budget 2013 har vi netop afsat 15 mio. kr. til bl.a. at fjerne en række gebyrer for erhvervslivet og gjort det endnu nemmere at drive virksomhed i København”, siger overborgmester Frank Jensen (S), og henviser også til Dansk Industris erhvervsbarometer, der tager temperaturen på kommunernes erhvervsklima. Her er hovedstaden i september 2012 rykket 9 pladser op på barometret.

Selvom København er førende på nogle punkter, mener overborgmester Frank Jensen, at samarbejde på tværs af de nordiske grænser er nødvendigt i den globale konkurrence.

”Skandinavien vil stå langt stærkere, hvis hovedstæderne i Norden indgår i strategiske partnerskaber på udvalgte fokusområder som miljø og velfærd. På den måde kan vi udnytte hinandens styrker”, siger overborgmesteren.

Han fortsætter: ”Vi arbejder allerede på at skabe tætte forbindelser i Øresundsregionen, og rapporten bekræfter mig i, at det er den rigtige strategi, vi har valgt”.

Københavns Kommune indgår i dag i strategiske partnerskaber med både Hamborg og Malmø på udvalgte områder – lige fra cleantech og turisme til kultur og metro til Malmø.
 

Der er en fremtid for den nordiske model

Forbedres samarbejdet i Norden er Christian Klibo fra PwC ikke i tvivl om, at den nordiske model vil være særdeles konkurrencedygtig. Han oplever nemlig en stor interesse for den nordiske model.

”Det, der ifølge vores undersøgelse, gør den nordiske model helt særegen er, at den formår at kombinere social sammenhængskraft med økonomisk effektivitet. I Norden er der en helt grundlæggende tro på det frie marked. Samtidig er der dog en social sammenhængskraft, der kan imødekomme eventuelle brister i økonomien. Det kan – specielt i krisetider – vise sig at være et stærkt værn mod turbulens,” udtaler Christian Klibo, PwC. 

Nothern Lights
Styrkeforholdene mellem de nordiske hovedstæder målt på 10 parametre 

Om Northern Lights rapporten

Rapporten “Northern Lights – The Nordic Cities of Opportunity”, er udarbejdet af revisions- og konsulentfirmaet PwC. Den beskriver konkurrenceforholdene for fem nordiske hovedstæder: København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Reykjavik.

Rapporten måler på ti overordnede parametre: Vidensressourcer og innovation, adgangsmuligheder til byen, demografi og livskvalitet, omkostninger, let at drive virksomhed, økonomisk slagkraft, bæredygtighed, sundhed og tryghed, transport og infrastruktur, teknologiparathed

Stockholm er overordnet nummer 1 og København nummer 2. København ligger dog som nummer 1 på fire udvalgte parametre: demografi og livskvalitet, let at drive virksomhed, omkostninger og adgangsmuligheder til byen.

Download hele rapporten

 

Kontakt

Christian Klibo, Partner hos PwC og leder af Public Services
Direkte: +45 89325514
Mobil: +45 4041 9520
E-mail: jck@pwc.dk

Jakob Elkjær, Pressechef for overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
Mobil: +45 2810 4898
E-mail: Jakob.elkjaer@okf.kk.fk